"Ty det står skrivet…"

Skrivet av Lennart - 7 november, 2014 - 19:33

Jag blev nyligen påmind om den bibeltext som berättar om hur judarnas bortglömda lagbok återfanns (syftar här på de fem Moseböckerna). När man läste upp bokens innehåll för kung Josia blev han helt uppgiven. Sedan hände detta:

2 Kung 22:11-13: ”När kungen hörde lagbokens ord, rev han sönder sina kläder. Och kungen befallde prästen Hilkia och Ahikam, Safans son, och Akbor, Mikajas son, och skrivaren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade: ’Gå och fråga HERREN för mig och för folket, ja, för hela Juda, om det som står i denna bok, som man nu har funnit. Ty HERRENS vrede är stor, och den är upptänd mot oss därför att våra fäder inte har lyssnat till vad som står i denna bok och inte har gjort allt som är föreskrivet oss.’ ”

Efter detta påbörjade kung Josia ett stort reformarbete i Juda rike. Han rev ner alla avgudatempel och avgudaaltaren och slog sönder eller brände upp avgudabilderna. Offerhöjderna rev han också ner och offerhöjdsprästerna lät han avrätta. Han skaffade bort andebesvärjarna, spåmännen och husgudarna. Och om Josia säger därför Bibeln:

2 Kung 23:25: ”Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han, ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till HERREN i enlighet med hela Mose lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom.”

Jag själv är övertygad om att många skulle häpna över hur lite av modern kristendom som stämmer med Bibeln idag om de jämförde med Bibeln. Det är ju svårt att känna igen vår tids kristendom i det vi kan läsa om de första kristna i Bibeln eller om Jesu liv och undervisning. Jag är däremot mindre övertygad om att folk i allmänhet skulle bli lika upprörda som kung Josia över att upptäcka denna skillnad, men helt klart skulle ett antal bli det. Hur som helst är detta EN anledning till varför jag driver denna sajt som just heter ”BibelFokus”. Jag upplever att vi ständigt och alltid måste söka svaren på våra andliga frågor i Bibeln (och genom bönen också så klart).

Tänk om vi kunde bli mer lika Jesus när det gäller att referera till Bibelns texter. Allt han gjorde och sa låg i linje med Gamla testamentets texter. Och mycket ofta kontrade Jesus med orden ”Ty det står skrivet…” och sedan kom ett citat från Skriften.

Jag skulle vilja uppmana oss alla som önskar leva ett kristet liv i linje med Bibelns budskap, att så ofta det bara går referera till vad som står skrivet i Bibeln. När vi tillsammans analyserar världsläget, när vi diskuterar andliga frågor, när vi studerar andliga skeenden, företeelser och läror i kristenheten, när vi spekulerar om skeenden i den yttersta tiden osv, då borde vi alltid hänvisa till Bibeln med orden ”det står skrivet”. Har vi en åsikt om sådana saker borde vi alltid grunda den på ett antal bibeltexter, helst inte bara en enda vers. Och vad gott om vi inte var helt tvärsäkra på våra tolkningar – när det är svårtolkat – utan istället i ödmjukhet kunde säga något i stil med: ”Det är mycket möjligt att det blir på det här sättet, ty det står skrivet…”. Vidlyftiga spekulationer borde vi ställa oss kritiska till med orden: ”Det är knappast rimligt, ty det står skrivet…”. Vi borde också mer och mer våga avfärda osunda saker och villoläror i kristenheten med orden: ”Det där kan inte vara från Gud, ty det står skrivet…” (alternativt, ”ty det står inget skrivet om detta”).

Vad Gud har sagt om saker och ting är alltid sant och intressant; vad människor sagt är inte sällan spekulationer och ointressant.

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg