Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket

Här hittar du lite material om Israel och det judiska folket.


Programserie i tre avsnitt om Israel och det judiska folket

Hela avsikten med den här programserien är att hjälpa kristna att förstå judarnas och Israels utvalda roll i hela Guds frälsningsplan och i det profetiska skeendet. Att rätt förståelse av detta är en viktig ögonöppnare för att vi skall kunna hålla oss andligt vaka och nyktra, detta så att man inte låter sig bedras av falska profeter och messiasgestaleter. I den yttersta tiden kommer stora delar av den kristna kyrkan att avfalla från Gud och hans ord och lockas att tro att antikrist är den återvändande messias. Rätt relation till judarna och Israel ger oss möjligheten att "se på fikonträdet" för att hänga med i vad som händer i världen och var någonstans på den profetiska tidsskalan vi befinner oss.

Del 1: "Judarna - Guds förbundsfolk"

Innehåll
I detta första program - i en serie med tre program - vill jag peka på det faktum att Bibeln tydligt visar att judarna alltjämt är Guds folk och att det nya förbundet tillhör judarna. Vi kristna är endast av nåd inympade i det äkta trädet som är Israel.

Välsignar vi judarna står vi under Guds välsignelse. Förbannar vi judarna så riskerar vi att hamna under Guds förbannelse, vilket betyder att bli bortstött från Gud, utanför hans beskydd och ledning. Det innebär att man kan drabbas av en alldeles särskild förblindelse. Vad denna förblindelse kan leda till i den yttersta tiden skall vi också titta på - nämligen omfamningen av antikrist och delaktighet i hans fälttåg mot Israel!

Läs textversion av del 1

Längd: 45 min

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Del 2: "Israel - judarnas nation"

Innehåll
I detta andra program i serien vill jag lyfta fram vad Bibeln säger om att Israel är judarnas egendomsland för all tid. Det Israel som bildades 1948 och som vi ser idag, förutsades redan på gammaltestamentlig tid. Gud sa genom profeterna att judarna skulle fördrivas ut till ALLA jordens länder och sedan hämtas tillbaka därifrån till det land som gavs åt deras fäder. Bibeln visar att den återflyttning som vi ser idag av judar till Israel är Guds vilja och plan.

Jag vill också visa på det intressanta att Israel är det fikonträd - den tidstermometer - som Jesus sa att vi skulle titta på när vi undrar var någonstans vi befinner oss på den profetiska tidsskalan. Många av Bibelns profetior har ju redan inträffat, men många är avsedda för ändens tid. Var befinner vi oss? Vad kommer att ske? Och i vilken följd?

Att acceptera att judarna är Guds förbundsfolk och att Israel är judarnas nation är en nödvändighet för att förstå det mesta i Bibeln och för att hänga med i det profetiska skeendet - framför allt ändens tid. Detta är en är en ögonöppnare för mycket!

Läs textversion av del 2

Längd: 44 min

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Del 3: "Jesus - Judarnas Konung"

Innehåll
I detta program fokuserar jag på det förhållandet att Jesus först och främst är det judiska folkets Konung. Gud har inte förskjutit sitt folk, trots deras avfall, och Bibeln visar tydligt att Guds plan är att judarna kommer att ta emot Jesus som sin Kung i ändens tid. Genom de kristnas inympning i det äkta trädet "Israel" blir vi medborgare i Irael och Jesus blir då även vår Konung.

I programmet lyfter jag också fram två helt olika konungars ankomst: Jesu andra ankomst kontra antikrists ankomst. Vilken risk finns att man tar miste på vem som är den äkta Messias?

Ett par andra frågor som jag tar i upp i programmet kretsar kring det bibliska begreppet "Lammets bröllop". Vem är Lammets brud, och när och var får bruden möta sin brudgum? Och hur är det egentligen med det i böcker och film så populära uppryckandet av kristna till Lammets bröllop före antikrists ankomst och den sista tidens vedermöda? Är det en Bibliskt grundad undervisning eller bara en bekväm verklighetsflykt för kristna i väst? Kolla i din Bibel eller lyssna på det här programmet!

Jag går också igenom vad antikrist egentligen betyder, vad han kommer att göra och vad han står för. Avsikten är att vi skall bli mer vaksamma.

Läs textversion av del 3

Längd: 43 min

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).