Katolicismen i Bibelns och historiens ljus

Tre föreläsningar av missionären och förkunnaren Stig Andreasson

Föreläsningarna av Stig Andreasson är hämtade från den konferens som "Nätverket för information om nyandlighet och mystik" höll i Örebro den 26 april 2008. Föreläsningarna innehåller mycket fakta från bl.a. Katolska kyrkans egna katekes, historiska fakta samt intressanta vittnesbörd från Stigs 50 år som missionär i Frankrike. Att Stig dessutom föreläser på ett mycket seriöst och behagligt sätt med inslag av varm humor gör lyssnandet dessto trevligare. Vi rekommenderar därför att du lyssnar till dessa inspelningar å det varmaste.

Föreläsningarna finns även i en något längre bokform med namnet "Katolicismen i Bibelns och historiens ljus". Du kan läsa denna via länken nedan.

"Katolicismen i Bibelns och historiens ljus" - föreläsningar i textversion (mer omfattande)
Många anser idag att det inte finns några nämnvärda motsättningar mellan katolicism och evangelisk tro. Liksom alla andra kyrkosamfund skriver ju den katolska kyrkan under på den apostoliska trosbekännelsen.
Som kristna bygger vi alltså allesammans på samma grund, menar man. Detta resonemang är emellertid högst missvisande. Problemet är att påvekyrkan i eftertid har lagt till en rad nya dogmer, som är totalt okända i den gamla trosbekännelsen. Dessa dogmer har medfört en radikal förändring av den kristna trons samlade innehåll. Det är därför hög tid att sprida kunskap om vad den katolska kyrkan verkligen står för. Det är just detta som är avsikten med denna lilla skrift.


Föreläsning 1: Skillnaden mellan evangelisk och katolsk tro

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).
 


Föreläsning 2: Katolska kyrkans syn på kyrkan och församlingen

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).
 


Föreläsning 3: Skillnaden mellan frälsningens väg enligt Bibeln och enligt Katolska kyrkan

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).
 


/Lennart