Svenska kyrkan erbjuder det ockulta ”andedopet” i mässan!

Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten! 

Det tycks nu som om laglöshetens fördämning i Svenska kyrkan brustit fullständigt. Det går inte att tiga när jag ser detta. Jag måste blåsa i basunen och varna för att ta del av detta! Jag känner flera ärliga och andligt friska präster, och det är med stor sorg de ser vad som nu sker. Det som jag här skall rapportera om är nämligen den grövsta av alla överträdelser i Svenska kyrkan hittills – som jag ser det – för här handlar det om att förmedla ett ockult ”andedop” som kallas för Oneness blessing (”enhetsvälsignelse”, ibland även kallat för deeksha eller diksha), och man gör det mitt i kyrkan under en mässa!!!

Oneness blessing/deeksha är något som växer oerhört i popularitet just nu inom nyandliga kretsar och New age, men nu har detta även nått in i Svenska kyrkan! Engelbrektskyrkan i Stockholm erbjuder från och med 4 november 2009 detta ockulta ”andedop” en gång per månad i en s.k. ”Oneness mässa” där man samtidigt delar ut nattvarden till alla besökare. Dagen har skrivit om denna händelse i en artikel som du kan hitta via denna länk: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=192041. Du kan även läsa om Oneness mässorna på Engelbrekts församlings hemsida på Svenska kyrkans officiella webbplats via denna länk: http://www.svenskakyrkan.se/engelbrekt/moten.htm.

Jag skall i denna text berätta något om vad Oneness blessing är för något och lite om de personer i Engelbrekts församling som erbjuder detta ockulta ”andedop”. Men först vill jag förmedla något av Bibelns syn på denna trolöshet mot Gud och hans Ord.

Jes 2:6: ”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.”

Gud förskjuter sitt folk när vi vänder oss till andra religioner! Det som nu sker i Svenska kyrkan får mig också att tänka på händelsen där Gud visade profeten Hesekiel hur folket och prästerna vid den tiden hade anammat österlandets religion och mitt inne i tempel utövade detta avguderi.

Hes 8:6: ”Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom.”

Hes 8:18: ”Därför skall jag också handla i vrede. Jag skall inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om de ropar högt i öronen på mig, skall jag ändå inte lyssna till dem.”

Avguderiet fick alltså Gud att lämna sitt tempel, och till slut fanns inte Guds beskydd kvar alls över Israel. Landet intogs och folket förslavades i 70 år. Jag ser att det är utmed denna sluttande avgrundsväg som Sverige nu är på väg. Även om vi kanske inte kommer att intas av soldater och bli fysiskt tillfångatagna, så intas vi nu av Babels väsende/Antikrists ande och detta kommer att leda till en - om inte fysisk så helt klart - andlig fångenskap. Längst ner vid vägens ände väntar Antikrists 7-åriga rike (jämför med 70 år) där alla jordens folk kommer att vara förslavade, de flesta kanske utan att ens veta om det! Det är ett stort andligt avfall som möjliggör detta (se 2 Tess 2:1-12 som jag ständigt återkommer till).

Sri Bhagavan och Oneness university

Oneness blessing är något som kommer från en man vid namn Sri Bhagavan och hans verksamhet ”Oneness university”. Detta är inget universitet i vanlig mening, utan en anläggning i Indien som startats och drivs av Sri Bhagavan med hustrun Amma. Deras enda barn heter förresten Krishna! Eftersom namnet Bhagavan har betydelsen att vara Gud, att vara den som har all rikedom, framgång, glädje, välsignelse, helighet, osv, kan man få intrycket av att denna familj tycks vilja framstå som någon slags helig treenighet. Deras anspråk ligger definitivt åt det hållet. Bhagavan bär också namnet Kalki eftersom han anses vara en s.k. Avtar av den hinduiska guden Vishnu. En Avatar är en till jorden nerstigen gud, och Kalki är namnet på en av Vishnus inkarnationer (källa: experiencefestival.com och wikipedia). Som du kan förstå av detta är Oneness-rörelsenen en gren av hinduismen men helt klart även en gren i New age.

I sin ungdom kände Bhagavan att något var helt fel i mänskligheten. Bhagavan upptäckte att alla problem som vi möter i dagens värld hade bara en orsak – känslan av separation från livet och universum. Någonstans djupt inom sig kände att han måste hjälpa mänskligheten att bli lycklig eftersom det skulle lösa alla problem. I slutet av 80-talet började Bhagavan och Amma uppleva mystiska andliga upplevelser och fenomen. I detta upplevde de att de skulle börja överföra ett ”enhetstillstånd” (Oneness state) till mänskligheten. 1991 startade de därför Oneness university. Här utbildas idag människor i att överföra Oneness blessing till andra. Detta har vuxit till en världsvid rörelse som omfattar bortåt 30 miljoner medlemmar. I Sverige finns idag flera Oneness-center. Det förekommer att man vänder sig i bön till både Bhagavan och Amma.

Eftersom Bhagavan anses vara en Avatar, en gud nerstigen till jorden, anses han inom rörelsen ha kraften att ge mänskligheten den "upplysning" som kan rädda världen. Han talar om att år 2012 kommer mänskligheten att gå in i en Golden Age (gyllene tidsålder). Jorden blir då född på nytt. Det gamla skall då vara förbi. Han har för detta syfte startat stiftelsen Golden Age Foundation för att effektivare verka för mänsklighetens uppvaknande fram till 2012. Händelserna kring detta år 2012 återkommer på flera håll inom New age-nätverket. Det är också ett årtal som är förknippat med den ockulta s.k. Mayakalendern - som för övrigt Nacka församling har en kurs om. För oss som försöker tolka Bibelns budskap om yttersta tiden och Antikrists tidsålder, känns New age-folkets tal om en "ny världsordning" år 2012 väldigt intressant. (se experiencefestival.com/golden_age_foundation för mer information)

Oneness blessning/Deeksha

Oneness blessning/Deeksha är enligt Oneness-rörelsen en ”initiering” eller ”energiöverföring, som sätter oss i förbindelse med vår egen Gudomlighet”. Oneness blessning är med andra ord en genväg till en tänkt upplysning och gudomliggörelse. Den förmedlas genom handpåläggning av en sedan tidigare initierad. Energin är dessutom ”intelligent och ger oss precis vad vi behöver för att utveckla vårt medvetande”. Denna ”Oneness Experience” (enhetsupplevelse) är helt oberoende av religiös tillhörighet. Den kan fås av vem som helst som vill få den, menar man.

Ser man på Oneness blessning ur en Biblisk synvinkel så är det något helt främmande för den kristna och judisk tron. Oneness blessning handlar om mörkrets kopia på det kristna andedopet. Oneness blessning är en invigning/initiering/en överlåtelse till andra makter än Bibelns Gud, Jesus Kristus. Den grundläggande filosofin är dessutom panenteism och panteism, dvs att Gud finns i allt och alla och att allt är Gud. Därför skall man bara kopplas samman med sin inre gudomlighet för att komma i harmoni med omvärlden och universum, menar man inom Oneness-rörelsen. Det här är med andra ord ingen ny filosofi, utan exakt samma grundpelare som vi hittar inom hela New age-rörelsen, i hinduism och i buddism. Oneness är bara ytterligare en ny anrättning på det stora smörgåsbordet inom New age, och för alla som uppskattar dessa nyandliga rätter, baserade på panenteism och panteism, så smakar alla nyheter mycket gott.

Vad leder det till i längden?

I ett starkt och intressant vittnesbörd jag fått ta del av, skriver en person som själv varit med i Oneness-rörelsen så här om Oneness blessning:

”Denna överföring sägs omforma hjärnans funktion så att den på sikt kommer att fungera som det var tänkt från början. Man ska återvända till barnets upplevelse av enhet med allt. Känslan av separation och att vara en avskild del av Alltet ska försvinna. Det finns ingen personlig Gud utan Gud är Alltet och vi är alla en del av Gud. Strängt taget kan man säga att vi alla är Gud eller en aspekt av Gud. Det finns inget enskilt "jag", detta är bara en illusion. Det handlar med andra ord mycket om klassiska hinduistiska uppfattningar.

Inom rörelsen använder man bl.a. bibelord för att legitimera sitt budskap. Slutmålet är att alla människor ska bli upplysta och att vår personlig identitet ska utplånas så att gudomliga väsen ska kunna ta sin boning i våra kroppar. Detta kallas ’induktion’. T.ex. kan då Kristus, Kalki, Maitreya eller någon annan högt utvecklad ’gudomlig energi’ nedstiga i oss. Sedan kommer våra kroppar att helt och hållet verka i enlighet med den ’gudomliga viljan’.”

Personen beskriver hur han inledningsvis fick starka euforiska upplevelser efter att tagit del av Oneness blessing. Han berättar om hur han vid flera tillfällen liksom förflyttats till en plats utanför/ovanför sig själv. Det ses inom rörelsen som en ”kosmisk gudomlig lek”. Men sedan beskriver han hur isolering, betryck och mörker med tiden kommit över honom. Han beskriver hur något destruktiv tagit sin boning inom honom. Det här är en mycket alarmerande och avslöjande beskrivning av effekterna efter Oneness-blessing. Frågan är om vi kristna idag förstår vad som är så fullkomligt galet i rörelsens filosofi och med detta alternativa, nyandliga ”andedop”?!

En annan kille som tog kontakt med mig via mail och vittnade om sina upplevelser efter deeksha skrev så här:

"För ett antal år sedan innan jag blev kristen gick jag på deeksha. Dagen efter fick jag en psykos och blev inlagd på sjukhus. Än idag äter jag mediciner för det här. Deeksha väcker en energi i kroppen som kallas kundalini. Kundalini kallas även ormkraften eller draken. Vi kan ju lätt räkna ut var den kraften kommer ifrån. Sedan dess har jag blivit inlag i ännu en psykos senare. Det är ett helvete det här, bokstavligt talat.

Det som är så hemskt är att dessa präster inte förstår att de har att göra med satan. När tillståndet – som dessa präster så glatt pratar om – inträder, kan man inte längre ta emot Jesus som sin frälsare, för man har förstört sitt sinne så att man inte kan förstå att Jesus är Guds son. Istället tror man att alla är gud. Det är det som gör det så ruskigt otäckt. Jag har dessa energier i kroppen. De trycker på min rygg, trycker på mitt huvud. Har stelhet i nacken och rygg, och rysningar. Jag ber till Gud att de ska försvinna och jag tror det kommer göra det förr eller senare. Men när det väl är där är det inte lätt att få bort dem."

I boken "Att vinna en tro och förlora sig själv" av Anders Haag, finns ett starkt vittnesbörd av Freddy Nielsen (börjar på sidan 178). Han gick med i Oneness-rörelsen i början av 90-talet och blev en av guru Sri Bhagavans närmaste män med uppdrag att sprida Oneness blessing i Västvärlden. Med tiden vaknade han upp över hur djälvulsk denna rörelse är och hur opålitlig Sri Bhagavan och hans fru är. Det ledde till att Freddy hoppade av 2006. Sri Bhagavan ändrade sig i lärofrågor gång på gång och han förde också fram sig själv som gud och sin fru som gudinna. Detta blev varningssignaler för Freddy eftersom han visste att de bara var vanliga människor och inte gudar.

Tag varning från dessa vittnesbörd! Även ni Oneness-präster!

Oneness-prästerna i Engelbrekts församling

Det kan vara intressant att veta lite mer om vilka personer som ligger bakom Oneness-mässorna i Engelbrekts församling i Stockholm. Om vi läser på församlingens hemsida ser vi att de präster som medverkar är Louise Linder och Katarina Egfors Härnring samt läkaren Per Henriksson (normalt aktiv i Allhelgonakyrkan). Dessa präster är inte några stackars nyutexaminerade präster som kommenderats ut för att tjänstgöra på Oneness-mässorna. Nej, det här är en grupp av erfarna konsulter som vid sidan av ”prästkallet” i företagsform erbjuder tjänster kring existentiella frågor – allt från zen-meditation, krisarbete, psykoterapi till personlig coaching. Företaget heter Prästbyrån AB och deras hemsida finns på levaleda.se .

Prästen Louise Linder är den som startade Prästbyrån och som idag är VD där. I styrelsen finner vi Egfors Härnring samt ingen mindre än Lennart Koskinen, känd som utövare av Transcendental meditation. Om man slår upp Prästbyrån i https://www.ratsit.se ser man att företaget under 2008 omsatte 3.441.000 kronor (3,44 miljoner!) och att intäkterna ökat från år till år. Det är med andra ord ett mycket lönsamt extraknäck dessa ”Herrens tjänare” håller på med vid sidan av prästkallet. Man kan stillsamt undra hur mycket tid det blir över till att läsa Bibeln? SVT:s Uppdrag granskning granskade för en tid sedan de extraknäckande prästerna, se http://svt.se/2.63378/1.743640/biskop_koskinens_lonsamma_extraknack för mer information. Kan det vara kärleken till pengar som är roten till detta onda? Bibeln säger visst något om det….

Onenessprästerna på besök hos Oneness university i sept 2009

Det är högst troligt att det länge funnits ett intresse för det nyandliga hos prästerna Louise Linder, Katarina Egfors Härnring samt läkaren Per Henriksson. Louise Linder säger till Dagen att de varit på en enveckaskurs om Oneness blessing. Kursen gavs i september 2009 hos gurun Sri Bhagavan, på Oneness university i Indien, och handlade om att bli s.k. ”givare” av Oneness blessing. Men det hela började inte där, för innan man kan åka på en sådan kurs måste man ha gått den förberedande introduktionskursen som är obligatorisk för den som själv vill bli ”Deekshagivare”, eller ”Oneness Experience Facilitator” som det numera kallas, se onenessivast.info som är Oneness-rörelsens hemsida för västra Sverige. På webbsidan onenessivast.info/?page_id=180 kan du också läsa ovanstående tre personers egna berättelser om upplevelserna i Indien. Det är lätt att dras med av de positiva berättelserna, men det här skiljer sig inte från hur man inom andra delar av New age inledningsvis får erfara väldigt positiva upplevelser. Med tiden kommer man dock allt djupare in i ett andligt mörker, vilket jag nämt tidigare och som kan du höra om i denna berättelse: https://www.bibelfokus.se/carina.

Louise Linder säger till tidningen Dagen att kursen ”leder fram till att man får en ökad medvetenhet att förstå att jag som individ är ett med mig själv, Gud och alla andra”. Det hon säger är alltså panenteism och panteism, att alla är ett, allt är Gud och alla är Gud, dvs. grundpelaren i New age! Det är ”otroligt verkningsfullt” säger Louise Linder också, därför är det bra och inte flummigt, menar hon. Vi ser samma självförgudningslära i det läkaren Per Henriksson säger till Dagen: ”Det är att möta och förenas med Gud inom oss och med kropp och själ i förening i glädje få ge av oss själva och tjäna livet. Vi är ju medskapare i tillvaron och ingenting är omöjligt.” Ungefär som delar av Trosrörelsens teologi kan jag tycka!

Vad skall vi göra?

Vi måste förstå vad detta verkligen handlar om. Tro alltså inte på Oneness-prästerna i Engelbrekts församling när de säger att Oneness blessing är något neutralt, naturligt, fint och ljuvligt som passar in i en kristen tro. Oneness blessing är alltså ockultism sprunget ur hinduism och New age. Det ligger en filosofi och religion bakom detta som inte alls är förenlig med judisk-kristen tro som är baserad på Den Heliga Skrift, Bibeln. Dessa präster är inte präster för den sanna kristendomen, utan präster åt främmande gudar inom hinduismen och New age. Det märks inte minst i det Per Henriksson säger efter sina upplevelser i Indien: "Samtalet och Välsignelsen av Bhagavan och hans ögon som hela tiden finns i mig" (se onenessivast.info/?page_id=180).

Sedan tror jag inte vi skall vara passiva, och vi kan inte heller och skall inte vara ovetande om det avfall som pågår om vi skall tändas av nitälskan till Gud och Sanningen. Vi närmar oss de sista åren i den yttersta tiden. Antikrists tid är förmodligen inte långt bort. Skall det alls bli någon vändning på det bedrövliga andliga tillståndet i Sverige innan dörren stängs för gott, så är enda vägen ett andligt uppvaknande, en genuin väckelse. Det börjar inte med löften om väckelse från våra kyrkoscener, uttalade av kändisförkunnare som får betalt för att säga detta. Nej, ett äkta andligt uppvaknande måste börja med dig och mig på knä i båra bönekamrar. Sedan vidare i enkel kristen gemenskap i våra hem, och sedan vidare ut i samhället - om Gud vill.

Ryggraden i vår tro måste vara Bibelläsningen och det enkla samtalet med Gud där hemma. Församlingsgemenskapen kommer inte före detta eftersom den kommer att falla förr eller senare. Men ovanpå vårt privatliv med Bibelns Gud måste vi ha gemenskap med andra sant troende, för Bibeln säger bl.a. att vad två kommer överens om att be om i Jesus namn (vad som är i enlighet med Guds vilja) det skall de få! Det behövs med andra ord inte en hel fotbollsarena full med folk som ber, det räcker med två sanna Jesu lärjungar som ber i enlighet med Jesu ord och vilja. Slösa alltså inte med resurserna i onödan!

Jag upplever också att vi var och en nu måste överväga i vilken mån vi skall fortsätta att stödja den kyrka eller det samfund vi tillhör. Det kan vara dags att gå ur. Man kan inte i längden ge sitt stöd till en kyrka full med avfall och avgudadyrkan. Upplever man kallelsen att vara kvar, för att man har något att ge där, så skall man så klart vara kvar. Själv är jag inte längre medlem i Svenska kyrkan, jag gick ur när KG Hammar var the big boss. Men nu tycker jag läget blivit flera resor värre. Som jag nämnde inledningsvis känner jag flera präster i Svenska kyrkan som är ärliga och andligt friska. De fortsätter sitt tuffa arbete på ett sjunkande skepp, och jag måste respektera att de upplever det som sin kallelse. Det viktiga är att vi följer en övertygelse och gör det i tro, för då handlar vi ju utifrån vad vi upplever som rätt, och det uppskattar Gud. Sedan är det hans sak att ändra på oss när vi inte kan eller förstår bättre.

Fil 2:13: ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”

Må Herren Jesus Kristus leda och välsigna dig i dessa svåra tider!

/Lennart

PS. Se gärna min video om "Det Stora Avfallet" för att få en god bakgrund till mitt resonemang om avfall bland Guds folk.

 


Läs om andra tecken på eskalerande avfall via denna länk