Varför gnälla över evolutionsteorin?

Skrivet av Lennart - 28 april, 2012 - 20:22

Du som tror på evolutionsteorin och som läser här på BibelFokus ogillar kanske att vi publicerar material som är kritiskt till just evolutionsteorin. Jag skall därför förklara något varför vi gör så. Är du som läser här precis som jag starkt kritisk till evolutionsteorin, så hoppas jag att du kan hitta några intressanta tankegångar i det jag skriver nedan.

De flesta människor menar och tror att evolutionen är ett faktum. Och med evolution menar jag i detta fall idén om att alla levade varelser och växter har ett gemensamt ursprung, och att allt detta har utvecklats fram genom slumpvisa variationer/mutationer samt naturligt urval. Att sådan evolution skulle vara ett faktum är inget som bevisats, utan är ett filosofiskt antagande som alltså inte bygger på empirisk vetenskap (dvs ställningstaganden som görs utifrån vetenskapliga observationer av fakta). Ändå utgår så gott som all vetenskap från detta ”faktum”, denna filosofiska idé. Jag kan lätt tycka att den egentliga anledningen till att ställa fram evolutionsteorin som ett faktum på det här sättet endast har som syfte att göra den immun mot invändningar. Evolutionen är ett faktum, punk! Kritiker är inte välkomna!

”Evolutionens faktum” är som en stor och ganska tom låda som man försöker fylla med innehåll. Man försöker bevisa det som man redan fastslagit som en sanning. Det är som att döma i en rättegång innan bevisen lagts fram och sedan börja sökandet efter bevis för att vinna legitimitet för hur man dömde. Ändå får inte ett ifrågasättande av domen förekomma eftersom domen redan är fälld. Men det här bevisarbetet går inget vidare bra. Fler och fler problem tycks istället rada upp sig, problem som gör det allt svårare att bevisa evolutionsteorin. Det gör många forskare frustrerade, och när någon då kritiserar evolutionsteorin, så kan en sådan kritiker få möta oerhört elaka påhopp istället för att få fakta serverade. Man undviker på så sätt en meningsfull dialog kring sakfrågor. Tror du inte att det är så här, så läs då vad en av världens främsta förespråkare FÖR evolutionsteorin säger om de som kritiserar denna teori. Det här är vad evolutionsbiologen Richard Dawkins skrivit i sin bok Den blinde urmakaren:

”Man kan absolut säkert säga, att om man träffar någon som säger sig inte tro på evolutionen, så är den personen okunnig, dum eller sinnessjuk eller ond, men jag vill ogärna tänka så.”

Om evolutionsförespråkarna nu skulle sitta inne med en överväldigande bevisning för att evolutionsteorin håller, varför då komma med sådana här dumheter? Jag har själv stött på det här nyligen då en person skrev till BibelFokus och menade att jag måste vara galen (uppenbart samma tankegång som Dawkins); detta med anledning av liknande texter som den du läser här. Men varför får inte evolutionsteorin med dess underavdelningar kritiseras när all annan forskning just skall kritiseras och prövas för att avancera framåt – enligt reglerna i den akademiska världen? Här tycks finnas en helig ko!

Vetenskapen har antagit en ståndpunkt om att ingen Gud, ingen intelligent Designer kan vara inblandad i världens ursprung eller i evolutionsprocesserna, och all forskning skall då utgå från denna ståndpunkt om den skall få vetenskaplig status (och forskningsanslag!). Att räkna med det övernaturliga anses vara obegåvat och dumt. Men man måste här vara observant på att det är lika ovetenskapligt att säga att Gud finns som att säga att han inte finns – sett utifrån dagens definition av vetenskap. Båda dessa ståndpunkter är ju metafysiska ståndpunkter, alltså uppfattningar om sådant som är bortom det fysiska, något som vetenskapen ju inte alls skall bry sig om. Så när nu vetenskapen antagit sin naturalistiska hållning, kan den inte – logiskt sett – och skall den inte säga något alls om det övernaturliga (som t.ex. Gud), men trots det använder många vetenskapen för att ”bevisa” att Gud inte finns. Det blir till en logisk kullerbytta att göra så.

Min åsikt är dock att det är fel att ha den naturalistiska utgångspunkt som vetenskapen har. Det KAN ju faktiskt vara så att man missar något oerhört väsentligt med denna utgångspunkt, och man blir i det fallet själv något av en ”blind urmakare”. Man kanske då inte hittar fram till sanningarna? Flera framgångsrika vetenskapsmän har ju faktiskt varit skapelsetroende kristna, och deras tro har många gånger hjälpt dem i deras upptäckter.

Om det nu visar sig att det är naturalistisk filosofi (grundad på ett ”övernaturligt” antagande om att det inte finns något övernaturligt) och inte empirisk vetenskap som ligger till grund för många påståenden om evolutionens ”faktum”, ja, då är det ju faktiskt så att denna ”vetenskap” är minst lika fundamentalistisk och blind som man beskyller de bibeltroende kristna för att vara. Evolutionsteorin är därmed den moderna världens officiella ”skapelseberättelse” och en del av den moderna världens officiella ”religion”, en religion som jag tycker mer och mer genomdrivs med ganska ojusta metoder.

Vill du läsa en bra bok där en mycket initierad och kunnig forskare går till rätta med de svaga argumenten för evolutionsteorin, så skall du definitivt läsa boken Fallet Darwin skriven av juridikprofessorn Phillip Johnson. Här följer två tänkvärda citat från den boken:

”En vanlig invändning mot skapelsetro före Darwin var att ingen kunde tala om hur skapelse hade gått till. Skapelsetroende hänvisade bara till Skapelsens ’faktum’ och medgav att de inte kunde beskriva processen. Men nu är Darwins teori om naturligt urval utsatt för kritik, och vetenskapsmän är inte längre säkra på dess allmänna giltighet. Nu börjar evolutionisterna låta som skapelsetroende, genom att de hänvisar till ett ’faktum’ men inte kan förklara hur det gått till.”

”Den som är tveksam till darwinismen märker snart att en stor del av den gängse världsbilden inte bygger på en hållbar vetenskaplig bevisföring utan på filosofiska antaganden som vidmakthålls med hjälp av socialt tryck.”

Vi som kritiserar ”evolutionens faktum” anses ofta vara blinda religiösa fanatiker som blundar för fakta, och det ”sociala trycket” på oss är inte sällan tufft. Men vi ryggar inte för detta. Vi välkomnar dessutom alla fakta. Men vi accepterar inte blint varje spekulation, varje hypotes eller teori som vetenskapen ställer fram. Empirisk vetenskap skall visa vad som är sant och vad som bara var spekulationer utan substans.

Så med denna lilla reflektion vill jag ge en liten bakgrund till varför vi kommer att fortsätta att gnälla över evolutionsteorin.

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg