Att ha rätt fokus i vår tid

Denna text är en utskrift av del 1 av det föredrag som Lennart J höll på Temadagen i Mölndal den 24 januari 2015. Du kan även lyssna till en inspelning med samma innehåll som texten via denna sida.

Alla bibelord är citerade från Svenska Folkbibeln.


Innehåll

 1. Inledning
 2. Att ha rätt fokus
 3. Zeitgeist
 4. Tidstecken
 5. Som i Noas dagar
 6. Är du redo när Jesus kommer tillbaka?
 7. Vill du vara en god förvaltare av evangeliets frälsande budskap?
 8. Summering

Inledning

När jag lyssnade till en inspelning med Sven för en tid sedan, så kallade han där alla kristna för knasbollar. Men det är alltså inte hur Sven ser på de kristna utan hur det sekulära samhället ofta ser på oss – och särskilt då på dem som vill vara bibeltrogna. Nu handlade inte hans bibelstudium om knasbollar, utan om att som kristen gå ”utanför lägret”, utanför det religiösa etablissemanget och där leva sitt liv likt Jesu självutgivande liv. Men att de bibeltrogna är riktigt förfärliga knasbollar, det tycker ju helt klart allt fler svenskar!

Jag själv arbetar på ett universitet och där skulle man tycka att jag var en alldeles ovanligt stor knasboll om jag där föredrog det som du läser här. Men det kan jag ha full förståelse för. Har Gud inte öppnat våra sinnen för Bibelns sanningar, så uppfattas de vanligen som stolligheter; det tillhör den förblindelse som ligger över mänskligheten. Så låt oss be att Gud öppnar oss för vad han vill förmedla genom bibeltexterna, och låt oss också be för att vara redo att bli betraktade som knasbollar/dårar i världens ögon. Vi ser ju att det går mer och mer åt det hållet. Snart kommer vi nog att bli betraktade som farliga också utav det ”toleranta” samhället. De hypertoleranta kommer inte att tolerera bibeltrohet i Sverige framöver, det tycker jag att man kan ana omkring oss idag och utläsa ur Bibeln.

Låt oss inleda med dessa två bibelord:

Jer 10:2: ”Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen”

Matt 24:33: ”När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren”

Det jag vill dela här kan kanske sägas kretsa runt tankarna bakom de här bibelorden. På sätt och vis handlar detta om vardagskristendom, och hur jag tror att vi bör förhålla oss till sådana här saker. Det här blir två delar som fått rubrikerna:

Del 1: Att ha rätt fokus

Del 2: Kristenhetens avfall och babyloniska fångenskap


Att ha rätt fokus

Om jag skulle vara riktigt from så skulle jag så klart peka på att allt vårt fokus skall vara på Jesus. Men sedan nämner ju faktiskt Bibeln ett antal andra saker som vi bör fokusera på, och en mängd saker vi inte bör fokusera på. Det är bl.a. sådana ting som jag skall ta upp här.

Om jag tänker tillbaka på de kanske 8 år som jag hållit på med BibelFokus, så är det ju ganska mycket som både jag och andra kristna webbplatser försökt varna för genom åren. Varje år har det upp något nytt fenomen i kristenheten med avsikt att förleda och bedra. Och just därför funderar jag mycket på vad som just nu lurar bakom husknuten. Vad kommer att framträda på den andliga arenan under 2015, och 2016 osv?
Det vet vi inte och vi skall inte spekulera över det. Men det gäller att vara vaksam över vad som är på gång.

Många håller med om att en stor del av kristenheten nu är allvarligt intagen av villfarelser och villoläror, och därför också är ordentligt avfallen från den sanna tron. Personligen tror jag att just detta avfall är det som möjliggör ett framträdande av den antikristliga gestalt som Uppenbarelseboken profeterar om. Men så länge en stor del av Guds folk håller sig inom evangeliets gränser och till en trofasthet till Gud, då finns ingen möjlighet för den antikristliga andligheten att tränga fram med full kraft. Men om Guds folk avfaller i stor skala, då tror jag att det röjs ur vägen som hindrar den yttersta tidens antikristliga krafter att bryta fram fullt ut. Jag skall ta upp mer om avfallet i del 2, för här har vi en slags upprepning av det judiska folkets avfall och babyloniska fångenskap, men i vår tid sker det då med kristenheten.

Ett bibelord som talar om vad det är som hindrar finns i 2 Tessalonikerbrevet. Det här är ett bibelord som jag ständig känner att jag skall lyfta fram.

2 Tess 2:1-7: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara HAN som håller tillbaka röjas ur vägen.”

Nu ser vi här i vers 7 att det står: ”Nu måste bara HAN som håller tillbaka röjas ur vägen”. Jag har pekat på detta många gånger tidigare, att jag tror detta syftar på Guds Helige Ande. För när judarna avföll på Gamla testamentets tid, då lämnade Guds Ande till slut templet i Jerusalem. Och när vi kristna avfaller allt mer, då lämnar Guds Ande kristenheten allt mer, eftersom det ju är vi kristna som är Guds tempel idag. Det här öppnar då upp för ”kungen från Babel” att komma och ockupera landet, om vi skall tala med Gamla testamentets språk.

Men här finns också ett par andra saker som vi skall notera, och som handlar om att ha rätt fokus i vår tid. Det är orden: ”Låt er inte skrämmas” och ”Låt ingen bedra er”. När man tänker på den yttersta tidens skeenden, och kanske läser olika spekulationer på Nätet, då är det lätt att drabbas av oro. Det här är då viktiga hälsningar till oss i vår tid som hjälper oss att hålla rätt fokus och göra rätt prioriteringar. Låt er inte skrämmas och låt ingen bedra er!

Vi skall läsa ett bibelord som många utgår från när det skall undervisas om fruktan, i tron att man då skall hjälpa människor att inte frukta. Men ofta blir det istället så att folk drabbas av fruktan för att HA fruktan efter sådan undervisning.

1 Petr 5:8: ”Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.”

Ibland har jag hört förkunnelse som säger att det är farligt att ha fruktan, för det man fruktar det kommer man att drabbas av. Och så menar man att djävulen går omkring och ryter för att skapa just fruktan hos folk, och sedan kan han sluka dem när de blivit ordentligt uppskrämda. Men det tror jag inte alls bibelordet är tänkt att förmedla. Fruktan och rädsla i sig är inte farligt. Frågan är istället vart vi tar vägen med vår fruktan.

Om vi låter vår rädsla dra iväg med oss, så att vi skaffar olika ”avgudar” för att säkra upp vår tillvaro, och liksom lämnar Gud utanför lösningen på vår rädsla, ja, då har man kanske börjat knalla på en väg som i det långa loppet kan leda till avfall. Jag tror också att en utbredd oro för kriser och katastrofer av olika slag kan hjälpa till att bereda vägen för en antikristlig kraft i den yttersta tiden. Men lösningen på fruktans problem – för oss kristna – finns i versen före den vi läste tidigare:

1 Petr 5:7: ”kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.”

Fruktan i sig är inte farligt, men om du lever med rädsla och fruktan så bör du definitivt ta detta till Gud. Tala öppet med Honom om det som skrämmer dig. Försök i möjligaste mån bara kasta över det på Gud. Låt inte katastrofvarningar och fruktan för tidstecken osv. driva iväg med dig. Och försök inte säkra upp din tillvaro med en massa ”livbojar” av olika slag.  Förtrösta istället på att Gud tar hand om hela din framtid. Det tror jag är att ”kasta alla sina bekymmer på honom”. Barnaskapets ande är liksom lösningen på fruktans problem i våra liv.

Men nu är det ju inte enbart så att man kan drabbas av fruktan när djävulen ryter. Det som kan vara en stor fara, är att man låter sig fascineras av det djävulen visar upp och att man skall bli expert på allt det som han hittar på. Det har blivit väldigt vanligt bland kristna i våra dagar. Man skall kunna allt om Illuminati, New World Order och liknande sällskap. Man skall känna till den hemliga invigningsed som Jesuiterna svär, och även deras inblandning i olika historiska händelser. Man skall kunna frimurarnas hemliga ritualer.  Man skall veta allt om 11 september-konspirationen. Man följer noga guldpriset, oljepriset, dollarkursen, aktiemarknaden och Federal Reserves agerande med penningpolitiken i USA, osv, osv.  Men jag ser ingenstans i Bibeln att det är så här vi är kallade till att agera som kristna. Att kasta alla sina bekymmer på Jesus innebär ju faktiskt att man kan strunta i att gräva i allt det här. Det finns också en risk att man skapar fruktan hos andra människor med allt det maxade som man gräver fram.

Det kan vara bra att ha lite baskunskaper om ondskan, men då enbart för att kunna vara vaksam så att man inte blir bedragen. Men man behöver inte behärska konsten att kartlägga Satans alla rörelser genom världshistorien eller kunna förutse hans nästa strategiska drag osv. Att ha ”lärt känna Satans djupheter” (som det står i Upp 2:24) är ingen merit inför Jesus. Och det är absolut inget krav för barnaskapet hos Gud!

Några saker som Jesus/Bibeln alltså har sagt till oss med avseende på den yttersta tiden är då de här:

 • att vara vaksamma
 • att se till att inte bli bedragna
 • att inte låta oss skrämmas
 • och att kasta alla våra bekymmer och all vår rädsla på Jesus

Man skall alltså vara på sin vakt så att man inte blir bedragen och inte blir uppskrämd helt i onödan. Man skall vara noga med vad man ”äter” – skulle man kunna kalla det – noga med vad man tar in. Det judiska folket ropade efter kött i öknen när Gud istället tillhandahöll gudomligt manna från himlen. Till slut fick de så mycket kött att äta att de spydde upp det. Vårt dagliga ”manna” skall vara bibelläsning och bön, men vräker vi istället i oss av smaskigheter från t.ex. sajter på Nätet, så finns en risk att vi blir så uppfyllda av det att vi kommer att må riktigt dåligt.


Zeitgeist

Nu skall jag ge er ett exempel på sådant man kan bli lurad av.

De flesta känner till att ”New age” är ett nätverk av västerländska nyandliga rörelser, men ofta med österländsk prägel. Dessa olika rörelserna samverkar mer eller mindre, för att uppnå ungefär samma mål: människans självförgudning och en andligt evolutionerad värld där en andlig elit styr. Det finns nu en ganska ny sådan här rörelse som kallar sig för Zeitgeist. Det är ett tyskt ord som ungefär betyder ”tidsanda”.

Man kan se Zeitgeiströrelsen som en del av New age – även om Zeitgeist i dagsläget tycks ha mer fokus på global hållbar utveckling och politiska och ekonomiska frågor än vad den har fokus på andliga frågor. Zeitgeiströrelsen har fått ganska stor spridning efter att amerikanen Peter Joseph producerat några filmer som lyfter fram rörelsens idéer och mål. Den första filmen kom 2007 och den heter Zeitgeist: the movie.

I del 1 av den filmen sågas kristendomen rakt av som ett enda stort bedrägeri. Det är den delens feltolkningar och rena lögner som vi vill bemöta med att ge ut en slags ”mot-film” vars engelska titel är Zeitgeist Refuted. Den har gjorts av samma killar i USA som gjorde filmerna om Emergent Church och Rick Warren som finns här i BibelFokus. På svenska har filmen fått namnet Zeitgeist Motbevisad! och även den har svenska undertexter.

Nu tänker jag inte i detalj gå in på vad Zeitgeiströrelsen är för något, du kan läsa mer om Zeitgeiströrelsen här. Men en talande och kortfattad beskrivning av Zeitgeiströrelsen skulle kunna vara att det är en ”postmodern, teosofiskt inspirerad, kommunism-romantisk rörelse” som vill eliminera kristendomen helt, eftersom man ser den som ett enda stort bedrägeri. Zeitgeiströrelsen försöker då mycket aktivt påvisa att Jesus är en påhittad person. Han jämförs t.ex. med flera hedniska gudagestalter, där Zeitgeist menar att kristendomen knyckt sina berättelser om Jesus från sådana trosuppfattningar. Alla dessa spekulationer motbevisas av många erkända vetenskapsmän och forskare i filmen Zeitgeist Motbevisad! och det presenteras både mycket sakligt och ingående.

Här är alltså en sak att vara vaksam på så att man inte blir ett offer för falska argument mot den kristna tron. För många av de offensiva argument och lögner som förs fram av Zeitgeiströrelsen dyker nämligen idag upp på olika håll i vårt samhälle, inte minst bland kändisar. Ofta hör man argumentet att ”Jesus aldrig existerat som historisk person” eller att ”hela den kristna berättelsen är en myt och ett plagiat”. Det här kan få kristna som är dåligt rotade i Bibeln och i historia att vackla i sin tro. Så se därför den här filmen som en resurs, eftersom den vederlägger alla vridna tolkningar och lögner som Zeitgeist för fram mot den kristna tron. Filmen kan du se i BibelFokus.se via denna sida.


Tidstecken

Det finns ett par ytterligare saker jag vill lyfta fram när det gäller att ha rätt fokus, och en av dessa är tidstecken.

Många av oss tror ju att vi nu är nära den absolut yttersta tiden, och frågan är då om vi måste ha full koll på alla tidstecken. Var exakt i den eskatologiska tidsskalan befinner vi oss egentligen? Vad betyder det att det skall bli som i Noas dagar? När kommer Antikrist? Vem är han? Lever han idag? Måste vi nagelfara varje ny president i USA och varje ny ordförande i EU-kommissionen? Måste vi veta allt om påven? Behöver vi ha koll på månförmörkelser och serier av månförmörkelser och månens koppling till den judiska kalendern och judiska högtider. Och solförmörkelser också kanske? Läser man på Nätet kan man bli minst sagt förvirrad, för det är många som sysslar med rena rama spådomskonsterna när det gäller sådana här saker.

Skall vi ställa in vårt fokus rätt måste vi istället hålla oss till Bibeln. Jag tycker därför det kan vara bra att vi läser lite ur Matteusevangeliets kapitel 24, som ju är Jesu tal om den yttersta tiden. Några utvalda verser som utgör just tidstecken har jag markerat med fetstil:

Matt 24: 1-42: När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sade till dem: "Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner."

3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" 4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.  5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.  6Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.

9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av ALLA folk för mitt namns skull. 10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för ALLA folk, och sedan skall slutet komma.

15 När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – 16 då måste de som är i Judéen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

28 Där den döda kroppen är samlas gamarna.

29 Strax EFTER de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. 33 När ni ser allt DETTA vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. 34 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. 35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

37 Tysom det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. 40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. 42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

Här har vi nu läst om ett antal saker som handlar om tidstecken, varav en del redan skett, en del sker nu och annat återstår. Jesus säger: ”När ni SER allt detta”. Det handlar alltså om vaksamhet. Och om vi nu skall SE allt detta som han talar om, då måste det alltså finnas troende kvar på jorden vid den tiden. De är inte uppryckta med andra ord, vi är kvar här – om vi lever då – och vi SER då dessa saker.

Men vad är då ”allt detta” för något? Jo, det är ju de saker som Jesus räknat upp. Det är saker som har skett, sker och skall ske på jorden. Han säger intenär ni ser en del av detta”, utan just ”ALLT detta”. Det kanske avser olika platser på jorden, och vi skall liksom summera ihop allt detta som han nämner.

Vi skall även särskilt observera att Jesus säger att vi skall VETA att hans ankomst är nära när vi serallt detta. Vi kan inte veta dag eller stund – vilket Jesus också sagt – men vi skall alltså inte vara ovetande om vilken tid vi befinner oss i. Vi skall inte behöva spekulera! Om nu du funderar över vad som står i den grekiska grundtexten, så finns faktiskt orden ”när ni ser allt detta vet ni” med i grundtexten.

Sedan nämner Jesus visserligen att solen, månen och alla stjärnor skall förlora sitt sken, något som står om i flera andra bibelböcker (som Jes 13:10, Joel 2:31, Sakarja 14:6). Och här skall man då notera att alla dessa himlakroppar mörknar på en och samma gång. Det är inte någon tillfällig sol- eller månförmörkelse det handlar om. Utan ALLAhimlakropparna förlorar sitt sken, och det sker alldeles i anslutning till att Jesus kommer tillbaka. Alltså precis i anslutning till det Bibeln väldigt ofta kallar för ”Herrens dag” eller ”den dagen”. Åren före hans ankomst skall vi alltså hålla koll på vad som sker på jorden och precis när han kommer så mörkar hela himlen. Och när det mörknar på det sättet behöver ingen läsa om det på Nätet för att hänga med i vad som händer; varenda människa kommer ju själv se det, så klart.

Så när vi kan summera ihop ”allt detta” skall vi alltså kunna veta att Jesu återkomst är nära. Och observera då att det varken handlar om teckentyderi, spådomskonster eller spekulationer. Det handlar istället om att se utvecklingen i världen och vara vaken över hur den ligger i linje med vad Bibeln förutsäger. Det här blir inte svårt, tror jag.

Till dessa tidstecken kan vi även lägga att Daniels bok och Uppenbarelseboken talar om tio kungar, eller regenter, som den antikristliga gestalten ”vilddjuret” skall utgå från. Dessa regenter har vi inte sett ännu, och jag tror inte vi skall behöva dammsuga Nätet för att få kunskap om vilka dessa regenter är. Inte heller vem antikrist är – när han väl kommer. Vi kommer att förstå det utan hjälp från Google. Dessutom förutsätter profetian om kontroll av all handel i Uppenbarelsebokens kapitel 13 och vers 16-17 att alla kontanter avskaffas. Även om det kontantlösa samhället idag är på rask frammarsch, så är vi inte helt framme där ännu. Vi kan även lägga till saker som Bibeln visar skall ske med Israel i den yttersta tiden, som t.ex. att alla judar skall återvända dit.

Så utifrån dessa observationer kan vi vaket och nyktert säga att vi inte har sett ”allt detta” ännu; det återstår saker som skall ske och därmed en del tid.


Som i Noas dagar 

Jesus nämnde också något om Noas dagar i sitt tal om yttersta tiden:

”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken”

Här måste man lägga märke till att Jesus inte sätter fokus på all den utbredda ondska som rådde vid Noas tid. Det han pekar på är istället vardagen, att allt rullade på som vanligt. Ingen tänkte på att det var något särskilt på gång. Folk såg inget särskilt, för Noas snickrande på hans frälsningsark såg man som total dårskap. Noa var alltså en knasboll i folks ögon. Men Noa visste vad som var på gång. Sedan hade ju Noa varnat befolkningen, men det struntade de blankt i och fortsatte att leva som vanligt – tills floden kom över dem.

Det är alltså detta som är Jesu poäng: i den yttersta tiden upplever de flesta människor det som om allt är ganska normalt. Det är vardag, livet rullar på, man äter och dricker, sportar och roar sig, går på bröllop och begravningar, på Liseberg och Skansen, man flyger och far på semester, osv, osv. Och folk är då inte vakna över vad som är på gång, trots att Bibeln varnat och varnat. Men så helt plötsligt kommer Jesus tillbaka, och det blir en total chock för de allra flesta. Det är då alla knän ger vika. Men för den som håller sig vaken kommer inte Jesu återkomst som en överraskning, vilket Paulus säger rakt på sak i detta bibelord:

1 Tess 5:4: ”Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.”


Är du redo när Jesus kommer tillbaka?

Vi kristna hör ganska ofta den retoriska frågan: är du redo när Jesus kommer tillbaka? Men sanningen är ju den, att man egentligen inte kan vara mer redo än att ha omvänt sig till Gud och tagit emot och underordnat sig Guds fria gåva i evangeliet. Då har man fått den Helige Ande som gåva, och det är den olja man behöver för att hålla lampan brinnande. Så har du omvänt dig och sagt ditt ja till Jesus, då ÄR du redo för Jesu återkomst. Men den mer relevanta frågan bland kristna i vår tid borde istället kanske vara denna:

Är du redo när Antikrist dyker upp? Förmodligen träder han fram ganska naturligt. Lite så som Jesus dök upp mitt bland det judiska folket. Är man inte vaken då, så ser man inte vem det är som kommer. Men är man ett med Bibelns budskap så förstår man vem det är som dykt upp; då är man bättre förberedd. Personligen tror jag den siste Antikrist kommer rakt upp ur de institutioner eller organisationer som finns vid den tiden. Kanske det mesta redan är på plats för honom att kliva fram. Och den personen är så klart en vanlig människa, men med ett fruktansvärt uppsåt i sikte! Så här är frågan till den som kommer att leva under hans tid: är du redo för det som skall ske då? Här skall vi minnas orden om att barnaskap och att kasta alla våra bekymmer på Jesus. Har man tagit de orden på allvar är man allra bäst förberedd, tror jag.

Jag läste i en broschyr från organisationen Open Doors (hjälper förföljda kristna) att en av deras medarbetare sa så här:

”Regeringarna har blivit listigare och döljer sina spår. De introducerar lagar som tycks ha lite med religion att göra, men som hämmar församlings-tillväxt lika effektivt som ett frontalangrepp.”

Det här syftade på regeringar i Sydostasien, men det kan nog sägas om regeringar på denna sida klotet också. Allt är inte alltid vad det tycks vara från början. Det antikristliga kommer ofta smygande med väldigt stor list. Jag tar upp lite mer om detta i del 2.


Vill du vara en god förvaltare av evangeliets frälsande budskap?

En sista punkt som jag vill lägga till när det gäller att ha rätt fokus i vår tid handlar om att förmedla evangeliets budskap. Det är ju kärnan i Jesus missionsbefallning till oss.

Med tanke på hur mycket villfarelser som fram till idag tagit sig in i alla samfund och i väldigt många församlingar, så kan man fråga sig vem som idag förvaltar evangeliets budskap. Och om vi tänker oss att detta avfall fortsätter med samma styrka, finns det då några förvaltare kvar av evangeliet om några år?

Som jag sa inledningsvis, så tror jag att vi kan jämföra kristenheten med judarnas avfall på Gamla testamentets tid. När templet fanns på plats med sina präster och offergudstjänster, så var hela den inrättningen en slags förvaltare av både judendomens innersta väsen, men också evangeliets budskap. För i templets inredning och i alla ritual så fanns ju ett profetiskt vittnesbörd om det evangelium som apostlarna sedan skulle predika öppet och ganska begripligt. Men när judarna avföll så föll också hela templet samman, med prästerskapet och offergudstjänsterna. Kungen i Babel jämnade ju allt med marken. Och vem blev då bärare av den judiska tron och dess profetiska budskap om evangeliet? Jo, det blev enskilda trofasta judar, som Daniel, Jeremia, Hesekiel, men säkert många fler som Bibeln inte omnämner. Den judiska fromheten levde i alla fall vidare hos enskilda individer och i hemmen.

Vad eller vilka skall då bir förvaltare av evangeliets budskap i en tid när ”tempelkristendomen” avfaller från sanningen och blir allt mer ockuperad och fördärvad av ”babyloniska makter”? Personligen tror inte det finns någon annan lösning än att det måste bli enskilda troende individer som blir dessa förvaltare. Och de måste då likt judarna hålla hårt om detta budskap tillsammans med likasinnade och samlas i hemmen – om församlingarna inte vill förvalta det sanna evangeliet som sin primära uppgift.

1 Kor 4:1: ”Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss.”

1 Petr 4:10: ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.”

Om inte vi antar denna utmaning att bli bärare och förvaltare av evangeliet, så finns en stor risk att evangeliet inte lever vidare framöver. Så frågan är om vi vill vara dessa ”goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.” Frågan är också vad som krävs av oss för att vara det.

Först och främst måste vi själva få ordentligt grepp om evangeliets innebörd och själva vara underordnade det. Vi måste ställa oss själva frågan: vad är evangelium? Och så måste vi söka svaret genom att sätta oss in i det. Först därefter kan vi ju bli dugliga bärare och förvaltare av evangeliets budskap.

Men nu kanske du tänker att du inte duger som evangelist eller förkunnare, och att vi alla har olika gåvor och uppgifter i Guds rike. Men tänk dig att du i framtiden hamnar i fängelse för din tros skull. Du blir inkastad i en cell med några fler personer och du får sitta där i några år innan Jesus kommer tillbaka. Tänk vilken möjlighet du då har att förmedla evangeliets befriande budskap till dina cellkompisar. Men tänk också om du i en sådan situation inte är en förvaltare av evangeliets budskap! Tänk om du inte har fullt grepp om evangeliets innebörd! Då kommer kanske alla i cellen att svälta ihjäl – andligt sett. Så jag tror det finns all anledning att bestämma sig för att bli en förvaltare av evangeliet, oavsett om man är en evangelist eller inte. Och oavsett om man hamnar i fängelse eller inte. Det kommer helt säkert bli allt viktigare att vi som enskilda individer enkelt kan förmedla evangeliets budskap till vår närmaste omgivning.


Summering

Viktiga fokus för den tid vi lever i just nu vill jag då sammanfatta så här:

 1. Att vara vaksamma – det kan vi vara genom att följa med i utvecklingen, utan att för den skull bli experter på ”Satans alla djupheter”, samt framförallt genom att odla relationen med Gud via daglig bibelläsning och bön och gemenskap med andra kristna.
 2. Att se till att inte bli bedragna – det här gör vi nog bäst genom att vara väl förtrogna med Bibeln samt att ha lite kännedom om de olika villfarelser och faror som florerar i vår tid.
 3. Att inte låta oss skrämmas – det här gör vi bl.a. genom att undvika sådan information som egentligen har som avsikt att just skrämmas, men inte minst genom att vara rotade i Bibelns sanningar och odla relationen med Gud.
 4. Att kasta alla våra bekymmer och all vår rädsla på Jesus – det här gör man så klart i bön, men också genom att konkret lägga alla andra livbojar åt sidan. Att vårda sitt barnaskap hos Gud, kan man också säga.
 5. Att se till att vara en förvaltare av evangeliets budskap – det här handlar alltså om att sätta sig in ordentligt i vad evangeliet innebär, att se till att man själv verkligen begriper sig på frälsningens förutsättningar. Men inte minst att själv ta emot och underordna sig den fria gåva som Gud erbjuder i evangeliet om Jesus Kristus.

/Lennart

Till del 2 -->