Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi

Alla Bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges.


Introduktion

I denna text finner du en relativt kortfattad sammanställning av de mest allvarliga villolärorna inom Trosrörelsen. Detta är min tydligaste text vad gäller Trosrörelsens teologi. Jag har tidigare i andra texter och i min video om ”Det stora avfallet” redogjort för både rörelsens historia och dess teologi, så jag får ber dig att kika där om du vill få ytterligare information och fakta. En bok jag rekommenderar varmt är Christianity in crisis av Hank Hanegraaff. Det är den mest kompletta genomgång av Trosrörelsens teologi som jag känner till, och den innehåller även en mängd citat. Den är på engelska och kan beställas från t.ex. Amazon.com. En annan mycket bra bok är Sven Reichmanns Allt är inte Gud som glimmar. Du kan läsa/ladda hem denna bok via denna länk: https://bibelfokus.se/glimmar.

De största och mest kända sammanhang i Sverige idag som omfattas av denna teologi är Livets Ord och Arken, och alla de lokala församlingar som inordnas under dessa två. Södermalmskyrkan i Stockholm bör också nämnas här. Men observera att den teologi som jag presenterar här förekommer även inom andra sammanhang än de som vi direkt kopplar till Trosrörelsen. Du hittar exakt samma läror inom den s.k. Profetrörelsen och den Apostoliska rörelsen. Många evangeliska kyrkor har dessutom tagit till sig delar av denna teologi, och det är vanligen de sammanhang som vi kallar för den ”karismatiska” delen av kristenheten. Likaså har många enskilda kristna via bibelskolor, böcker, konferenser, TV, etc, anammat hela eller delar av Trosrörelsens teologi. Många underliga yttringar som vi idag kan se inom nämnda rörelser, är yttringar som är sprungna ur just Trosrörelsens grumliga läror, läror som tillsammans utgör en komplett teologi med ett otäckt ursprung, som vi strax skall se.

Somliga tror att Trosrörelsens teologi är historia och att man nu ”prövat allt och behållit det som var gott”. Men sanningen är den att hela teologin ligger kvar som ett fundament för hela Trosrörelsen, mfl. Hela Livets Ords verksamhet och förmögenhet är uppbyggd på denna grund, och dess ledare har inte tagit tillbaka eller ångrat något av denna teologi. Tvärtom har den utvecklats vidare. Det samma gäller för församlingen Arken, Södermalmskyrkan, mfl. Observera också att det inte går att plocka ut några russin ur denna kaka; allt hänger samman i sammanhållen teologi. De olika delarna är beroende av varandra, och när man väl förstått varifrån alla de ingående lärorna har sitt ursprung, så vill man nog inte ta del av ett endaste russin ifrån denna förgiftade kaka.

Detta citat från Ulf Ekmans bok Denna välsignade press från 1996 visar att 80-talets bedrifter inte var någon tillfällig förvirring:

"...den grundläggande visionen, den grundläggande teologin, de grundläggande aktiviteterna och de grundläggande synsätten ligger kvar. Här finns ingen skillnad.” (s.60)

På Livets Ords hemsida under ”församlingen” och vidare under ”vanliga frågor” kan man idag (2009-08-22) läsa följande:

"Har ni förändrats? Ja, visst förändras en församling med åren, det vore ju konstigt annars. Men då det gäller läran och inriktningen är den precis densamma nu som när vi startade."

Finns det då nyare bevis för att den gamla läran ligger fast? Ja, faktiskt. I tidningen Världen Idags sommarbilaga från maj 2023 finns en intervju med flera av Livets Ords ledande personer. Missionsdirektor Christian Åkerhielm får där frågan: ”Har Livets Ord förändrats med åren?”  På detta svarade han:

”Inte undervisningsmässigt, snarare nyanserats mer, mognat.” (sidan 18)

Hela den grundläggande teologin finns alltså fortfarande kvar, vilket man även kan tecken på se i färska nummer av Livets Ords tidning Missionsmagazinet. Låt oss då titta på den grundläggande teologin. Det blir då klart att Trosrörelsen för fram ”en annan Jesus, en främmande ande och ett främmande evangelium” (2 Kor 11:3-4) jämfört med det den klassiska kristna tron står för.

Vid varje punkt nedan går jag sammanfattande igenom vad respektive villolära står för, därefter följer ett antal citat från olika trosförkunnare, och därefter mina kommentarer med hänvisningar till olika Bibelord. Är du obekant med de förkunnare jag ofta citerar så skall jag nämna att Ulf Ekman är den som startade Livets Ord i Sverige, och han är än idag förstepastor inom Livets Ord. Essek W. Kenyon är den som räknas som upphovsmannen till teologin i Trosrörelsen. Kenneth Hagin är den som populariserade Kenyons läror och Hagin var Ulf Ekmans lärofader nr 1. Det var nämligen efter att Ekman gått i Hagins Bibelskola som han startade Livets Ord. Sten Nilsson är Ulf Ekmans svärfar och den som såg till att Ekman kom iväg till Hagins Bibelskola. Han har också fungerat som mentor åt Ekman under åren. Kenneth Copeland kanske vi kan kan kalla Ekmans lärofader nr 2 och arvtagare till Hagin. Benny Hinn är en världskänd helandeförkunnare som är god vän med Ekman och som varit på Livets Ord och talat flera gånger.


Innehåll

 1. Villolära nr 1 – Satan är denna världens gud
 2. Villolära nr 2 – Jesus dog andligen, blev ett med satan och blev född på nytt
 3. Villolära nr 3 – Försoningen ägde rum i helvetet och inte på korset
 4. Villolära nr 4 – Den pånyttfödda människan är gud/Kristus
 5. Villolära nr 5 – Guds händer är bundna, han kan inget göra utan de troende
 6. Villolära nr 6 – Den troende är en ande som har en själ och som bor i en kropp
 7. Villolära nr 7 – Den troende är rättfärdig här och nu
 8. Villolära nr 8 – Den troende har rätt till fullkomlig hälsa, ekonomi och framgång här och nu
 9. Villolära nr 9 – Den troende skall inte be till Gud, hon skall bekänna, begära, befalla och visualisera
 10. Villolära nr 10 – Den troende kan få ny andlig kunskap via uppenbarelse
 11. Fler villoläror
 12. Viktiga överväganden
  1. Omvänd dig!
  2. ”Den karismatiska förblindelsen" i den yttersta tiden
  3. Att gå vidare i en frisk och sann tro

Villolära nr 1 – Satan är denna världens gud

Sammanfattning

Enligt Trosrörelsens teologi var Adam före syndafallet denna världens gud. Han och hans avkomma var satt till att råda över Skapelsen som gudar. Syndafallet bestod i att Adam begick vad man säger ”högförräderi” mot Gud och gav den makt han hade över Skapelsen till satan, som då blev denna världens gud. Observera att satan är (en) gud enligt Trosrörelsens teologi! När Adam underordnade sig satan dog Adam andligen, menar man (se vidare punkt 6). Den troende, pånyttfödda människan skall i tro återta makten från satan.

Citat

Vi kan se något av denna teologi i nedanstående citat:

"Gud skapade Adam utifrån sin önskan om att fortplanta sig själv. I Edens lustgård gjorde Han just detta. Adam var inte bara lite lik Gud, han var inte nästan lik Gud, han var inte ens underordnad Gud, Adam är lika mycket Gud som Jesus… I Edens lustgård var Adam Gud manifesterad i köttet."
Kenneth Copeland i "Following the Faith of Abraham", ljudkassett #01-3001

"Människan föll i synd och överlämnade rådandet över skapelsen åt djävulen, som blev denna tidsålders gud och herre. Det som hände var att människan, som vandrade i höghet, som var lik Gud och som rådde över skapelsen, tappade sitt rådande. Hon dog till sin invärtes människa. Hon dog andligen"
”Tillintetgör djävulens gärningar”, Ulf Ekman

”Gud skapade människan i klass med sig själv och gav människorna rätten att råda över allting på jorden och behärska den med auktoritet… Människan som skapats i klass med Gud begick högförräderi och förlorade sin ställning. Hon kom in under djävulens välde. Djävulen var nu denna världens gud. När människan underordnade sig satan dog hon andligen och hennes andes herravälde över själ och kropp upphörde.”
”Befria mitt folk”, Sten Nilsson (Ulf Ekmans svärfar)

Kommentar

Adam var aldrig gud eller som Gud. Det var satans frestelse att Adam kunde bli som Gud (1 Mos 3:4-5). Självklart var det en lögn eftersom ingen sanning finns i satan (Joh 8:44). Satan är inte heller denna världens gud, det är en feltolkning av Bibelns Ord (2 Kor 4:4). Det Bibeln avser är att satan indirekt blir som en gud, dvs. en avgud, för världens människor då de blint följer efter hans olika lockelser. Bibelns Gud är Gud över både himmel och jord, både före och efter syndafallet:

5 Mos 4:39: "Därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud uppe i himlen OCH nere på jorden: Det finns ingen annan."

Om Gud är allsmäktig, hur mycket makt har han då? 100% så klart! Hur mycket makt blir det då kvar åt satan? 0% så klart. Vi ser denna satans maktlöshet i berättelsen om Job (som ju ägde rum efter syndafallet och före Jesu försoningsverk). Då var satan tvungen att fråga Gud om lov för varje lite sak han ville slå Job med. Han har ingen egen makt, trots att han själv säger det i Luk 4:6, men som vi sett finns ingen sanning i honom (Joh 8:44). Jesus kallar i några fall satan för "denna världens furste" (Joh 14:30 mfl). Inte heller detta skall vi se som om satan hade någon makt. Vi kan uttrycka det som att han byggt sig ett välde utifrån syndens makt, eftersom synden är en makt att räkna med (1 Kor 15:56). Det är att likna vid att en knarkkung eller porrkung kan bygga sig ett imperium utifrån att synden har fått makt med människor. Men synden har inte heller mer makt över människor än vad Gud tillåter. Vi ser att Gud utlämnar människor till ett liv i synd när de inte vill ha med honom eller sanningen att göra (Rom 1:18-32).

Läran om att Adam var gud och att satan fick överta den makten är således av sataniskt ursprung. ”Jag har fått all makti himlen och på jorden” sa Jesus om sig själv (Matt 28:18), så det blir alltså ingen makt över till någon annan, varken i himlen eller på jorden. Gud säger också ”hela jorden är min med allt den rymmer” (Ps 50:12).

Jag skall nämna en sak kortfattat här som sedan återkommer i punkt 6, och det handlar om att Adam skulle ha dött andligen, enligt Trosrörelsens teologi. Detta begrepp att "dö andligen" är inte Bibliskt vad jag kan se. Adam dog inte andligen. Se vidare i punkt 6.


Villolära nr 2 – Jesus dog andligen, blev ett med satan och blev född på nytt

Sammanfattning

Det här är hörnstenen inom Trosrörelsens teologi och som förkortat kallas "JDS-läran" (Jesus Died Spiritually, Jesus dog andligen). Denna lära har amerikanen Essek W. Kenyon som upphovsman. Kenneth Hagin var den som senare "populariserade" denna lära, och han kallas därför för Trosrörelsens pappa ("Dad Hagin"), vilket alltså är något missvisande eftersom Kenyon var den som lade grunden. Denna lära (jämte de övriga) fördes in och spreds i Sverige av Sten Nilsson och sedan framförallt av Ulf Ekman (Sten Nilssons svärson).

JDS fulla innebörd är den, att när Jesus dog på korset, så var det inte ett tillräckligt offer för att rädda människorna från "andlig död". På korset blev därför Jesus full av synd och dog därmed även andligen – motsvarande den andliga död man menar att Adam dog. Jesus fick då del av satans natur, enligt Trosrörelsens teologi. Jesus blev lik den smutsigaste syndaren och blev "rutten tvärs igenom" i sin natur. Jesus fördes sedan av satan ner till helvetet och plågades där av honom och hans demoner. Satan blev där hans Herre. Denna andliga död och lidandet i helvetet var det nödvändiga offer som krävdes för att sona människornas synd och rädda dem från "andlig död", enligt Trosrörelsens teologi. När helvetets tortyr av Jesus hade fyllt måttet, så föddes Jesus på nytt, och han blev åter upphöjd till gudomlig nivå.

Citat

Vi kan se detta i nedanstående citat:

"Att som Jesus bli född på nytt från de andligt döda är enda sättet att komma in i Guds rike."
Citat ur Livets Ords tidning Missionsmagzinet, nr 3, 2009, s.17. Citatet är i sin tur hämtat från Sten Nilssons bok "Blodsförbundet – Bibelns röda tråd"

"Vi har sett att Jesu död på korset var mer än en fysisk död. Han var där genom gudomligt beslut och plan. Han blev i själva verket gjord till synd genom vår synd. Han var Guds ersättning för den mänskliga rasen. När han blev gjord till synd, blev han överlämnad av Gud till fienden. När de hjärtskärande orden kom från hans läppar: 'Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?' Det var då Satan blev hans herre.
"What Happened From The Cross To The Throne", Essek W. Kenyon

"Andlig död betyder mer än att vara skiljd ifrån Gud. Det innebär också att ha satans natur... Jesus smakade döden, den andliga döden... Nere i de lidandes fängelse – nere i själva helvetet – tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss, eftersom han dog i vårt ställe... under det att Gud öste sin vrede och dom över Jesus, så kände Jesus att detta bröt hans och Faderns gemenskap fullständigt. Varför behövde Jesus födas? För att bli som vi är; separerad ifrån Gud. Han smakade den andliga döden för varje människa."
”The Name of Jesus”, Kenneth Hagin

"Jesus var den första personen som någonsin fötts på nytt."
”How Jesus Obtained His Name”, Tulsa; Rhema, ljudkassett #44H01, Kenneth Hagin

”Hur skulle Jesus lösa människan från djävulen… genom att bli synd för oss, måste han andligen dö och skiljas från Fadern och ta syndens straff ända ned i dödsrikets hemskaste plats… ingen har lidit andligen som han, som genom att bli synd för oss, skiljdes från Fadern och förenades med de ogudaktiga...”
”Befria mitt folk”, Sten Nilsson

”Jesus ropade på korset: 'Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?' I samma sekund dog Jesus andligen. Gud såg inte längre Jesus som sin älskade Son, men som en som var förbannad, och han vände Jesus ryggen och överlät honom i djävulens händer, som tog hans ande till helvetet. Där upplevde Jesus de djupaste kval under tre dagar. För att vårt hjärta skulle bli rent måste Jesu hjärta bli fyllt av synd, och det innebar att han blev gjord till en syndare. Han fick Satans natur. Han blev gjord till synd. Efter tre dagar sa Gud att det var nog och sträckte sin hand ned i helvetet och födde Jesus på nytt. Guds Ande kom in i Jesu ande, och han blev rättfärdiggjord och levandegjord i Anden”.
Predikan av Ulf Ekman på kassett från 1986

"Jesus blev gjord till synd, dog andligen och fördes ned i dödsriket...
Gud lät genom den helige Ande en blixt slå rakt ned i dödsriket och uppväckte Jesus."
”Tillintetgör djävulens gärningar”, Ulf Ekman

"Om vi människor på grund av synden är andligt döda, så måste rimligtvis den som återlöser oss på något sätt ta del av denna andliga dödså erfar Jesus gudsövergivenhet och andlig död."
”Doktriner”, Ulf Ekman

Adams andliga natur förändrade sig och han blev andligt död. Satan blev hans andlige far. Andlig död är alltså en natur som har satan till far. Du har blivit andligt död genom synd som du personligen har begått, precis som Adam… Jesus var verkligen död – inte bara fysiskt, men också andligt.
”Rättfärdighet – nåd eller förtjänst?”, Johnny Foglander (Livets Ord, hette tidigare Johnny Carlsson)

”Jesus blev av vår synd gjord syndig och rutten tvärs igenom. Han blev genomsyrad av syndig natur”.
”Hva forsoningen tilbyr deg”, Frank Eidem

”Då Jesus dog blev han ett med satan. Han visste att det enda sätt han kunde stoppa satan var att bli ett i natur med honom. Jesus tog inte min synd, han blev min synd. I sin medlargärning förlorade Jesus sin gudomlighet. Jesus måste bli född på nytt. Om han inte blivit född på nytt så kunde inte jag bli född på nytt. ”
Benny Hinn i ”Broadcast, Our Position in Christ”, Videoband: TV – 254

I inspelningen nedan kan du också höra Ulf Ekman undervisa hela JDS-paketet

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Kommentar

Detta är den absolut mest antikristliga villoläran inom Trosrörelsens teologi eftersom den degraderar Jesus från att alltid vara Gud genom den "andliga döden". Den orenar och befläckar Jesus som är det rena och obefläckade offerlammet. Den lär att Jesus föddes på nytt på samma sätt som vanliga människor kan födas på nytt ("bli frälsta"). Den menar att Jesus blev rättfärdiggjord i pånyttfödelsen och då fick Guds Ande. Men Jesus är den samme igår, idag och i morgon (Heb 13:8). Jesus ÄR Gud, har alltid varit och kommer alltid att vara. Gud/Jesus kan inte och behöver inte bli född på nytt, frälst, rättfärdiggjord eller andefylld. Jesus har som Gud alltid Guds Ande inom sig. Gud kan inte förena sig med mörker och ondska (2 Kor 6:15, Jak 1:17, 1 Joh 1:5, ). Kontakten mellan Fader och Jesus kan inte brytas eftersom de är ETT (Joh 10:30). Den lära som degraderar Jesus från att vara Gud har antikrists ande/satan som ursprung (1 Joh 4:1-3).

Om Jesus blev gjord syndig och smutsig (som Trosrörelsens teologi säger) hade inte Jesus varit det rena offerlamm som krävdes. Då hade man på Gamla testamentets tid offrat smutsiga lamm med olika lyten. Men man offrade felfria lamm på Gamla testamentets tid, och Jesus var det rena, felfria offerlamm som Gud krävde för att sona ALL synd (1 Petr 1:18-19).

Konsekvensen av Trosrörelsens lära om Jesu andliga död på korset, blir den att det inte är Gud som dör på korset utan en "andligt död" och syndig människa. Men hela meningen med försoningen på korset är den att Gud själv lider och dör för alla människors synd, de människor som han själv skapat och älskar. Den Jesus Trosrörelsens teologi presenterar, upplever däremot åtskillnad från Gud på korset och är därför i den stunden inte Gud. Ett sådant offer kan inte rädda mänskligheten. Enbart den som i sin person står över synd och åtskillnad från Gud och förenar Gud och människa i sin person, kan vara den ställföreträdare som räddar människorna. Sådan var Jesus! Och Jesus var, är och kommer alltid att vara Gud!

Helvetet är inte heller en plats som satan regerar över och där han och hans demoner plågar avlidna människor. Det står inget sådant i Bibeln. Något förenklat kan vi säga att dödsriket är ett ställe där avlidna otroende människor samt även demoner (fallna änglar) hålls i förvar till domens dag (2 Petr 2:4, Jud 1:6). Bibeln rör sig med begreppen "helvetet", "dödsriket", "avgrunden" och "den brinnande sjön". Alla dessa är inte synonyma, men jag går inte in på mer på detta här. (På https://bibelfokus.se/qa/q25 har jag skrivit lite mer om just helvetet.)

Jag skall nämna ett märkligt uttalande från Ulf Ekman som visar att han nu för tiden försöker lägga dimridåer över undervisningen om Jesu andliga död. På sin blogg skrev Ekman 2008-04-11:

"Det har kommit en del frågor här på bloggen om JDS, läran att 'Jesus dog andligen'. Jag skall försöka svara kortfattat. Denna lära förekommer hos E.W. Kenyon och i viss mån hos Kenneth Hagin. Kenyon bygger ett filosofiskt lärosystem kring denna tanke där den ingår som en viktig byggsten i hans teologiska funderingar, medan den hos Hagin har en mer underordnad betydelse."

Vi måste inse att det Ekman säger här är mörkläggning. Han försöker också skylla ifrån sig. Läran om Jesu andliga död och pånyttfödelse (JDS-läran) är en hörnsten i Trosrörelsens hela teologi! På denna hörsten vilar resten av alla läror. Läs citaten av Ekman, Kenyon och Hagin som finns ovan en gång till. Var det bara Kenyon och Hagin som rörde sig med JDS-läran? NEJ! Ekman undervisade om JDS på samma sätt! Var deras undervisning bara "teologiska funderingar", "en tanke" och tankar av "underordnad betydelse"? NEJ! Deras undervisning om JDS lade grunden för hela Trosrörelsens teologi, verksamhet och framväxt! Om dessa "teologiska funderingar" endast var av underordnad betydelse, varför undervisade man då alls om JDS på Livets Ord? Och varför har Livets Ord då både översatt och haft Kenyons och Hagins böcker som kursmaterial, ett kursmaterial som innehåller en tydlig lära om Jesu andliga död? Sanningen är alltså den, att läran om Jesu andliga död och efterföljande pånyttfödelse (JDS-läran) är en hörnsten i Trosrörelsens "Babels torn" och ett signifikant kännetecken för hela Trosrörelsens ande. Sanningen är också den att Ekman idag förstått att detta är ett känsligt ämne eftersom många kristna nu vaknat upp och börjat förstå det sataniska med JDS-läran. Och sanningen är också den att Ekman därför försöker mörka det faktum att hela hans imperium faktiskt bygger på denna JDS-lära, en lära med satan som upphovsman. För vem kan fortsätta att ge sitt stöd till och samarbeta med en sådan organisation? Du?


Villolära nr 3 – Försoningen ägde rum i helvetet och inte på korset

Sammanfattning

Denna villolära inom Trosrörelsens teologi hör ihop med ovanstående lära. Men jag bryter loss den och presenterar den för sig själv eftersom jag vill tydliggöra att Trosrörelsen flyttar försoningen från korset till helvetet!

Citat

Vi kan se denna undervisning i följande citat:

När Jesus ropade ut att det var fullbordat, talade han inte om försoningens stora plan. Det fattades fortfarande tre dagar och nätter att gå igenom… Jesus gick till helvetet för att frigöra människan från straffet för Adams högförräderi. När hans blod blev utgjutet så bringade det ingen försoning… Jesus tillbringade tre gruvsamma dagar och nätter i denna jordens inre och utverkade att du och jag fick tillbaka våra rättigheter inför Gud… Det var inte en fysisk död på korset som betalade syndens pris… Det som är nödvändigt för en kristens liv är kunskap om vad som skedde mellan korset och kronan... Detsamma skedde med Jesus som med Adam – andlig död … Guds rättfärdighet blev gjord till synd. Han antog satans syndanatur i sin egen ande.
Kenneth Copeland i ”The Incarnation” – band 00 – 0303, band 01 – 0402, ”Jesus – Our Lord of glory, Belivers Voice of Victory”, ”A Different Gospel”, ”What happened from the Cross to the Throne” – band 02 – 0017

Jesus smakade andlig död. Kristi fysiska död på korset var inte tillräckligt för att frälsa oss. Han gick till helvetet för att föra oss till himmelen.
”The Name of Jesus”, Kenneth Hagin

Satan vann över Jesus på korset och tog hans ande till helvetets mörka regioner.”
”Holy Bible Reference Edition”, 1991, Kenneth Copeland

Kommentar

Satan segrade inte över Gud/Jesus när Jesus dog på korset. I världens ögon kan det se ut så, men döden på korset var en seger för Gud och det var Guds vishet (1 Kor 1:23-25). Jesu försoningsverk fullbordades på korset (Joh 19:30). Det var där segern vanns för vår frälsning (Kol 2:15, Ef 2:16). Jesu blod var tillräckligt för att sona världens synd (Heb 9:11-14, 1 Petr 1:18-19). Korset är centrum i den kristna tron (1 Kor 1:18, 1 Petr 2:24). En lära som tar bort fokus från Jesu kors och flyttar försoningen från korset till helvetet, kan inte ha något annat ursprung än satan själv.


Villolära nr 4 – Den pånyttfödda människan är gud/Kristus

Sammanfattning

Denna mycket blasfemiska del i Trosrörelsens teologi kommer som en logisk följd av de ovanstående delarna. Vi blir ”gudar”, "som gudar", "som Gud" eller ”vi blir Kristus” genom pånyttfödelsen, menar man. Det finns lite variationer i hur långt de olika trosförkunnarna vågar exponera denna undervisning öppet. Man pekar på att Jesus blev pånyttfödd och att han i denna pånyttfödelse blev gudomlig på motsvarande sätt som Adam var det före syndafallet. Vi människor kan då komma till samma gudomliga status som Adam hade före syndafallet och som Jesus fick i sin ”pånyttfödelse”, enligt Trosrörelsens teologi. Adam var lik Gud, som Gud, och vi kan då också bli som Gud. Vi kan bli Gud manifesterade i köttet. Vi kan bli Kristus, menar man.

Citat

Vi kan se detta i nedanstående citat:

"Gud skapade Adam utifrån sin önskan om att fortplanta sig själv. I Edens lustgård gjorde Han just detta. Adam var inte bara lite lik Gud, han var inte nästan lik Gud, han var inte ens underordnad Gud, Adam är lika mycket Gud som Jesus… I Edens lustgård var Adam Gud manifesterad i köttet."
"Following the Faith of Abraham 1", Kenneth Copeland

"Den troende är lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus är det. Vi är Kristus."
”Word of faith”, Kenneth Hagin

"Du måste inse att du inte är andligt schizofren - hälften Gud och hälften satan – du är helt och hållet gud."
”Believer's Voice of Victory”, mars 1982, Kenneth Copeland

"Jesus har omskapat din invärtes människa så att du i anden har blivit lik honom själv… All den kraft som Gud själv äger har blivit deponerad i din egen ande… Din invärtes människa är ditt verkliga jag... så är du vad Jesus Kristus är ... skapad till ett med Gud själv, ett med Guds arvsanlag och Guds natur."
”Kraften i den nya skapelsen”, Ulf Ekman

"Om du har vapenrustningen på, så kan inte djävulen se om det är du eller Jesus som kommer. Han ser ingen skillnad."
”Tillintetgör djävulens gärningar”, Ulf Ekman

"Den som är född av Gud lever inte i synd. Han har ingen syndig natur, utan har fått Guds natur på insidan... Människan var den som skulle vara denna tidsålders Gud. Sedan blev djävulen det, men Guds mening var att människan skulle vara såsom en Gud... Är du med i djävulens familj har Du djävulens natur i dig, och då vill Gud att du ska bli född på nytt. Då byter han natur i dig och du får Guds natur istället... Han upprättar dig till samma position som Adam hade före fallet... När du blir född på nytt lägger du av dig den gamla människan, den dör . En ny människa skapas. Den människan är skapad till gudslikhet... Om du kunde se din egen invärtes människa, så tror jag du skulle se Jesus Kristus."
”Född till seger och Guds plan för dig”, Ulf Ekman

Kristna är små gudar. Vi är små ”messiasar”. Vi är allt som Jesus någonsin var. Gud kom från himmelen, blev en människa, gjorde människor till små gudar, gick tillbaka till himmelen som en människa. Jesus står över Fadern som en människa. Jag står över demoner som Guds son. Är du hans avkomma? Är ni hans barn? Då kan ni inte vara människor! Det kan ni inte. Gud föder inte kött.
”Our position in Christ, The word made flesh”, Benny Hinn

”När vi nu står här, bröder, så är det inte Morris Cerullo ni ser på, ni ser på Gud. Ni ser på Jesus.”
Morris Cerullo i ”The End Time Manifestation of the Sons of God”, ljudkassett 1
(Denna Morris Cerullo är inbjuden till Södermalmskyrkan för att tala 2009-08-19)

"Människan skapades att vara som Gud var. Inte vara Gud, men vara som Gud, honom lik. Hon fick förmågan att tala som Gud. Hon fick förmågan att handla och utföra saker, som Gud... Adam var ställd över skapelsen för att råda och regera över den, precis som Gud råder och regerar över universum... Människan skulle vara som Gud, tänka som Gud, handla som Gud och tala som Gud."
”Tro som övervinner världen”, Ulf Ekman
 

Kommentar

Att människan skulle vara gudomlig (eller kunna bli det) är något som varje sann New age:are skulle skriva under på direkt. Varför då? Jo, för att New age:s läror har samma ursprung som Trosrörelsens läror. Att människan skulle kunna bli ”som Gud” var en lögn och en frestelse från ormen/satan i Edens lustgård (1 Mos 3:5). Detta har varit hans egen högsta önskan från allra första början (Jesaja 14:12-14). Självförgudning är ursynden och det som kännetecknar ett fullkomligt avfall. Vi ser alltså redan i Bibelns första bok att lögnen om människans möjlighet till att bli som gud har satan som sitt ursprung. Denna lögn om människans möjlighet till självförgudning kommer också att vara en huvudingrediens i satans sista stora kupp mot mänskligheten i hans antikristliga rike. Självförgudning är nämligen kärnan i det avfall som kommer att förbereda för Antikrists framträdande (2 Tess 2:1-12).

Jag vill göra dig uppmärksam på hur Ekman dribblar med orden i sista citatet ovan. Det gör han troligen för att ingen skall uppleva undervisningen om "vi är gudar" som anstötlig. Ekman skrev: "Människan skapades att vara som Gud var. Inte vara Gud, men vara som Gud". Han pekar på att det är fel att försöka bli Gud med stort G (alltså ersätta Gud Fadern) men att det är helt i sin ordning att bli Guds like. Båda är så klart helgalet. Vad var det satan frestade med i Edens lustgård? Var det att vi skulle bli Gud? Nej, det var exakt samma frestelse som Ekman kommer med. Satan sa till Eva: "Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud" (1 Mos 3:4-5). Ser du? Orden är de exakt samma och frestelsen är den samma!

Kommer alltså någon med en lära som säger "du kan bli som Gud" så är det samma frestelse som satan kastade hela mänskligheten in i slaveriet med. Hakar man på denna frestelse att bli "som Gud" så är det en synd i samma dignitet som Adams och Evas ursynd i Edens lustgård. Man gör sig då oberoende av Gud och sätter Guds roll i sitt liv ur spel, eftersom man då är "som Gud, tänker som Gud, handlar som Gud och talar som Gud" (citat Ekman). Förtroendet, trofastheten, tilliten och barnaskapet är borta! Kära broder och syster, detta är allvarligt! Men för den som ångrar, omvänder sig och från hjärtats djup ber om förlåtelse, så finns det nåd och förlåtelse även för denna mycket grova synd.

Att den pånyttfödda människan ”är Kristus” är även det en grov villfarelse. Att utge sig för att vara Kristus är det samma som att utge sig för att vara Gud. Jesus varnade för att det skall komma många som just säger att de är Kristus/Messias (Matt 24:5).

Det Bibeln säger om pånyttfödelsen är att vi får del av gudomlig natur på så sätt att Guds Ande kommer till oss och tar sin boning i vårt inre. Vår kropp blir ett tempel åt Gud (1 Kor 6:19). I oss själva äger vi alltås inte någon gudomlighet.

Se https://bibelfokus.se/qa/q61 för en längre Biblisk kommentar om denna ”vi är gudar-lära”.


Villolära nr 5 – Guds händer är bundna, han kan inget göra utan de troende

Sammanfattning

Som vi sett upphöjer Trosrörelsens teologi satan till att vara ”denna världens Gud”. Han har all den makt på jorden som de troende tillåter honom att ha. De troende kan ”ta tillbaka” denna makt och bli de som regerar på jorden ”så som gudar”, menar man. Gud har inte mer tillträde att styra på jorden än vad de troende ”så som gudar” ger honom.

Citat

Några citat som visar på denna lära:

Den troende har full makt att bära fram Jesu namn. Namnet motsvarar hans personliga närvaro. Detta namn har han gett oss legal fullmakt att använda oss av… Kristi händer är bundna tills han får bruka våra. Om vi bara kunde begripa hur hjälplös Gud är, tills han får bruka sin kropp på jorden…”
”Befria mitt folk”, Sten Nilsson

Gud är på utsidan och kikar in. Gud har inget lovligt tillträde till jorden. Den tillhör honom icke.”
Kenneth Copeland i ”The image of God in you”, Tape 01-4404

Gud måste få tillåtelse till att verka på jorden på människors vägnar. Ja, du har kontrollen. Såvida du har kontrollen, vem är det då som inte längre har den? Gud!”
Fred Price citerad i artikeln ”Church at the crossroads”

Kommentar

Även denna undervisning har så uppenbart satan som upphovsman. Vem skulle mer än satan vilja stänga ute Gud utanför jorden, eller få oss att tro att det är så? Så vi människor lockas till att anamma denna falska lära för att satan skall upphöjas till gud bland oss. I den yttersta tiden kommer satan faktiskt nå ganska långt i detta strävande, genom att han blir upphöjd i en fysisk person, Antikrist. Det sker när människornas avfall nått som längst. Som vi sett tidigare säger Trosrörelsen att ”satan är denna världens gud”. Men Gud saknar inte makt eller tillträde till jorden.

5 Mos 4:39: "Därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud uppe i himlen OCH nere på jorden: Det finns ingen annan."

Ps 50:12: "Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig, ty hela jorden är min med allt den rymmer."

Gud lämnade alltså inte världen i och med syndafallet. Vi ser många gånger i Bibeln att Gud dyker upp i kroppslig gestalt (som Jesus), t.ex. inför Abraham och Mose. Gud är inte heller overksam, ointresserad eller frånvarande som en del tycker. Han låter mycket ske som ser konstigt ut, men det ryms ändå inom Guds plan för mänskligheten och jorden (Upp 17:17). Gud för historien framåt precis så som han har planerat från allra första början (Apg 2:23). Och Jesus sa ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18). Om Jesus har ALL makt, så återstår ingen makt åt satan och människorna.

De troende har inte heller någon makt. Vi har av Jesus fått auktoritet att verka i hans namn. Detta betyder inte att vi skulle ha makt att göra så som faller oss in. Att verka ”i Jesu namn” betyder att verka utifrån Guds vilja (se 1 Joh 5:14) och utifrån Guds klartecken, först då kan vi med auktoriteten i Jesu namn och befalla andemakter bort och bota sjuka.


Villolära nr 6 – Den troende är en ande som har en själ och som bor i en kropp

Sammanfattning

Trosrörelsen fokuserar starkt på det andliga – liksom gnosticismen – och menar att människans egentliga väsen bara är en ande. Utöver detta har hon en själ, och anden bor i en kropp. Människans egentliga väsen utgör alltså inte alla tre i en enhet, enligt deras grundläggande teologi. Man menar att själen och kroppen är yttre skal till människans rätta identitet – anden. Kroppen är bara ett ”fordon” för anden, och själen ett slags ”verktyg” som skall ställas under andens auktoritet.

Deras teologi säger också att den pånyttfödda människans ande är helt och full rättfärdig, och att hon har Guds kraft och natur i denna. Gud talar direkt till den pånyttfödda människans ande; där umgås Gud med den troende människan. Kunskapen som finns i hennes ande skall styra över själen och kroppen. Denna kunskap kallas "uppenbarelsekunskap", men vi kan lika gärna kalla den "andekunskap". Djävulen kan dock lura den pånyttfödda människan genom hennes förstånd och känslor/sinnen som alltså sitter i kropp och själ. Men om hon är stark i sin ande/den inre människan kan hon stå emot intryck från känslor och förnuft och därmed få framgång i allt vad hon företar sig, enligt Trosrörelsens teologi. Vidare menar man att varje otroende människa är "andligt död" eftersom Adam "dog andligen" vid syndafallet.

Synd är i denna människosyn bara ett "problem" som huserar i själen och kroppen, och som då egentligen inte har att göra med den pånyttfödda människans verkliga jag: anden. Hennes ande är ju helt och fullt rättfärdig, menar man. Därför skall den pånyttfödda människan (anden) övervinna synden som huserar i kropp och själ med andekunskap och andlig auktoritet. Synd blir därmed inte något som har med hennes sanna väsen att göra, och hon behöver då egentligen inte gå till Gud i syndabekännelse och omvändelse, enligt denna teologi.

Citat

Vi kan se denna uppdelning av människan i nedanstående citat:

"När du blev född på nytt blev du en ande. Du är en ande, har en själ och bor i en kroppDin invärtes människa är du... Djävulen låter dina känslor dominera din invärtes människa och tar ifrån dig vad du har... Gud talar i din ande exakt vad du skall göra"
”Du kan höra vad Gud säger”, Ulf Ekman

"Människan föll i synd och överlämnade rådandet över skapelsen åt djävulen, som blev denna tidsålders gud och herre. Det som hände var att människan, som vandrade i höghet, som var lik Gud och som rådde över skapelsen, tappade sitt rådande. Hon dog till sin invärtes människa. Hon dog andligen"
”Tillintetgör djävulens gärningar”, Ulf Ekman

”Gud skapade människan i klass med sig själv och gav människorna rätten att råda över allting på jorden och behärska den med auktoritet… Människan som skapats i klass med Gud begick högförräderi och förlorade sin ställning. Hon kom in under djävulens välde. Djävulen var nu denna världens gud. När människan underordnade sig satan dog hon andligen och hennes andes herravälde över själ och kropp upphörde.
”Befria mitt folk”, Sten Nilsson (Ulf Ekmans svärfar)

Den del av människan som föds på nytt är hennes ande. Hennes ande får evigt liv – Guds liv, Guds natur. Det är människans ande som blir en ny skapelse i Kristus. 
"Hur du kan bli ledd av Guds ande", Kenneth Hagin

Kommentar

Denna typ av teologi är gnosticism eftersom det endast är det andliga som ges något värde. Den är också mystik på det sätt att man menar att Gud endast umgås och kommunicerar med oss i anden, alltså i människans inre. Mystikerna söker sig inåt för ett gudsmöte. Men Guds sanna barn sträcker upp sina händer till Far i himlen och ber med sin mun om vad hon önskar och tackar för det hon fått och upplevt till hela sin natur.

Människan är inte bara en ande. Hon är ande OCH själ OCH kropp, precis som Jesus är det samma. Jesus kommer alltid att ha samma kropp eftersom han även ÄR denna kropp. Att kroppen är en viktig del i vår varelse ser vi också i 1 Kor 6:19 där det står "vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande". En lära som fokuserar på anden kommer farligt nära möjligheten att reinkarnation skulle kunna vara en realitet. För om jag bara är en ande, så kan jag ju i så fall dyka upp i vilken kropp som helst. Det öppnar också upp för att Jesus skulle kunna dyka upp i en annan kropp än den korsfästa kroppen (t.ex. i Antikrist). Men så är det inte. Jesu korsfästa kropp är den han kommer tillbaka i eftersom han även ÄR denna kropp. De kristna skall också uppstå i samma kropp, dock förhärligade.

Kampen inom en kristen står inte heller mellan anden på ena sidan, och kropp/själ på andra sidan. Kampen står mellan "köttet" på ena sidan och hela min natur, ande/själ/kropp på andra sidan. Det som Bibeln kallar "köttet" är min syndiga natur, mitt ego och själviskhet. Detta försvinner inte när vi blir pånyttfödda eftersom vi då inte blir rättfärdiga utan rättfärdigförklarade. Kampen mot köttet har vi hela livet igenom där Gud genom sin helgelseprocess i oss gör oss mer och mer lika Jesu karaktär. Denna livets vandring i helgelse motsvarar judarnas 40 år långa vandring i öknen där allt som stod emot Gud fick dö. Sedan var folket klart för att få gå in i det heliga landet.

Det är inte möjligt att utifrån Bibelns texter ge en fullt glasklar bild av människans hela väsen, eller klart definiera skillnaden mellan ande och själ. Men vi kan ta hjälp av vad Frank Mangs skrev om ande, själ och kropp i sin bok Det finns en väg. Det här tycker jag själv är en bra och avspänd Biblisk syn:

”Enligt den paulinska framställningen är människan inte bara en kombination av ande och materia. Hon är en själ också. Hon äger förmåga att medvetet tänka och känna, vilja och handla. Enligt denna uppdelning är själen det skikt, som ligger mitt emellan människoanden och människodjuret och som påverkas från båda hållen. Er själ är ett slagfält, där köttet och anden möts i tvekamp… ’Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.’ (Joh 3:6) – ’Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen.’ (Gal 5:17), säger aposteln.

Vår enda räddning ligger i att Kristi Ande från vårt väsens allra innersta får utöva helig kontroll över både själ och kropp. Därför sade också Paulus: ’Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.’ (1 Tess 5:23)

...Gräv inte ner er i de misslyckade försöken att vara en exemplarisk kristen. Ni blir bara självupptagen, modlös och förtvivlad. Och ingenting av detta hjälper Er att bli hel och stark. Tvärtom. Fäkta inte så förfärligt för att utifrån få tag på den kraft Ni behöver för att bli en segrande kristen. Ni blir bara rolös och rotlös och besviken – och tillslut dödstrött på alla färder och irrfärder för att finna vad Ni söker. Giv istället frihet åt den Ande, som redan tagit sin boning i Ert innersta. Tacka Gud för att Ni trots allt får vara den Helige Andes tempel."

Jag vill också säga något om detta att Adam efter syndafallet skulle ha "dött andligen", enligt Trosrörelsens teologi. Man menar då att Adams kontakt med Gud bröts helt och att Adams natur helt förändrades från att ha Guds natur till att ha satans natur. Kenneth Hagin skrev:

"Andlig död betyder mer än att vara skiljd ifrån Gud. Det innebär också att ha satans natur".

Begreppet att "dö andligen" eller "andlig död" är inte Bibliskt vad jag kan se. Det finns inte heller någon annan benämning i Bibeln med den betydelsen att Adams natur helt förändrades till satans natur. Läser vi om Adam och syndafallet i Första Moseboken ser vi att han inte skildes från Gud efter syndafallet. Gud fortsatte att ha kontakt med Adam även efteråt. Gud gjorde t.o.m. kläder av skinn åt Adam och Eva (1 Mos 3:20). Så vi kan säga att Gud offrade ett djur för att skyla deras nakenhet och synd. Inte heller kan vi säga att Adam fick satans natur. Men syndens natur, "köttet" hade väckts till liv och fått näring genom syndafallet. Och denna synd fick än mer liv senare i mänsklighetens historia när Mose Lag kom in i bilden (Rom 7:9).

Det straff Adam fick för sin överträdelse var alltså inte andlig död utan att han skulle "äta sitt bröd i sitt anletes svett" (1 Mos 3:19) och att han senare skulle dö den kroppsliga döden (1 Mos 2:17). "Syndens lön är döden" står det i Rom 6:23. Dock blev Adams relation med Gud skadad eftersom Adam ville gå kunskapens väg och ersätta sin förtröstan på Gud med egen förträfflighet. Barnaskapet hos Gud gick förlorat. Detta blev till en slags utdragen skilsmässa, och det var konsekvensen av Adams vilja att "bli som Gud". Denna skadade gudsrelation leder än idag mänskligheten längre och längre bort från Gud. En dag når detta sin kulmen, då hela mänskligheten (förutom Jesu sanna lärjungar) skall hylla Antikrist som Gud.

Observera att Trosrörelsens undervisning många gånger berövar redan kristna människor deras barnaskap och leder dem in i självförgudning via kunskapens träd. Det blir ett kämpande i egen kraft utifrån kunskap man inhämtat på osunda Bibelskolor, böcker och dyl (kunskapens träd) istället för att man kommer till Gud med sin synd och med sina behov. Vi kan säga att deras teologi för kristna tillbaka till den position som de hade före sin frälsning, tillbaka till Adams öde efter syndafallet.

Vi måste också fråga oss följande relevanta och logiska fråga: om satan skulle verka i våra sinnen och i vår kropp trots pånyttfödelse, och vår ande skulle vara enda säkra platsen för sann kunskap, hur kan vi då lita på våra sinnen när vi med ögonen läser t.ex. Bibeln eller med öronen lyssnar till förkunnelse?? Jag ser i Trosrörelsens läror satans gamla strategi, där han vill få oss bort från att själva läsa Bibeln och på så sätt själva ta in kunskap direkt från Gud. Att hindra människor utbildning och läskunnighet, deras rätt och möjlighet att läsa Bibeln, att ge ledarskapet tolkningsföreträde, att hålla gudstjänster på latin, att bygga hierarkiska kyrkosystem, etc, gagnar i allt denna satans strategi.


Villolära nr 7 – Den troende är rättfärdig här och nu

Sammanfattning

Trosrörelsens teologi säger också att vi efter pånyttfödelsen ÄR helt och full rättfärdiga och alltså inte kan synda mer pga detta. Det här hör ihop med de andra delarna i läran som säger att den pånyttfödda är en ande och att hon är gudomlig i sin ande. Eftersom människan enbart är en ande så är det alltså där rättfärdigheten sitter. Syndar ändå en pånyttfödd människa så är det inte hon själv som syndar utan kroppen och själen, menar man. Den pånyttfödda människan är då lik Gud/Jesus och den gamla människan är borta. Logiken blir då den, att den troende alltså äger en egen rättfärdighet.

Citat

Här följer några citat som visar på detta:

”Du har nu en helt ny identitet och har den legala rätten att råda där förut fienden rådde över Dig. Du har inte någon anledning att frukta ditt förflutna. Du har nämligen inget förflutet! Du är nämligen en ny skapelse. Du är rättfärdig… För att kunna leva i gemenskap med Gud måste människan ha samma slags liv. Hon måste vara skapad i klass med Gud...”
”Befria mitt folk”, Sten Nilsson

”Den som är född av Gud lever inte i synd. Han har ingen syndig natur, utan har fått Guds natur på insidan...”
”Född till seger och Guds plan för dig”, Ulf Ekman

"När du blir född på nytt får du ett nytt hjärta, en ny människa skapas i ditt inre, din ande blir ny... din pånyttfödda, nya människa, din ande är skapad till likhet med Gud... du fick en ny natur, en ny ande. En ny människa som aldrig hade funnits förut föddes på insidan av dig... Du var verkligen död i dina synder, men i Jesus blev du verkligen rättfärdig... Du var en syndare, du var i ett köttsligt väsende, blev frälst av nåd och är nu rättfärdig genom Guds rättfärdighet".
”Tro som övervinner världen”, Ulf Ekman

”Du kommer aldrig att bli mer rättfärdig än du är just nu! Du kommer inte att vara mer rättfärdig i himlen än du är just nu – JUST NU!
Kenneth Hagin i Nyhetsbrev från Livets Ord, Nov 1985

Kommentar

Att människan ÄR rättfärdig efter pånyttfödelsen är en allvarlig feltolkning (och ibland felöversättning) av Bibelns Ord. När vi i Rom 4:24-25 läser att vi blir rättfärdiggjorda, så är det en felöversättning från grekiskans di-kai-oun som egentligen betyder ”rättfärdigförklarad”. Vi får som troende tillgodoräkna oss Jesu rättfärdighet, och Gud förklaraross då rättfärdiga. Vi äger alltså inte – trots pånyttfödelsen – någon egen rättfärdighet. Detta är förklaringen till varför vi fortsätter att se synd i vår person trots pånyttfödelsen. Men tack vare Guds nåd är vi ändå förlåtna, och tack vare helgelsen får vi bli mer och mer lika Jesu rättfärdiga karaktär, men inte fullt ut här och nu. Den dag Jesus kommer tillbaka, DÅ skall vi bli lika honom, men inte förr (1 Joh 3:2).

Den som fått undervisning om att man ÄR rättfärdig efter pånyttfödelsen, men ärligt ser att synden fortfarande verkar i sina lemmar, kan drabbas av en allvarlig troskris. Detta är en vanlig frukt av denna villolära om att de troende skulle vara rättfärdiga. Så jag vill här ta med ett citat från en f.d. medlem i Livets Ord. Här beskriver han konsekvensen av Trosrörelsens undervisning som säger att vi i pånyttfödelsen blir helt rättfärdiga och gudomliga i vår ande. Han beskriver också hur gott det var för honom att hitta det sanna evangeliet när han hade lämnat Trosrörelsen.

"För mig ledde den här undervisningen till att jag försökte visa upp en yta av självtillräcklighet och egen styrka. Det ledde till att att jag kände att jag borde klara mig utan andra människors eller Guds hjälp. Jag kände att det var mitt ansvar att utveckla och använda min gudomliga natur. Misslyckanden och nedstämdhet ledde lätt till att jag klandrade mig själv. Jag hade inte gjort vad jag skulle. Allt jag behövde fanns ju deponerat i min ande. Det blev en sorts hyckleri. Jag försökte visa upp en yttre fasad som inte stämde med det jag upplevde inuti. Nära och avslappnade relationer blev ett hot som kunde punktera ytan. Bönen var inte längre ärlig på samma sätt som förut. Jag blev mer och mer utlämnad åt mig själv och åt den undervisning som skulle hjälpa mig att övervinna världen med hjälp av egna krafter. Det visade sig egentligen inte vara något evangelium.

Efter att ha förtröstat på mina egna krafter på det här sättet, fick jag upptäcka evangeliet om att grunden för min frälsning ligger helt utanför mig själv. Jag upptäckte att jag kunde vara hur skröplig och syndig som helst i mitt innersta utan att det påverkade min frälsning, eftersom grunden för frälsningen inte har något med mig att göra utan enbart med Jesus Kristus. Jag förstod att det snarast är en fördel om jag inser hur orättfärdig jag är i min innersta identitet. Eftersom jag var mycket väl medveten om att det var så, blev det en befrielse att få erkänna faktum, och samtidigt att det finns grund för frälsningen som är hållbar på ett helt annat sätt än min egen andes natur. På ett annat sätt kan det sägas att min natur inte har något med frälsningen att göra, däremot Jesu natur. Han är alltigenom syndfri och rättfärdig. Det är hans verk allt beror på, inte bara när man blir född på nytt, utan även efter det. Den nya skapelsen är den människa som övergett tron på sig själv och istället vänt sig till Honom. Den människan blir helt rättfärdig i Honom, men grunden för den rättfärdigheten ligger hela tiden hos Jesus, aldrig i människan själv. Följden av detta blir att Gud älskar mig i mitt tillstånd som syndare.

Genom trosundervisningen får man däremot uppfattningen att Gud älskar mig enbart på grund av ett naturbyte. Man tror inte att Gud kan ha något att göra med en människa som har en syndig natur i sitt innersta. Men pga att en människa fått en gudomlig natur i sitt innersta genom pånyttfödelsen, kan Gud umgås med den människan, menar man. Guds kärlek uppfattas [i Trosrörelsen] som relaterad till den nya rättfärdiga naturen, inte till något i människans identitet i övrigt."
"Trosförkunnelsen - inget evangelium", Torbjörn Swartling


Villolära nr 8 – Den troende har rätt till fullkomlig hälsa, ekonomi och framgång här och nu

Sammanfattning

Trosrörelsens teologi menar att pånyttfödelsen här och nu kan ge oss ett fullkomligt liv inom alla områden. Vi behöver inte vänta på det fullkomliga livet tills vi kommer till himmelriket. Fullkomlig (100%-ig) hälsa tillhör därför den pånyttfödde, liksom överflödande ekonomi och framgång inom alla övriga områden. Detta är därför också rörelsens främsta fokus, vilket tydligt märks i all undervisning.

Sjukdom och andra motgångar sägs vara ett andligt problem. Sjukdom i kroppen, störningar i psyket, ekonomiska problem, etc, är bara fysiska symptom på att något är fel i den andliga världen. Satan lurar människan genom att t.ex. lägga in sjukdomssymptom i kroppen och i känslolivet för att få henne att tro att hon är sjuk. Men detta skall alltså enligt Trosrörelsens teologi ses som ett andligt problem och därmed lösas därefter. Tro och munnens bekännelse förlöser helande och framgång.

Fruktan och negativ bekännelse (t.ex. ”jag är sjuk”) förlöser sjukdom och andra motgångar, menar man. Fruktan ger satan handlingsfrihet i ditt liv. Man skall utan fruktan ”stå på Ordet” för att förlösa all framgång. När du får uppenbarelsekunskap om ett förhållande kan du förändra det, enligt denna teologi.

Citat

Vi kan se detta i nedanstående citat:

"All den kraft som Gud själv äger har blivit deponerad i din egen ande."
”Kraften i den nya skapelsen”, Ulf Ekman

"När du blir skapad till likhet med Gud, då kommer Guds hälsa in i din ande och börjar påverka din själ."
”Gud vill hela alla”, Ulf Ekman

"Då säger en del: 'Detta gäller först i himlen'. Nej, det gäller här! Himlen blir underbar, men segern gäller redan här!
”Tro som övervinner världen”, Ulf Ekman

”Tro när det gäller finanser fungerar på samma vis som tro för helande, dopet i den Helige Ande eller för frälsning.”
Kenneth Hagin i Livets Ords nyhetsbrev, aug 1986

”Det första steget till andlig mognad är att inse din position inför Gud. Du är ett Guds barn och en Jesu medarvinge. Följaktligen har du rätt till alla rättigheter och förmåner i Guds rike, och en av dessa rättigheter är hälsa och helande. Du kommer aldrig helt inse och förstå helande tills du helt bortom allt tvivel vet att Gud vill att du skall vara helad.
”Healed… to be or not to be”, Kenneth Copeland

”Äkta tro på Gud – hjärtats tro – tror på Guds Ord oavsett vad de fysiska omständigheterna pekar på… En person som söker helande skall titta i Guds Ord, inte på sina symptom. Han borde säga, ’jag vet att jag är heladeftersom Ordet säger att genom hans sår är jag helad’.”
”Rätt och fel tänkande”, Kenneth Hagin

"Fruktan är trons motsats...fruktan förlöser djävulens kraft och ger honom utrymme att härja i våra liv. Fruktan... håller dig borta från Guds närvaro och härligthet". 
”Tro som övervinner världen”, Ulf Ekman

”Job hade fruktat att han skulle mista alla ägodelar, mista sina barn, mista sin hälsa och mista sina sociala kontakter. Det han fruktade kom över honom. Lägg märke till att djävulen kunde bara göra det han (Job)fruktade för. Job hade inte tro på de här områdena, därför att tro finns där uppenbarelse finns”
Livets Ords nyhetsbrev, juli/aug 1987, Johnny Carlsson (då lärare på LO)

”Att vara fattig är synd.”
”Success in life”, Robert Tilton

Kommentar

Trosrörelsens stora fokus är inte frälsningen till det eviga livet och glädjen i den kommande himmelska världen. Det är istället ett fullkomligt liv här och nu. Därför präglas så gott som all undervisning inom Trosrörelsen av dessa idéer om fullkomlig hälsa, ekonomi och framgång. Benny Hinn har t.ex. sagt: "Jag struntar i gator av guld i himlen, jag vill ha guldet NU!".

Det är uppenbart för seende ögon att Gud inte helar alla kristna i denna tidsålder, inte ens trosförkunnarna. Varför skulle i så fall Ulf Ekman behöva glasögon, t.ex? Och Jesus helade inte alla han mötte. Vi ser t.ex. detta i Jesu möte med den sjuke mannen vid Betesda-dammen. Han botade en enda person där, de övriga blev kvar (Joh 5:1-18).

Inte heller blir alla kristna förmögna och framgångsrika, inte ens inom Trosrörelsen. Vi ser i Bibeln att vi på denna sidan evigheten inte kommer att få ut hela det utlovade ”arvet”. Men vi har fått en pant/en borgen/ett förskott på detta arv, och det är den Helige Ande (Ef 1:11-14, 1 Kor 1:20-22, 1 Kor 5:5).

Trons motsats är inte fruktan utan trolöshet och otrohet mot Gud. Fruktan är ingen problem som hindrar Guds plan eller hans välsignelser för den troende. Så var inte rädd för din rädsla! Vi kan se på troshjältarna Abraham och Jakob. Båda fruktade för olika saker, men det sa Gud inget om. Han välsignade dem och ledde dem dit han ville ha dem, oavsett deras fruktan. Se t.ex. 1Mos 20:11, 1Mos 26:7-9, 1Mos 31:31, 1Mos 32:11, 1Mos 42:36. Därmed är det lögn när Ulf Ekman säger: "fruktan förlöser djävulens kraft och ger honom utrymme att härja i våra liv". Det är inte fruktan som ger satan utrymme, det är Gud som bestämmer över den saken från fall till fall. Satan har alltså inte mer utrymme i en människas liv än vad Gud tillåter. I Rom 1:18-32 ser vi att Gud kan utelämna människor till ondskan när människorna inte vill ha med honom att göra. Det finns ingen automatik i detta. Gud bedömer varje människa unikt. Men du som sagt ditt "Ja" till Gud och hans frälsning genom Jesu död på korset, och lagt ditt liv i Guds händer, du kan lugnt vila i Guds nåd. Dig utelämnar Gud inte till satan!

Fattigdom, sjukdom etc, är inte i sig själv synd eller tecken på synd (Joh 9:2-3). Det är tecken på att vi lever i en fallen värld, en värld som både troende och icke troende delar med varandra. Gud låter det regna över både onda och goda (Matt 5:45), och vi delar många gånger samma villkor. Fullkomlig hälsa och oändliga resurser tillhör den kommande evigheten hos Gud. Först då är lidande och tårar borta (Upp 7:17, Upp 21:4). I denna världen är vi istället kallade att bära varandras bördor och dela med oss; det är så mycket nöd skall lindras. Den som skrattar och dansar varje dag av glädje lever ett förljuget liv.

Gal 6:2: Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Jak 1:27: Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.

Luk 6:24-26: Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst. Ve er, ni som nu är mätta! Ni kommer att hungra. Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta. Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.


Villolära nr 9 – Den troende skall inte be till Gud, hon skall bekänna, begära, befalla och visualisera

Sammanfattning

Enligt Trosrörelsens teologi är det som vi sett satan som är denna världens gud genom Adams fall. Satan har makt över guld och silver, etc, menar man. Därför är en variant i deras teologi att den troende inte skall be till Gud utan begära detta i auktoritet från satan. Vidare sägs att den troende har ”rättigheter” som gör att man kan begära ut det som tillhör den troende. Detta gäller hälsa, ekonomi, framgång, etc. Tekniken för att begära ut detta är munnens bekännelse och att tala i auktoritet. Omvänt innebär det att det du talar som är negativt får du också.

Inom Trosrörelsen undervisas också att det Nya förbundet är ett "kontrakt" mellan Gud och människan, där Gud är bunden till sina åtaganden. Den pånyttfödda människan kan därför göra anspråk på de förmåner som man menar ingår i kontraktet.

Visualisering är en annan variant i Trosrörelsens teologi när det gäller att få det man önskar. Man skall då i sitt inre göra sig en bild av det man önskar (det är ungefär samma sak som "positivt tänkande"). Denna bild kommer då att materialiseras/förverkligas när man tror på denna bild och samtidigt med munnen bekänner att bilden skall bli verklighet. Denna teknik skiljer sig inte alls från hur visualisering fungerar inom New age.

Citat

Här följer några citat som visar denna teologi:

”En annan sak som hindrar folk är att de ber hela tiden. Det hindrar egenskapen till att ta emot. Därför säger jag till folk att inte be.
John Arnott i Holy Trinity Brompton, England, 14/2 – 95

”Gå aldrig, aldrig, någonsin till Herren och säg: ’om det är din vilja’… Tillåt inte din mun att tala sådana trosfördärvande ord.”
Benny Hinn, ”The Berean Call, 1992 Media Spotlight Special Report”

Det du tror och uttalar registreras i din ande och kontrollerar ditt liv. Du får det som du säger. Vår tro är inte starkare än det vi bekänner och uttalar… Djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker, vem han kan uppsluka. Jag har getts makt och auktoritet att stå honom emot. Om inte Du personligen står emot djävulen, så vädjar du förgäves till Gud."
”Befria mitt folk”, Sten Nilsson

"Ord fyllda av tvivel, kritik, oro, hat och liknande, frigör djävulens kraft och ger honom tillåtelse att härja."
"Tro som övervinner världen", Ulf Ekman

"När du begär hjälp av Gud i Jesu namn, så gör du anspråk på blodsförbundets förmåner. Gud kan inte förneka sig själv. Han står fast vid förbundets ord. Du har getts namnet Jesus som ditt eget personliga namn inför Gud. Det är ditt nya namn i förbundet med Gud, för du är 'en ande med Herren'. Det är i det namnet som du har getts auktoritet. Du kan bruka det vid varje behov av hjälp och ledning..."
Citat ur Livets Ords tidning Missionsmagzinet, nr 3, 2009, s.18. Citatet är i sin tur hämtat från Sten Nilssons bok "Blodsförbundet – Bibelns röda tråd"

”Jag håller inte tillbaka ordentliga kläder och fullgod mat från dina barn – det är inte jag. Det är djävulen. Han är denna tidsålders gud. Pengarna du behöver finns där nere på jorden, de finns inte här uppe i himmelen… Jag har inte några amerikanska dollar här uppe. Be inte om pengar mera. Begär vad helst du behöver. Du skall säga: ’satan ta dina händer från mina pengar’. Begär det du behöver för det finns nere på jorden och satan har den mesta kontrollen, därför att han är denna världens gud. Säg sedan: ’Gå ut tjänsteandar och se till att pengarna förs till mig’.”
Kenneth Hagin i Livets Ords nyhetsbrev, aug 1986

”Det som ger den troende framgång är att tänka rätt, tro rätt och bekänna rätt.”
”Rätt och fel tänkande”, Kenneth Hagin

”Det effektivaste sättet att be är att begära sina rättigheter. Man kräver inte av Gud när man begär sina rättigheter, man kräver dem av djävulen.”
”Den troendes auktoritet”, Kenneth Hagin

Bekänn sjukdom och fattigdom och du får det. Bekänn hälsa och välgång och du får det.”
”Troshjälpen”, Jim Kaseman

”Jesus sade: jag har sagt mitt folk att de kan få vad de säger, men de säger vad de har”
”Den oanade kraften – din muns bekännelse”, Charles Capps

"När Gud planerade universum hade han inom sig en bild av hur han ville ha det. Han hade en plan och ett rådslut. Det rådslutet, den bilden, fanns i hans hjärta. Han trodde på den, var överygad om den... hans tro såg det som skulle komma. Men så kom en dag då det hela manifesterades fysiskt. Gud talade ut det!... När ord gick ut ur Guds mun förlöstes hans kraft, och det som fanns i hans hjärta, som en bild och en övertygelse, blev en fysiskt manifesterad verklighet. Hur då? Genom kraften som utgick med hans Ord... På samma sätt skulle nu människan råda. Hon skulle arbeta tillsammans med Gud och hennes ord skulle skapa, etablera, åstadkomma saker... Genom den nya födelsen har vi blivit insatta i den positionen igen."
"Tro som övervinner världen", Ulf Ekman

Kommentar

Det här är en mycket osmaklig lära, trots de goda löften som den innehåller. Som du ser lär trosförkunnarna att vi skall upphöra med bönen till Gud och istället be satan om det vi behöver. Vem kan vilja något sådant? En annan variant är att man av Gud skall göra anspråk på de förmåner som enligt "kontraktet" tillhör den troende. Detta är ett otroligt högmod!

Ingalunda är det så att satan äger något av det som är på jorden. Han kan ha visst inflytande via syndens makt, men han äger inget. Allt tillhör Gud:

5 Mos 10:14: "Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och ALLT som är på den tillhör HERREN, din Gud."

Bibeln säger att Gud vill att vi kungör alla våra önskningar inför honom (Fil 4:6). ”Be så skall ni få” sa Jesus (Matt 7:7). Vi har fått barnaskapets Ande som ropar ”Abba, Fader” (Rom 8:15). Som Guds barn sträcker vi oss i bön till vår Far i himlen och talar om våra behov, men vi kräver inte saker av Gud. Jesus sa hur vi skulle be: ”Fader vår som är i himlen… giv oss idag…”. Vi är med andra ord inte utelämnade till tekniker och metoder där vi i egen kraft skall kämpa för att få det vi önskar. Det vore magi, likt Simon trollkarlen som ville köpa Guds kraft (Apg 8:18-19). Vi skall inte heller befalla satan eller änglar att ge oss något, det vore ren avgudadyrkan.

Att bekänna sig frisk trots att man är sjuk är att tala osanning och ge ett falskt vittnesbörd. Det går emot Guds åttonde budord.

När det gäller tekniken där man skall visualisera inom sig det man vill ha, så skiljer den tekniken sig inte alls från visualisering inom New age. Denna teknik är inte beroende av om man är omvänd till Bibelns Gud eller tillhör någon religion. Visualisering sägs vara en teknik som "bara fungerar" och därför är den bra. Visualisering är ungefär samma teknik som positivt tänkande, något som lanserats hårt av både Norman Vincent Peale och Robert Schuller (båda 33:e gradens frimurare). Trosrörelsens teologer pekar på att Gud skapade genom sitt Ord, och att han före allt skapande visualiserat en bild inom sig av det han ville skapa. Här måste vi återigen fråga oss: var står det i Bibeln? En sådan lära degraderar Gud och gör honom underställd både kraften i sitt eget Ord, tron och den tänka visualiseringen. Om Gud är allsmäktig så är han helt oberoende av tro, tekniker, metoder, krafter och naturlagar. Han gör som han vill. Han skapar så som det behagar honom! Som människor – pånyttfödda eller ej – har vi inte Guds skapande möjligheter. Som kristna har vi dessutom valt att underställa oss Guds kraft och vilja. Han kan då låta under ske genom oss, men då är det Gud som utför detta oberoende av vår kraft. Ju svagare vi är dessto bättre (2 Kor 12:9). Någon visualisering, positivt tänkande, munnens bekännelser etc behövs inte för att Gud skall låta under ske. En barnslig förtröstan på Gud räcker!


Villolära nr 10 – Den troende kan få ny andlig kunskap via uppenbarelse

Sammanfattning

Man kan ställa sig frågan hur man föra fram så många utombibliska läror i Trosrörelsens teologi och ändå få människor till att tro att detta är den mest Bibliska teologi som finns. Uppenbarelse heter lösningen, och detta går godtrogna människor på, tyvärr. Trosrörelsens förkunnare hävdar alltså att den kunskap som är unik inom deras teologi har kommit till dem genom uppenbarelse. Med detta menar man att andlig kunskap blivit förmedlad direkt från Gud. Det kan gälla helt nya kunskaper och insikter, och det kan gälla nya tolkningar av Bibelord, och då avser jag helt nya tolkningar som inte stämmer med summan av Guds Ord. Uppenbarelsekunskapen sägs komma som tankar från Gud, som direkta tilltal (endast förnimbart eller hörbart) eller att den blivit förmedlad direkt av änglar eller Jesus då de besökt någon av dessa förkunnare. Just detta med att förkunnare (även andra) hävdar besök av änglar och Jesus är något som blivit väldigt vanligt på senare tid. Likaså så att Gud skulle ta sådana personer till himlen, till helvetet och till andra platser för att på så sätt ”visa” hur det ligger till med saker och ting.

Citat

Jag skall visa på ett citat där detta synsätt blir tydligt.

”Herren själv undervisade mig om framgång. Jag lärde mig det inte genom att läsa en bok. Jag fick det direkt från himlen… Herren talade till min ande, min invärtes människa, med sin stilla röst… Jag hade aldrig hört någon predikan om detta. I januari 1950 var detta alldeles nytt för mig – en uppenbarelse!”
Kenneth Hagin i Livets Ords nyhetsbrev, aug 1986

Kommentar

Inom så gott som varje villolära med sitt ursprung i kristenheten, säger sig dess grundare fått ta emot ny kunskap, nya insikter i möten med änglar eller med Jesus. I vissa fall i möten med Jesu mor Maria. Så här var det när Mormonerna startade, det samma gäller för Jehovas vittnen och Christian Science. För Trosrörelsens del kan vi säga att uppenbarelserna började hos Essek W. Kenyon när han kom i kontakt med Christian Science. Kenyons uppenbarelser tog Kenneth Hagin vara på och anammade till 100%. Hagin lade sedan till ytterligare uppenbarelsekunskap som han säger sig fått i möten eller samtal med Jesus. Kenneth Copeland är en lärjunge till Hagin och idag en nyckelperson inom Trosrörelsen. Copeland anammade Hagins alla uppenbarelser och hela hans teologi och för detta vidare in i kristenheten än idag. Även han har tillfört en hel del egen uppenbarelsekunskap, vilket du kanske noterat i citaten ovan. Dessa liksom Kenyons och Hagins uppenbarelser har i mycket hög grad påverkat t.ex. Ulf Ekman. I Ekmans bok Smörjelse – manifestationer av den Helige Ande säger Ekman på sid. 64 att det exploderade i hans ande när han fick tag i ljudkassetterna med Kenneth Copelands undervisning. Så positivt beskriver Ulf Ekman Copelands förödande undervisning! Vad denna ”explosion” i Ekmans inre ledde till ser vi bl.a. i dagens ekumeniska rörelse som nu uppenbarligen avser att återförena sig med Rom.

Vi måste vara oerhört försiktiga när någon säger sig ha mött änglar eller t.o.m. Jesus och då de säger sig fått uppenbarelser. Vi vet att satan förklär sig till en ljusets ängel (2 Kor 11:14). Det är därför med all säkerhet han och hans änglar som uppenbarar sig för alla dessa förkunnare, eftersom de kommer med bibelstridig undervisning. Jag betvivlar dessutom att Jesus i egen hög person besöker någon enda människa på jorden. Bibeln säger nämligen att himlen skall behålla Jesus till den dag han återvänder (Apg 3:19-20). Då förstår vi ännu bättre innebörden i Jesu varning om att vi inte skall tro dem som säger att Jesus skulle dyka upp på olika platser (Matt 24:26). Att man skulle kunna få se Jesus i en dröm eller syn, eller höra hans röst, strider inte mot Bibelns budskap, men även detta måste vi vara mycketförsiktiga med att lystra till. Hur många förkunnare inom Trosrörelsen har man inte hört säga: ”Jesus sa till mig”, ”då sa den Helige Ande till mig”, osv.

Guds Ord pekar på Jesus Kristus som Guds slutliga uppenbarelse till människan. Vi får inte lägga till något eller dra bort något från Guds Ord, för då blir summan fel (Upp 22:18-19). Det är ganska lätt att förstå från vilken källa alla uppenbarelser inom Trosrörelsen härstammar eftersom de så uppenbart går emot Guds Ord, de adderar och drar ifrån. De degraderar Jesus och upphöjer människan. Försoningen flyttas från korset till helvetet, osv. Upphovsrätten till all denna obibliska uppenbarelsekunskap tillhör med all säkerhet satan.

Nu finns det en sund uppenbarelseform också, och det är den då Gud genom sin Ande ger oss ljus över Bibelns Ord (Ef 1:17). Ingen kan se Guds rike utan att vara född på nytt (Joh 3:3), och som pånyttfödd kommer man att se och förstå mer och mer av Bibelns budskap. Slöjan dras bort från våra ögon (2 Kor 3:16). Sådan uppenbarelse får dock inte gå emot summan av Guds Ord och inte heller kasta all traditionell kristen Bibeltolkning över bord. Summan av Guds Ord är sanning (Ps 119:160)!


11. Fler villoläror

Utöver de villoläror jag tagit upp ovan finns en mängd andra i Trosrörelsen som t.ex. handlar om andlig krigföring, strategisk bön, andliga smörjelser, m.m. Sedan finns vilseledande undervisning kring lovsångens betydelse, andemakter och auktoritet, handpåläggning, yttringar av den Helige Ande, m.m. Jag vill nämna detta så att du förstår att det jag tagit upp endast är en mindre del av en betydligt större mängd villoläror. Men det jag här gått in lite mer i detalj på är de villoläror som jag tycker är några av de mest grundläggande, mest allvarliga och de mest tydliga.


12. Viktiga överväganden

I det jag visat ovan ser vi att Trosrörelsen för fram ”en annan Jesus, en främmande ande och ett främmande evangelium” (2 Kor 11:3-4) jämfört med vad den klassiska, evangeliska och Bibliska kristna tron står för. Inom New age talar man också om Jesus, Helig Ande, evangelium, etc, men det gör inte New age till en evangelisk kristen rörelse. Det som avgör är VILKEN JESUS man talar om, VILKET EVANGELIUM man förkunnar, och därmed VILKEN ANDE som är verksam.

Om någon förkunnar en Jesus som inte är den samme som Gud, en Jesus som kan bli full av synd, en Jesus som fick satan till Herre, en Jesus som blev född på nytt, ja, då är det inte Bibelns Jesus man förkunnar. Då är det en annan Jesus, en Jesus-figur som är uppdiktad för att leda människor så vilse att de i slutändan skall gå förlorade. En sådan lära kan inte ha någon annan än satan som upphovsman.

Om någon förkunnar att försoningen inte ägde rum på Jesu kors, att Jesu blod inte var tillräckligt för försoningen, att helvetet var platsen för försoningen, ja, då är det ett annat evangelium än Bibelns evangelium. Då är det ett nytt evangelium som är uppdiktat för att leda människor på villovägar, bort från det frälsande evangeliet, och bort från evigheten hos Gud. Ett sådant evangelium kan inte ha någon annan än satan som upphovsman.

Om någon förkunnar att människan bara är en ande där kroppen saknar betydelse, att människan kan bli ”som Gud”, att den troende efter pånyttfödelsen är Kristus, att den troende här och nu själv skall förse sig med allt det goda som himlen har i förvar åt oss för det kommande eviga livet, ja, då är det en annan människa än vad Gud tänkt sig. En sådan lära kan inte ha någon annan än ormen från Eden, satan, som upphovsman.

Om det är ovanstående villfarelser vi hör och ser frukten av i ett sammanhang, ja, då är det en annan ande än Guds Ande som är verksam. Då är det en ande som har som avsikt att föra människor bort från den smala väg som leder till det eviga livet hos Gud. Om vi ser andliga manifestationer som Bibeln inte vittnar om, manifestationer som förkunnare i genuin väckelsekristendom skydde som pesten därför att de förstod att det var yttringar av demoner, ja, då är det en annan ande än Guds Ande som ligger bakom dessa manifestationer. En sådan ande kan inte ha någon annan uppdragsgivare än satan.

Om nu någon säger sig blivit frälst och som grund för sin "frälsning" har den Jesus, det evangelium och den ande som jag visat på i denna text, är det då en sann frälsning som bär hela vägen hem till evigheten hos Gud? Kan man kalla en sådan person för syster eller broder i tron? Det är ju ”en annan Jesus, en främmande ande och ett främmandeevangelium” (2 Kor 11:3-4) jämfört med det den klassiska kristna tron står för. Jag är övertygad om att detta är relevanta frågor. Jag kan inte säga att ingen inom Trosrörelsen kommer att bli frälst. Men jag vågar i vilket fall säga detta, att den Jesus som Trosrörelsens grundläggande teologi beskriver, absolut inte är samma Jesus som Bibelns Jesus. Deras Jesus är mer lik den som vi finner inom New age och andra villfarelser, och den Jesus frälser inte till evigt liv.

12.1 Omvänd dig!

Har du tagit in och hållit för sant något av Trosrörelsens teologi, har du tagit del av dess andliga manifestationer, då skall du genast ödmjuka dig inför din Far i himlen och be om förlåtelse. Bekänn detta som synd, bekänn detta som andligt högmod, bekänn det som sataniska läror och yttringar. Avsäg dig i Jesu namn dessa ”onda andars läror” (1 Tim 4:1) och onda andars smörjelser. Avsäg dig allt som du trodde var andliga välsignelser. Be om rening och beskydd i Jesu blod och be att Gud ger dig sin Helige Ande. Vila sedan i ett barnaskap hos din Far i himlen och lita på att han har omsorg om dig. Vänd dig till Gud i enkel bön om du har några behov eller vill tacka Gud för något. Använd inga metoder, inga ritual, inga hjälpmedel. Tala i all enkelhet med Gud, din Far i himlen. Det är så han vill ha sin relation med dig (se en liten utförligare vägledning längre ner).

Slappna också av från alla krystade prestationer, för

”Gud är den som verkar i dig, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske” (Fil 2:13).

”Herren skall strida för dig och du skall vara stilla” (2 Mos 14:14)!

Läs också Bibeln mer än något annat, för i Bibelns Ord blir du allt mer helgad:

"Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning." (Joh 17:17)

Liten vägledning till befrielse, rening, överlåtelse och ny gemenskap med Herren

Om du har tagit in endast något litet av de läror eller av de förkunnare som jag tagit upp i denna text, så är det troligt att du upplever bundenhet och ofrid, kanske du känner dig villrådig, kraftlös, utran glädje och längtande efter att komma närmare Jesus utan att nå fram. Kanske det även är så att släkt och vänner upplever dig som ansträngande. Om du skall komma in i en sund kristen tro, in i trons vila, in i barnaskapet och ett gott och avspänt förhållande till vår Gud, så kan du inte behålla en enda liten smula från dessa villolärares smörgåsbord. Du måste lämna allt och avsäga dig allt som du tagit in därifrån.

Gör så här (ta god tid på dig, sitt i avskildhet, och tala fritt och öppet med din Skapare):

 • Kom först ihåg att Jesus älskar dig vad du än har gjort! Han lät sig spikas på ett kors just för att du skulle kunna få förlåtelse för det värsta tänkbara! Tacka för det!
 • Avsäg dig i Jesus namn allt som du lärt och tagit in av falsk undervisning och beteenden. Kasta bort all litteratur etc som har med dessa villoläror att göra. Be Jesus att få börja om från noll.
 • Avsäg dig all gemenskap med och beundran för människor som lett dig vilse.
 • Plocka aldrig igen upp något – om endast en smula – från dessa villolärares smörgåsbord. Tillskriv dom inte något av din andliga utveckling. Gud använder sig inte av falska profeter. Han delar inte utrymme med onda andars läror. Han vill inte att vi dricker ur grumlade källor. Och Gud vill inte heller dela äran med falska profeter.
 • Be Jesus om förlåtelse för att du lyssnat till lögner och inte älskat sanningen i allt.
 • Tacka Jesus för att hans blod renar dig från all orenhet, all skuld och all synd.
 • Tacka Jesus för att hans blod renar och skyddar från alla onda andemakter.
 • Bekänn Jesus som din frälsare, Herre och som Gud.
 • Överlåt hela ditt liv till Jesus där han får fritt utrymme att vara din Herre och Gud.
 • Be att Jesus fyller dig med sin Helige Ande till vägledning och beskydd.
 • Be Jesus att han via den Helige Ande vägleder dig in i hela sanningen.
 • Sluta att läsa kristna böcker och läs istället Bibeln tills du är riktigt, riktigt djupt rotad i Guds Ord. Du skall vara "marinerad" av Guds Ord så att du lätt genomskådar villoläror och andra avsteg från Bibelns undervisning.
 • Sök dig så småningom till gemenskap med sunda kristna syskon.
 • Tacka Jesus för att du nu får komma in i trons vila och ett gott förhållande till honom.

Kom ihåg att Jesus älskar dig!

12.2 ”Den karismatiska förblindelsen" i den yttersta tiden

Allt sedan kyrkorna började acceptera eller ta emot – helt eller delvis – delar av Trosrörelsens antikristliga teologi har medlemsantalet sjunkit dramatiskt i alla kyrkor. (Om statistik skulle visa på ökande siffror så beror det på sammanslagning av samfund eller omflyttning av redan bekännande kristna.) I takt med detta ser vi att församlingarna öppnar sig mer och mer för New age, katolicism, liberalism, omoral, mystik, ”emerging church” och annan nygammal andlighet och världslighet. Samtidigt ökar kriminaliteten, omoralen, ensamheten, misären, supandet och drogmissbruket i Sverige. Jesusmanifestationer och globala bönedagar förändrar inte den nedåtgående spiralen. Varför det?

Jo, när troende lystrar till villoandar och struntar i sanningen så ”låter Gud en villfarelse” komma över folket, med den all den ovälsignelse som jag nämnde som följd. Det är detta jag kallar ”den karismatiska förblindelsen”. Jag tycker mig se denna förblindelse drabba kristenheten i lavinartad takt just nu. Läget var inte det samma för bara ett år sedan. Låt nedanstående Bibelord bli till varning för dig, för som du ser hör detta avfall ihop med Antikrist framträdande.

2 Tess 2:1-12: När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Vill du vara andligt vaken? Vill du vara klarsynt i den hårda och mörka tid som nu nalkas? Vill du ändå leva med blicken lyft mot himlen varifrån Jesus skall återkomma när Antikrist triumferar som värst? Eller skall du pga att du anammat någon av alla dessa villoläror som just nu sköljer över oss, sakta låta slöjan falla över dina ögon, så att du går med i det karismatiska berusningståg som snart skall marschera iväg för att hylla Antikrist som messias och gud? Visst, Jesus kommer nog snart, men före det kommer en värld i fullkomlig ekumenik som tillber Antikrist med en mun!

Upp 13:3-4: Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

 

Vilken sida skall du stå på?

12.3 Att gå vidare i en frisk och sann tro

Om du tidigare hoppat av Trosrörelsen, eller om du befinner dig där och mår dåligt eller har tankar på att lämna, då kan det vara nyttigt och gott att läsa andras erfarenheter om detta. Därför har jag i BibelFokus lagt ut en text av Torbjörn Swartling. Torbjörn berättar där om hur han upplevde tiden efter att han hoppat av Livets Ord. Efter en tid såg han klart hur han under sin tid i Livets Ord hade blivit utsatt för en stark men ofta subtil tankekontroll. Detta gjorde det svårt att leva ett normalt liv som både kristen och vanlig människa. Men Torbjörn ger oss i texten också viktiga tips om hur man kommer tillbaka till ett friskt vardagsliv och trons vila efter att ha lämnat Trosrörelsen. Du hittar denna viktiga text via denna länk: https://bibelfokus.se/swartling


/Lennart