Ny-judaismen tränger fram

Skrivet av Lennart - 21 oktober, 2011 - 18:36

Ny-judaistisk konferens i Alingsås
Den 4-5 november 2011 hölls en konferenshelg på Hjälmareds folkhögskola i Alingsås med en helt klart ”ny-judaistisk” inriktning. Inbjuden talare var Eddie Chumney från USA. Arrangörer var Fokus Israel, El Shaddai Europe, Aletheia.se. Till denna samling kom dock bara ca. 60 personer, men den är ändå ett tecken på att intresset för denna typ av teologi ökar.

Jag vill vara mycket tydlig med att konferenshelgen med Eddie Chumney inte på något sätt hade med vår bönegrupp här i Alingsås att göra eller de Temadagar vi anordnar ibland, tvärtom. När vår bönegrupp i augusti 2010 anordnade en Temadag på just Hjälmareds folkhögskola, så var valet av tema för den dagen ("Friheten i Kristus") ett försök till att mota Olle i grind just när det gäller ny-judaistisk teologi och den ny-lagiskhet som dyker upp allt mer. Så under Temadagen 2010 var vår avsikt att undervisa om evangeliets frihet på ett sådant sätt att det skulle väcka systrar och bröder för att det i dagens kristenheten serveras mycket som kan binda människor i ett liv efter "Kunskapens träd". Det handlar bl.a. om metodkristendom, systemkristendom, lagkristendom etc. Lagen är nämligen inte vår uppfostrare utan NÅDEN!

Tit 2:11-12 "Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. DEN fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är"

Den ny-judaistiska rörelsen - ett nytt dike att hoppa i
Det här är en rörelse som ofta kör under parollen ”tillbaka till våra hebreiska rötter”. Rörelsen kallar sig på engelska för "the Hebrew roots movement" vilket på svenska blir "hebreiska-rötter-rörelsen", men i Sverige kallar man sig vanligen "Den hebreiska rörelsen". Idag ser jag behov av att gå ut öppet mot ny-judaismen, som många med mig menar förmedlar ett budskap som leder till stolt, aggressiv och högmodig lagkristendom.

Vad är ny-judaism? Jo, detta är som jag nämnt en rörelse som ser det som absolut nödvändigt att kristenheten måste ”tillbaka till sina hebreiska rötter” innan Jesus kan komma tillbaka. Man vill ”återupprätta” den tro som man menar fanns bland de första kristna under det första århundradet. Själva tankegången här liknar den som finns hos Latter rain-förkunnarna, men när det hos Latter rain handlar om "apostolisk kraft" handlar det i ny-judaismen om att hålla Mose lag, dvs Torah. Denna rörelse har ofta en mängd annat villfaret i bagaget som inte heller är förenligt med en bibliskt förankrad evangelisk kristen tro. I vissa grupperingar kan det handla om förnekelse av Jesu gudomlighet och treenigheten (är inte fallet med Eddie Chumney enligt uppgift), i andra grupper kan det handla om en starkt förvrängd tolkning av Bibelns texter om yttersta tiden, m.m. Olika ny-judaistiska grupper har alltså olika saker man trycker på, dock är detta med att ”komma tillbaka till våra hebreiska rötter” med avseende på att hålla Torah alltid det gemensamma. I den aspekten blir man också lik Latter rain-familjen då det hela de facto blir till ytterligare en variant på temat ersättningsteologi (=när man sätter sig över judarnas särskilda roll i Guds hela frälsningsplan för världen, till förmån för den särskilda utvaldhet som man tolkar att den egna gruppen har).

I sajter som t.ex. Aletheia.se ser man att intresset ökar för ny-judaistisk teologi. Jag är därför mycket bekymrad över att man sprider undervisning från sådana förkunnare som Eddie Chumney. Det här kommer att dra ner ytterligare ett stort antal människor i ett (nytt) dike. Många av de som ingår i denna rörelses svenska variant är före detta medlemmar i Trosrörelsen och somliga har inte fullt ut gjort upp med det som den rörelsen förmedlat. Därför går man nu lite vimmelkantig från ett dike till ett annat. Jag har förstått att många i Trosrörelsen har blivit besvikna över Ekmans nya inriktning, och därför hakar man nu på en ny rörelse som är pro Israel och judarna och mot katolicismen. Detta är exakt det samma som tidigare förledde många människor in i Trosrörelsen, även om det i sig inte alls är fel att vara pro Israel och judarna och mot katolicismen, tvärtom. Men inte heller i detta fall handlar det om att det sanna, enkla evangeliet är det som drar och är drivkraften. Om man nu dras till denna typ av nya grupperingar i kristenheten, så får man lagiskheten + andra allvarliga villfarelser på köpet, och det innebär bl.a. samma villfarelser som Paulus kämpade mot hos galaterna.

Gal 3:1-4: "Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?"

Den i Sverige som bäst kan hålla balansen mellan sund evangelisk kristen tro och ett sunt förhållande till (de sanna) judarna och Israel anser jag vara bibelläraren Sven Reichmann. Han var också en av talarna på vår Temadag 2010 (se http://bibelfokus.se/temadag_2010). Sven Reichmann ställer sig avståndstagande till ny-judaismens teologi.

Vill du får en lite djupare inblick i vad vi menar med "ny-judaism" så läs gärna texten "Vad menar vi med ny-judaism?".

Lag och nåd
Kort vill jag här säga att Guds bud gäller, men det är rätt tillämpning som ny-judaisterna jämte många andra fullständigt missar. I Paulus undervisning är det mycket tydligt att Guds bud har som uppgift att döma oss och att göra oss medvetna om att vår enda chans till frälsning är genom Guds evangelium i Jesus Kristus. Frälsning går alltså inte via att hålla Guds bud, eftersom ingen klarar detta. Gud gav buden för att överbevisa oss om vår synd, de i sig kan inte leda till frälsning:

Hes 20:23-25: Jag lyfte min hand inför dem i öknen och svor att skingra dem bland folken och sprida ut dem i länderna, eftersom de inte lydde mina föreskrifter utan föraktade mina stadgar och vanhelgade mina sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som INTE kunde ge dem liv.

Rom 5:20: "Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer"

Judarna bröt det förbund som först slöts tidigt under deras vandring i öknen. Sedan förnyade Gud förbundet och gav judarna så svåra bud att ingen skulle kunna hålla dessa. Vi kan tycka att det är märkligt, men det är Guds strategi. Dessa 613 bud utgör Lagen/Torah. När då ny-judaisterna säger att vi skall hålla Torah, så har jag svårt att tro att de menar att alla 613 bud skall hållas, huvudfokus tycks vara på: att hålla sabbat på lördag, att fira Herrens högtider i enlighet med Torah, samt att inte äta griskött. Varför man inte trycker på resten av buden förstår jag inte, för skall något bud hållas måste alla bud hållas enligt Paulus. Bibeln visar tydligt på att sådan här lag-kristendom är till förbannelse, men den visar också att förtröstan på Guds nåd - utan förtröstan på egen laglydnad - är till välsignelse.

Gal 3:10: ”Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse.”

Gal 5:3: "Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen."

Rom 4:5: "Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet."

Gal 3:21-22: "Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror."

Kol 2:16-17: "Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus."

Vem är Eddie Chumney?
Eddie ChumneyEddie Chumney är en amerikansk före detta dataexpert som för mer än 10 år sedan lämnade sitt arbete för att gå ut på heltid för "the Hebrew roots movement". Han har sin egen verksamhet som heter "Hebraic Heritage Ministries International".

Det viktigaste uppdraget som Eddie Chumney menar sig ha, är att få kristna att förstå vikten av att komma tillbaka till sina hebreiska rötter och därmed hålla Torah. Genom detta kommer "Israels förlorade stammar" att kunna återförenas och först då kan Jesus komma tillbaka för att upprätta det Messianska riket, det rike som vi brukar kalla för Tusenårsriket. Eddie Chumney undervisar också att alla kristna män som vill komma in i templet under den Messianska tiden måste bli fysiskt omskurna. Om man inte redan här låter omskära sig måste det ske senare (se http://www.hebroots.org/twohousemeeting.htm). Det här var bara några smakprov på allvarliga villoläror.

Det finns en video på YouTube med Eddie Chumney som bl.a. användes som en slags aptitretare inför konferensen i november 2011 i Alingsås. Du hittar den här: https://www.youtube.com/watch?v=GP7p5_LcJoE. Även om det finns en mängd annat material om Eddie Chumney som är intressant att peka på, så kan vi fortsättningsvis utgå från denna video. I videon är det Daniel Forslund från sajten Aletheia som intervjuar Eddie Chumney. Intervjun är enligt uppgift gjord i februari 2011, och det kan vara intressant att veta att Eddie Chumney i augusti sparkades ut från TV-kanalen God's Leraning Channel som nämns i intervjun.

Ett NYTT budskap!
I nämnda video framkommer det en hel del saker som tydligt visar på denna ny-lagiskhet och flera andra allvarliga problem. Bara Eddie Chumneys uppradning av allt vad han SJÄLV gjort och gör är ett problem i sig. Det är ett väldigt fokus på honom själv och hans speciella budskap och verksamhet. Han säger i inledningen att "budskapet går nu ut över hela världen" och då bör man verkligen haja till, för då menar han ju ett nytt budskap. Evangeliet har som bekant gått ut över i stort sett hela världen, så det är inte evangelium han avser. Eddie Chumney talar alltså om ett helt NYTTbudskap som nu går ut över världen. Samma sak förstår man när han talar om "hebrew roots movement", där han alltså ställer sig utanför klassisk evangelisk kristendom. Att han aldrig talat i någon engelsktalande kyrka kanske också säger en del om att detta är något nytt som inte har att göra med sann kristen tro.

Guds "Två Hus"
Som jag uppfattat det står Eddie Chumey för en teologi som är ganska vanlig inom ny-judaismen och som går under namnet "Two-House" (Två Hus) eller "Ephraimites" (Eraimiterna). Man menar att Guds folk idag består av två grupper/två nationer/två hjordar varav den ena är Juda (sanna judar) och den andra är Israel, de tio förlorade stammarna, Guds utspridda folk. Men man menar också att dessa tio förlorade stammar är alla de kristna som inte förstått att deras tro är korrumperad och som inte begripit att söka sig tillbaka till sina hebreiska rötter och börja leva ett liv i lydnad till Torah. När dessa förlorade Guds barn förstår att de lever i en "Konstantinsk" tro istället för en hebreisk, och ställer om sin tro till att börja leva efter Torah, då blir dessa kristna sanna judar och utgör då tillsammans med Juda rike ett återförenat Guds Israel. Det här är i korthet hur jag uppfattat denna besynnerliga teologi.

Menar sig Eddie Chumney vara Elia??
Eddie Chumney menar att vi idag lever i "Elias dagar" och att Elias uppgift är att föra kristenheten tillbaka till de hebreiska rötterna samt att åteförena de Två Husen och därigenom återupprätta Guds Israel. Sedan skall Jesus komma tillbaka, menar man. Även detta är likt hur Latter rain-förkunnarna tänker, men deras fokus är som jag nämnt tidigare på en världsvid andeutgjutelse i den yttersta tiden. Chumney drar med en väldig fart fram bibelord efter bibelord till stöd för sin uppfattning, men det han säger stämmer inte med summan av Guds Ord. Många missar att denna teologi om Elias verk bland kristna - vilka ses som Israels tio förlorade stammar - blir till en form av ersättningsteologi.

Som så ofta uppfylls profetior i Bibeln i två steg. Jesus kommer två gånger, och andra gången han kommer skall judarna förstå vem han är. Andeutgjutelsen på pingstdagen var först och främst för hednakristna, men när Jesus kommer tillbaka har även kvarlevan i Israel fått del av andeutgjutelsen. Så det samma gäller med "Elia". Först kom Johannes döparen som kallades Elia av Jesus (se Matt 11:13-14). Denna första uppfyllelse gynnade främst oss hednakristna. Men ”Elia” skall enligt Malaki 4 komma även i den yttersta tiden, men då är det för att väcka det judiska folket. Så om vi tror att "Elias" andra ankomst är för oss hednakristna (likt hur Latter rain-folket tror) så är det att roffa åt oss av det som Gud har sparat undan åt judarna.

Daniel Forslund säger i en kommentar på Aletheia att: ”En ganska stor del av just Chumneys undervisning bör ses som ’profetiskt tal’ ”. Det slår mig då att Chumney så klart ser på samma sätt på sig själv, och när jag begrundar hans undervisning och hans yttre så framstår det som om han ser sig som profeten Elia, eller i vart fall att den hebreiska rörelsen anser sig ha den rollen/uppgiften.

Vid 1800-talets slut verkade en man inom den s.k. ”helanderörelsen” i USA som hette John Alexander Dowie. Han var en av pingstväckelsens föregångare. Dowie hade en förförisk förkunnelse om att Elia skulle komma tillbaka och återupprätta allt. Denna undervisning var inte helt i linje med ny-judaismen eftersom fokus låg på andens utgjutelse i den yttersta tiden, alltså den inriktning som vi brukar kalla "Latter rain" (betyder: det sena regnet/höstregnet). Men denna förkunnelse var så till den milda grad i fokus för Dowie, att han själv år 1901 utnämnde sig till att vara profeten Elia som kommit för att ”återupprätta allt”. Han började då också klä sig i kläder (se bild på Dowie) som man kan koppla till gamla testamentets judendom. Här ser jag också likheter mellan Chumneys och Dowies sätt att tänka, agera och faktiskt klä sig. Kan det vara så att Eddie Chumney ser det som att han talar i ”Elias auktoritet” och därmed profetiskt när han sätter på sig sina ”profetkläder? Det kan man undra.

Blandar ihop orsak och verkan
Eddie Chumney gör det typiska lömska draget att vifta med kejsare Konstantin och det katolska spöket för att få oss att tro att det var den avfallna kyrkan som åstadkom en åtskillnad mellan judekristna och hednakristna, när det gäller förhållandet till Lagen. Sanningen är ju den att det är evangeliet som gör denna skillnad, och det var just DET som Paulus fick särskilt ljus över, något som de övriga apostlarna också accepterade och välsignade. Att det sedan kommit in en mängd saker i den kristna tron som inte har där att göra (inte minst från Katolska kyrkan) är så klart sant. Men det främsta problemet handlar inte om vårt förhållande till Lagen utan om vårt förhållande till "friheten i Kristus", något som kristenheten tappar bort ideligen! Och ur det perspektivet faller ALLT och alla som lägger något till evangeliet, precis så man gör inom t.ex. katolicism, trosförkunnelse och ny-judaism!

Missbruk av grundtexten
Jag tycker också att Eddie Chumney gör felaktiga tolkningar av texter i Bibeln när han hänvisar till grundtexterna. T.ex. när han säger att Jesu ord i Matt 7:23 "ni laglösa" skall översättas med "ni utan Torah", så är det en något skev tolkning han gör för att vinna egna poäng. För de grekiska orden i Matt 7:23 – som i Folkbibeln översatt med ”ni laglösa” – syftar inte på att vara utan eller bryta mot Guds Torah (Mose Lag) vad jag kan förstå. I grundtexten står det i detta sammanhang "oi ergazomai tén anomian" vilket betyder "ni som utövar ondskan/laglösheten" vilket är hur det översatts i Kings James Bibel (ye that work iniquity). Så det här handlar om att leva som om det inte fanns lagar och regler alls, alltså att vara ond och vara verksam för ondskan! King James översättning tycker jag därför är den bästa: "ni som utövar ondska".

Förvrängd bild av Antikrist och Jesu efterföljare
Utifrån den tolkning Eddie Chumney gör om laglöshet säger han också att ”Antikrist” kan tolkas som "anti Torah" vilket ju är helt fel eftersom Antikrist kommer från grekiskans anti Christos som främst betyder "istället för Kristus". Det grekiska ordet för laglöshet/ondska/synd anomia används om Antikrist i 2 Tess 2:3 där det i grundtexten står anthrópos (man) tés (av) anomias (laglöshet/synd), och det skall då rimligen tolkas som "laglöshetens människa", "ondskans människa" eller "syndens människa". Där står också om "laglöshetens hemlighet" och det kan knappast översättas med "utan Torah-hemligheten" utan syftar så klart på "ondskans hemligheter".

På motsvarande sätt resonerar Eddie Chumney när det gäller Jesu efterföljare. Han säger att de som är "för Kristus" (i motsats till "anti Kristus") är de som följer Lagen/Torah. Men Bibeln säger att endast den som är "i Kristus" är en ny skapelse, dvs ett Guds barn/Jesu lärjunge. Att vara i Kristus är "den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig" (Rom 4:5) och låter sig ledas av Anden istället för av Lagen.

2 Kor 5:17: ”OM någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.”
Rom 8:14: "Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner."

Om man ersätter försoningen i Jesus Kristus med något annat, så är det också "istället för Kristus", alltså anti Christos. Det är samma ande bakom all sådan ersättning, alltså antikrists ande! Man bör reflektera en stund över det!

En förvanskad syn på försoningen
Men en sak som jag studsar till ännu mer inför i det som Eddie Chumney för fram, är det som han anger som orsaken till varför Jesus dog på korset. Det här har att göra med läran om de "Två Husen" som jag nämnde tidigare. Han säger att orsaken var att Jesus skulle förena två folk, två hjordar, två nationer av Guds barn (Israels 10 förlorade stammar samt Juda) till ett folk, och att få dem tillbaka från förskingringen. DETTA är Messias roll och funktion, menar Eddie Chumney och pekar på bl.a. Joh 11:49-52! Denna roll och funktion för Jesus är inte allmänt känd i Kyrkan, säger han också. Kristenheten har alltså i 2000 år missförstått Jesu sanna uppdrag enligt Eddie Chumney! Med denna undervisning kör han därmed över grundbulten i Jesu död på korset: försoningen för människans synd – och detta är ju högst kännetecknande för villolärare!! Skall vi då bjuda in sådana här förkunnare till vårt land??

Det finns en smått rolig artikel skriven av en jude som tar upp ett "förbisett" problem med denna lära. Problemet han ser framför sig är att Israels immigrationsmyndighet kommer att få stora problem att ta emot alla dessa ny-judaister som vill flytta till Israel och som menar att de är judar på riktigt, trots att de inte är det. Artikeln finns här:
http://israelinsider.net/blogs/2018399:Page:3613

Gräsrotsrörelse, men fel gödning!
Daniel Forslund och Eddie Chumney samtalar i nämnda video om att detta är en gräsrotsrörelse, och det kan nog stämma. Men man bör vara observant på att det här handlar om en grupp människor som menar sig funnit något NYTT och unikt, något som varit bortglömt i kristenheten i nästan 2000 år. Dessa övertoner har vi hört förr, och så låter det vanligen när villfarelser och sekter är på gång. Så även om detta sker bland gräsrötter – vilket är djupt tragiskt – så är det i sig inte ett tecken på att det är friskt. Det här kan nog komma att utvecklas till en sekt, om man nu inte i ”ersättningsteologisk anda” hakar på det stora ekumeniska tåget. Då är det ju inte fråga om en liten sekt utan en stor!

Andra feltolkningar
Sedan tycker jag att Eddie Chumney har en del underliga tolkningar om Herrens dag, vedermödan, Harmagedon, och även allt för mycket spekulationer om utvecklingen i världen och Mellanöstern. Utifrån sina observationer och spekulationer driver han även en webbplats med "profetiska börsnoteringar". Men det är ju inte typiskt för ny-judaismen, utan något som finns i hela kristenheten. Likväl är det något att akta sig för.

”Se till att ingen bedrar er!”
Vi som älskar Israel och det judiska folket får se upp här så att vi inte förleds. Fel huvudfokus leder vanligen ner i det ena eller andra diket! Det samma gäller med spekulationer om den yttersta tidens händelser. Jesus och hans försoning MÅSTE därför få vara vårt huvudfokus, och missionsbefallningen gäller fram till den dag Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer inte heller att ge oss ett nytt budskap att förkunna i den yttersta tiden!


Läs också:

Vad menar vi med ny-judaism?

Judars syn på ny-judaismen

Den hednakristna församlingen i urkristen tid

Vilka är mina syskon i tron?

Messianska judar sågar ny-judaistisk teologi (från International Messianic Jewish Alliance)
- Sammanfattande text

Joyfully Growing In Grace - en webbplats som koncentrerat sig på att examinera Hebrew Roots Movement (den hebreiska rörelsen / ny-judaismen).

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg