Temadag 2009: "Äkta eller förvanskat Evangelium"

En temadag om den kristna tron i en tid av avfall och förvillelse

Lördagen den 4 april 2009 i Alingsås Missionskyrka (Equmenia)

Arrangör: Nätverket för information om nyandlighet och mystik

Nu är temadagen passerad. Vi som anordnade denna dag tycker det var otroligt välsignat på alla sätt, och vi vill tacka alla postiva och härliga deltagare; det blev en mycket god gemenskap! Uppslutningen var överraskande stor: 165 personer var anmälda, och dessutom kom många oanmälda till och från. Tack också till alla som medverkade i det praktiska arbetet och med föredrag.


Inspelningar m.m.


Pass 1: Lennart Jareteg

Rubrik: ”Babels torn i vår tid”
Ett bibelstudium om Babels torns profetiska budskap för vår tid. Vi studerar enhetens och avfallets betydelse för framväxten av Antikrists rike.

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 2: Evy Juneswed 

Rubrik Del 1: ”Nyandliga tekniker i samhälle och kyrka – vari ligger faran?”
Svensk kristenhet öppnar i dag upp för ockulta "välmående-tekniker". Evy presenterar vad populära tekniker som Qigong, Yoga, m.m. innebär samt var de kommer ifrån och vad ett utövande kan leda till.

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Rubrik Del 2: ”Meditation - nyttigt eller farligt?”
Nyandlighetens meditationsformer utlovar avkoppling och förbättring av livskvalitén. Men det finns djupare dimensioner. Bl.a. söker man sin inre källa – och här finns paralleller till t.ex. kristen djupmeditation och Frälsarkransen.

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 3: Solveig Hendriksen

Rubrik Del 1: ”Evangelisk mystik kontra kontemplativ mystik”
Ett teologiskt studium om skillnaden mellan två olika vägar, två olika gudsupplevelser och två olika tolkningsmodeller: evangelisk kristendom och mystik teologi.

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Rubrik Del 2: ”Evangelisk mystik kontra kontemplativ mystik”

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 4: Nils-Olov Nilsson

Rubrik Del 1: ”Katolsk frälsningslära kontra evangelikal”
Vi jämför katolsk sakramentalism och biblisk tro, samt lyfter fram det personliga gudsmötet kontra den "magiska" sakramentalismen.

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Rubrik Del  2: ”Katolsk bibelsyn kontra evangelikal”
Vi jämför den katolska och evangelikala synen på Skriften och traditionen, och svarar på frågan hur man skall definiera biblisk gudstro.

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Kvällsmöte med Ulf Granat

Rubrik: ”Ett evigt evangelium”

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Material från övriga Temadagar hittar du via denna länk