Är Ulf Ekman jesuit??

Skrivet av Lennart - 15 juni, 2012 - 12:02

Inledning
Kanske tycker du den här frågan är löjlig eller allt för spekulativ, men låt mig förklara hur jag tänker.

Jesuiterna är ju en orden inom den Katolska kyrkan, men det är ändå inte helt överraskande om en extrem karismatiker från ett annat samfund är med i en katolsk orden. T.ex. är kansasprofeterna Paul Cain och Rick Joyner medlemmar i den katolska Malteserorden. Men jesuiterna är väl enbart en orden för katolska präster? Nja, av dagens ca. 20.000 medlemmar är bara ca. 14.000 präster.

1. Jesuiternas historia och uppdrag
LoyolaJesuitorden grundades år 1534 av den spanska soldaten och prästen Ignatius av Loyola. Orden fungerade som en front mot reformationen, och dess medlemmar är kanske några av de mest påvetrogna människorna på vår jord. Medlemmarna har sedan reformationen kallats för ”Jesu soldater” och ”påvens soldater till fots” med Loyola som deras första general. Jesuitorden är ett edsvuret sällskap som är fullkomligt trogna den Katolska kyrkan, dess ledarskap och hierarki. Medlemmarna lyder blint påvens befallningar om var i världen de skall tjäna honom. Jesuitorden styrs av sin nuvarande general från Rom.

På jesuiternas hemsida kan vi läsa något om deras levnadsregler:

"Den som i vårt sällskap ... vill göra krigstjänst för Gud under korsets banér och tjäna Herren allena och den romerske påven, hans ställföreträdare på jorden; han skall högtidligt avlägga kyskhetslöfte och låta förstå att han därmed blir medlem av ett sällskap som i första hand har grundats för själarnas fullkomlighet i livet och fulländning i den kristna läran."

Jesuiterna fick snabbt fotfäste i Europas skolor och universitet och dessutom stort inflytande i stat och samhälle. Redan i mitten av 1600-talet hade de etablerat cirka 500 lärosäten för högre utbildning i Europa, och denna siffra ökade starkt fram till mitten på 1700-talet. Än idag leder de flera skolor och högre utbildningar över hela världen.

Kikar man runt på Nätet i artiklar som finns skrivna om jesuiterna, så ser man där starka misstankar om att jesuiterna infiltrerat på många olika sätt i samhället världen över. Inte minst har de gjort så med avsikt att korrumpera den evangeliska kristenheten och på så sätt ta kål på reformationens resultat, menar man. Det finns också filmer gjorda på detta tema. En sådan är A Lamp in the Dark som du kan se hela via denna länk. Vad som är sant eller falskt om all information som presenteras ute på Nätet har jag svårt att bedöma, men mycket pekar ju på att starka krafter varit verksamma för att förgöra den evangeliska kristenheten inifrån. Vi ser också frukten av sådan verksamhet mycket tydligt idag.  

Men så mycket kan man säga om jesuiterna, att de utgör en organisation som kraftfullt, strategiskt och långsiktigt verkar mot reformationen i avsikt att föra alla folk, kyrkor och samfund tillbaka till lydnad under ”Petri stol” – alltså påven – och det är ju illa nog!

2. Vad gjorde Ekman i Israel?
Fler än jag har undrat vad Ulf Ekman egentligen gjorde under sina 3 år i Israel (2002-2005). När han kom hem hade han en helt ny inriktning än den tidigare (även om båda är våldsamt villfarna). Plötsligt såg vi en lite mer försiktig, teologisk, professionell och stylad Ekman som uppträdde som en slags fadersgestalt för Sveriges kristenhet. Han verkade ha genomgått någon strategiskt genomtänkt förvandling! Försiktigt visade han sig vara för sakramentalism, för en gränsöverskridande ekumenik och för katolicism. Så sakta avslöjas hans helgjutna stöd för katolsk lära, tradition och trosutövning.

3. Ekmans brandtal för Katolska kyrkan på Bjärka-Säby den 21 maj 2012
Själv har jag tidigare skrivit om hur Ulf Ekman internt inom Livets Ord försvarat katolicismen (läs här), men nu är han allt mer offentlig med detta uppsåt. Efter det brandtal för Katolska kyrkan och påvedömet som Ekman höll under seminariet på Bjärka-Säby, tvivlar nog inte många vakna kristna längre på vad Ekman har i sikte: återförening med Rom!

Under sitt dryga 20 minuter långa anförande slängde Ekman sig med tjusiga ord och teologiska fraser. Han förlöjligade de som själva söker Gud och i ensamhet läser och tolkar Bibeln (trots att vi har en Hjälpare!). Det hela blev till ett makalöst retoriskt brandtal för Katolska kyrkan och dess maktstrukturer. Ekmans anförande berörde sådant som kollektiva blinda fläckar, att lämna invanda mönster, göra upp med historielöshet (med syfte på väckelserörelser), omprövningar, andlig mognad till sakramentalism, historisk förankring, auktoritet, legitima strukturer, teologisk stabilitet, samt ett nödvändigt beroende av biskopsämbetet. Det Ekman i princip ville få sagt var att Katolska kyrkan har de funktioner och verktyg kristenheten behöver för att kunna bevaras sund i tro och lära, och därmed att biskopsämbetet med påvedömet överst i hierarkin är en absolut nödvändighet för att mänskligheten inte skall gå under! Men man kan knappast vara mer falsk, villfaren eller bedragen när man talar på det här sättet. Skulle Katolska kyrkan med alla sina obibliska riter och läror samt bortåt 50 miljoner mördade människor på sitt samvete (enligt somliga historiker), vara garanten för en sund tro och lära?! Jag kan inte förstå att man kan vara så galen att man önskar sig ett sådant biskopsämbete!

Återigen funderar jag över vad det var Ekman egentligen gjorde under sina tre år i Israel. Blev han värvad? Blev han skolad av jesuiterna? Blev han invigd? Blev han där satt på den kurs som han så stadigt hållit sedan hemkomsten? Vem ligger bakom? Vem sponsrar? När avlägger han sin examen och kliver ut som katolsk teolog? Bäddar han nu för att själv bli någon slags samlande biskop i Sverige? En sak kan vi säga med säkerhet: det kommer mer!!

Vill du lyssna till Ekmans föredrag på Bjärka Säby kan du göra det här:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan.

4. Är då Ekman jesuit?
Ekman i klosterSom du kan förstå kan frågan faktiskt ställas med viss relevans. Huruvida den är seriös eller inte får andra bedöma. Hur som helst agerar Ekman exakt i linje med jesuiternas uppdrag och intentioner. Han agerar exakt så som en jesuit i hans ställning hade gjort. Man skall inte heller glömma att karmelitmunken Anders Arborelius – biskop för Stockholms katolska stift – är en av Ekmans vänner och en medkämpe i den nya falska ekumeniken i Sverige där Ekman har en huvudroll. Ekmans lite lyxiga liv och det faktum att han har en hustru och barn hindrar honom kanske från att bli medlem i jesuitorden, eftersom jesuiternas krav på medlemskap bl.a. innebär följande: "att man är medlem i katolska kyrkan sedan minst tre år, är en ogift man mellan arton och fyrtio år utan barn". Detta hindrar dock inte Ekman från att verka i jesuitisk anda och tillsammans med dem. Jag tror framtiden har mycket att avslöja om Ekman, hans kopplingar och hans agenda!

5. Följ inte med! 
Jag avslutar med att citera något ur den insändare som en god vän, Robert Granat skickade till Dagen, men som inte togs in (förmodligen pga sitt raka budskap):

”Från och med nu kan ingen missförstå vartåt Ulf Ekman strävar. Enligt hans syn på biskopsämbetet som redogjordes för i Dagen 2012-06-07 är det mot Rom han siktar och påven som den samlade kristenhetens ledare. Vi är många som inte tänker följa med dit då vi med Bibelns som grund inte kan underordna oss katolicismens obibliska strukturer och dess villfarelser i läran, och detta gäller oavsett om det finns ärligt troende katoliker eller inte. Det må tilltala Antikrist som får Sveriges kristna serverade på ett fat under det att de ingår i ett ekumeniskt paraply som han lätt kan ta kontrollen över. Men det tilltalar inte oss andra i den evangelikala delen av kristenheten, och vi tror inte heller att det tilltalar Bibelns Jesus Kristus. Vi kommer därför aldrig att acceptera påven som kristenhetens andlige ledare. Vi tänker inte följa med till Rom. Den resan får Ekman och andra likasinnade göra utan oss.”

Källor: jesuiterna.se, Wikipedia, m.m.

Lennarts blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg