Ulf Ekman med på new age-flaggad ekumenisk seglats

I augusti 2007 inbjöd "Arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse" (https://www.kyrkligfornyelse.org) till kyrkodagar om ekumenik under mottot "För att världen skall tro". Syftet var att belysa likheter, lyfta fram syskonskapet och ge vägledning i hur man ska gå vidare mot enhet, oberoende av lärofrågor. Bland talarna fanns bl.a Ulf Ekman från Livets Ord, Fredrik Emanuelsson - Romersk-katolsk präst, Katrin Åmell - dominikanenunna och ansvarig för ekumenisk teologi inom Sveriges kristna råd. Katrin Åmell är känd som en ivrig förespråkare för zen-mediation. Dessutom medverkande Bertil Gertner på söndagens gudstjänst. Du kan hitta programbladet här.

Över söndagens program finns ett citat av den kända New age-företrädaren Marianne Williamson:

"Vi är födda att visa Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss - den finns i oss alla."
Marianne Williamson, A Return to Love - Harper Collins 1991

Det som sägs här är inte biblisk teologi utan kärnan i den teologi som är kännetecknande för bl.a. new age: "vi är alla gudomliga inom oss, oberoende av tro". Att det är just detta som Marianne Williamson vill förmedla kan du se längre ner i texten. Hur i hela världen kommer det sig då att en ekumenisk konferens flaggar söndagens program med ett citat av en mycket tung new age-företrädare? Och hur kan man välja ett sådant här citat som helt går på tvärs med Bibelns lära om människan? Är det okunskap? Nej, någon (några) på den här seglatsen är uppenbarligen fascinerad av det som Marianne Williamson står för. Det här säger ganska mycket om den ekumeniska rörelsen och hur illa ställt det är med det andliga ledarskap i Sverige som är drivande i denna ekumenik. Det säger också något om vilken vind det är som fyller seglen.

Att människan är gudomlig i sitt inre, eller att Guds härlighet finns i alla människor, är inte en biblisk sanning, men det är en grundläggande lära inom både new age och mystik. Den läran finns även i olika varianter hos hinduism, buddhism, trosrörelsen, Katolska kyrkan, Mormoner mfl. Jesus sa att ur människans inre kommer inget annat än ondska. Men om en människa blir pånyttfödd genom Jesus, då tar Gud sin boning i den människan genom sin Helige Ande. På så sätt, inte på något annat, kan vi få del av gudomlig natur i vårt inre. Men den pånyttfödda människan blir ändå inte gudomliggjord i sig själv, utan blir "bara" en bärare av den Helige Ande.

Ulf Ekman seglar mot Rom?

Genom den här konferensen blev det tydligt att Ulf Ekman drar allt mer åt katolicismen. Det samma ser man i andra uttalanden och skrifter från Ekman. På Jesus festival 08 i Norge sa han i samtal med Peter Halldorf: "I historien är det alltid klosterväsendet som har räddat Kyrkan". Ett annat märkligt uttalande som Ekman gjorde på samma festival, och som varje vaken och evangelisk kristen borde gå i taket för var detta: "Tänk om det går 1500 år innan Jesus kommer tillbaka?" (båda citat från norska DagenMagazinet). Detta är ett uttalande som ligger mer i linje med katolsk tro än något annat. På OAS-rörelsens hemsida kan vi läsa följande: 

"Den fantastiska vändpunkt, med en omvändelse till enhetens färdriktning, som nu signaleras av Peter Halldorf och Ulf Ekman med helt oväntade nya konstellationer, bekräftar för mig, att den Helige Ande som enligt Ulf Ekman påven Leo XIII bad ner över 1900-talet vid dess ingång nu verkligen fått tag i sin kristenhet." 

Ekman prisar alltså påven för pingstväckelsen som startade i början av 1900-talet. Vidare tror Ekman idag att Maria är en evig ljungfru, han tror på "realpresens" i nattvarden (brödet ÄR Jesu kropp, vinet ÄR Jesu blod) vilket är grunden för den katolska blasfemiska nattvardsmässan, där det enligt katolska kyrkan sker en förnyad Jesu offerdöd på altaret var gång prästen läser nattvardens instiftelseord.

Rent logiskt är inte avståndet mellan new age och katolska kyrkan speciellt stort; det blir också synligt i hur kyrkdagarna 2007 flaggas med citat från en stor new age-företrädare. Det finns många tecken som tyder på att detta avstånd dessutom krymper. Avståndet mellan Livets Ord och katolska kyrkan krymper också. Innebär då detta att new age och Livets Ord nu närmar sig varandra? Ja, rent logiskt kan det vara så, men vad som kommer att ske i verkligheten, det återstår att se. Jag vill i alla fall med denna text uppmana till vaksamhet!

Marianne Williamson

Vem är då new age-företrädaren Marianne Williamson? Känner du till new age-bibeln "A course in miracles" (En kurs i mirakler)? Marianne Williamson är känd för sin praktiska undervisning utifrån denna ockulta bibel. Hon anlitas av t.ex. Oprah Winfrey för att hålla dagliga entimmas TV-program utifrån A course in miracles. Läs mer om Marianne Williamson på hennes egen hemsida.

A course in miracles

Vad lär då A course in miracles? Jo, det är en bok som sägs vara en bok som dikterats av ett andeväsen!!! Kortfattat säger denna ockulta bibel följande – som går helt emot Bibelns undervisning:

 • rädsla är din rädsla att acceptera att du är gud.
   
 • hat är att inte acceptera att du är gud.
   
 • den enda djävul som finns är att tro att det finns en.
   
 • den ende satan som finns är att inte tro att du är gud.
   
 • synd är att inte acceptera att du är gud.
   
 • förlåtelse är att erkänna att dina medmänniskor är gudar.
   
 • Jesus kom för att visa att vi alla är kristus. Han är endast en i raden av alla kristus.
   
 • synd är endast att tro att du inte är syndfri.
   
 • de som inte accepterar sig själv som gudomlig är cancerceller i mänsklighetens kropp. Frälsning för världen är att alla celler blir "friska" genom att se sin gudomlighet. De som inte vill se detta är tumörer. Tumörer måste avlägsnas.

Förstår du vart ekumenikens företrädare kan vara på väg att leda kristenheten in i? Ta avstånd från detta ledarskap! Frigör dig från den avfallna kristenheten! Sök dig till bibeltroende syskon! Håll dig nära den bibliske Jesus!

/Lennart