Bibeln bär på vittnesbörd om sig själv

Skrivet av Lennart - 25 mars, 2011 - 10:42

När EFS grundare Carl Olof Rosenius under sina teologiska studier drabbades av svåra tvivel, kom metodistpredikanten George Scott till hans undsättning. Rosenius hade då börjat tvivla på Guds existens och Bibelns tillförlitlighet, men Scott hjälpte Rosenius ur dessa tvivel med bland annat detta - som jag tycker - kluriga resonemang:

"Om nu inte Bibeln skulle vara Guds ofelbara ord, utan bara en samling hopdiktade sagor i största allmänhet, vems ord är det då? Är det onda eller goda människor som skrivit Bibeln? Kan det vara sannolikt att onda människor har skrivit en bok som på ett så anderikt och kraftfullt sätt beskriver och fördömer ondskan? Men lika omöjligt är det ju att goda och fromma människor har skrivit den om den nu inte skulle vara sann. För kan goda och fromma människor dikta ihop lögner och sedan säga att det är Guds ord? Nej, det går inte heller. Bibeln bär på ett eget vittnesbörd om att den är sann. Inget annat är logiskt eller möjligt."

Så sa George Scott någon gång runt år 1840, och det finns visdom att ta till sig från i dessa ord.

Lennarts blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg