Det Stora Avfallet I - ett Bibelstudium i videoformat!

"Förförelser måste komma" – Är vi beredda eller är vi redan förförda?

Ett utmanande bibelstudium från 2008  i videoformat. Om det stora avfallet i vår tid, om falska profeter och villoläror, falsk andlighet, ekumeniken, och mycket mer...

Avsikten med detta bibelstudium är att visa på det stora Avfall som Bibeln talar om för den yttersta tiden. Det handlar om ett avfall från den bibliska, kristna tron. Många lever i en en obiblisk tro att det skall bli en stor väckelse och skörd i den yttersta tiden, trots att Bibeln mycket tydligt visar på det motsatta. Om det nu skall bli ett stort avfall och vi lever i den tid då detta avfall börjar ske, då är det oerhört viktigt att vi förstår vad avfall är, genom vilka det kommer och på vilket sätt det kommer. Under bibelstudiets gång blir det allt mer klart att det stora Avfallet redan kommit över oss. Bibelstudiet pekar också på den gemensamma grund på vilken de står som i den yttersta tiden strävar efter en global enhet och ekumenik - avfallets ekumenik. Bibelstudiet är uppdelat i två delar.


DET STORA AVFALLET I – AVSNITT 1

Längd: 1 tim 7 min
Innehåll: Introduktion, Det stora Avfallet, Avfallets sanna natur, Avfallets förrädiska natur

Lyssna till Avsnitt 1 som enbart ljud nedan: 

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Läs Avsnitt 1 som text (PDF-format)


DET STORA AVFALLET I – AVSNITT 2

Längd: 1 tim 30 min
Innehåll: Det antikristliga skiftet: ett utbyte av det sanna, bärarna i historien, skiftets apostlar, en annan ande! Avfallets ekumenik. STARKA videoklipp och avslöjande citat!

Lyssna till Avsnitt 2 som enbart ljud nedan: 

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Läs Avsnitt 2 som text (PDF-format)Liten vägledning till befrielse, rening, överlåtelse och ny gemenskap med Herren

Om du har tagit in endast något litet från de bord som dukats upp av de rörelser eller av de förkunnare som främjar det stora avfallet och den falska karismatiska kyrkan, så är det inte otroligt att du upplever bundenhet och ofrid. Kanske du känner dig villrådig, kraftlös och längtande efter att komma närmare Jesus utan att nå fram. Kanske det även är så att andra människor upplever dig som ansträngande. Om du skall komma in i en sund kristen tro, in i trons vila, och in i ett gott och avspänt förhållande till vår Gud, så kan du inte behålla en enda liten smula från dessa villolärares smörgåsbord. Du måste lämna allt och avsäga dig allt som du tagit in därifrån om du skall finna vilan i ett äkta barnaskap hos Gud.

Gör så här (ta god tid på dig, sitt i avskildhet, och tala fritt och öppet med din Skapare):

 • Kom först ihåg att Jesus älskar dig vad du än har gjort! Han lät sig spikas på ett kors just för att du skulle kunna få förlåtelse för det värsta tänkbara! Tacka för det!
 • Avsäg dig i Jesus namn allt som du lärt och tagit in av falsk undervisning och beteenden.
 • Kasta bort all litteratur, ljud- och videoband etc som har med dessa villoläror att göra.
 • Lägg av med att titta sådana på videofilmer på Nätet.
 • Avsäg dig all gemenskap med och beundran för människor som lett dig vilse.
 • Plocka aldrig igen upp något – om endast en smula – från dessa villolärares smörgåsbord. Tillskriv dom inte något av din andliga utveckling. Gud använder sig inte av falska profeter. Han delar inte utrymme med onda andars läror. Han vill inte att vi dricker ur grumlade källor. Och Gud vill inte heller dela äran med falska profeter. Be Jesus att få börja om från början.
 • Be Jesus om förlåtelse för att du lyssnat till villoläror och inte älskat sanningen i allt.
 • Be Jesus om förlåtelse om du försvarat och spridit vidare dessa läror till andra människor. Be även dessa människor om förlåtelse.
 • Tacka Jesus för att hans blod renar dig från all orenhet, all skuld och all synd.
 • Tacka Jesus för att hans blod renar och skyddar från alla onda andemakter.
 • Bekänn Jesus som din Frälsare, Herre och Gud.
 • Överlåt hela ditt liv till Jesus där han får fritt utrymme att vara din Herre och Gud.
 • Be att Jesus fyller dig med sin Helige Ande till vägledning och beskydd.
 • Be Jesus att han via den Helige Ande vägleder dig in i hela Sanningen.
 • Be om att hela din varelse får leva i Guds helgelse (och den tar hela livet!).
 • Sluta upp med att jaga iväg på det ena mötet efter det andra. Gud och hans vägledning finner du främst hemma i "din kammare" via bibelläsning och bön. Dröj kvar där tills du upplever kontakten med Jesus.
 • Sluta också med att läsa kristna böcker och titta på s.k. kristen video och TV. Läs istället Bibeln tills du är riktigt, riktigt djupt rotad i Guds Ord. Du skall vara "marinerad" av Guds Ord så att du lätt genomskådar villoläror och andra avsteg från Bibelns undervisning.
 • Sök dig så småningom till gemenskap med sunda kristna syskon. Det behöver inte vara i en etablerad församling, det räcker gott att samlas i ett kristet hem.
 • Tacka Jesus för att du nu får komma in i trons vila och ett gott förhållande till honom.
 • Tacka för barnaskapet hos Gud!

Jesus älskar dig!

/Lennart