Att invänta Jesus

Utskrift av Lennart Jaretegs första föredrag på Temadagen i Alingsås 8 oktober 2011.

Ljudinspelning och video av samma föredrag hittar du här.

Alla bibelord är från Svenska Folkbibeln där inget annat nämns.


Innehåll

 1. Inledning
 2. VARFÖR skall vi förvänta oss Jesu återkomst och VARFÖR skall han komma?
  1. Är jag redo för Jesu återkomst?
 3. HUR och VAR skall vi förvänta oss Jesu återkomst?
 4. NÄR kommer Jesus?
  1. Vi kommer ALDRIG att veta exakt dag eller tidpunkt för Jesu återkomst
  2. Vi skall dock kunna veta när Jesu ankomst är nära
  3. Vi kan veta när Jesus INTE skall komma
 5. VARFÖR skall vi se fram mot Jesu återkomst?

1. Inledning

När det gäller att studera Jesu återkomst, så skall jag här utgå från fyra klassiska frågor:
När, Var, Hur och Varför. Men för att öka på spänningen lite, så skall jag ta det i omvänd ordning: Varför, Hur, Var, ochNÄR.


 2.0 VARFÖR skall vi förvänta oss Jesu återkomst och VARFÖR skall han komma?

VARFÖR skall vi förvänta oss Jesus återkomst? Jo, därför att Bibeln tydligt visar att Jesus skall återkomma. Man säger att utav hela Bibelns textmassa, så är ca. 28% profetior om olika händelser, och de flesta av dessa har redan inträffat. Det sägs också att av alla dessa profetior så handlar ca. 300 st. om Jesu ankomst, och av dem så syftar ca. 200 på Jesu andra ankomst, alltså hans återkomst. Det innebär att 100 profetior om hans första ankomst redan har gått i uppfyllelse eftersom Jesu framträdande i världshistorien ju är ett historiskt faktum.

Det här säger oss, att de profetior i Bibeln som återstår att gå i uppfyllelse troligen kommer att inträffa lika exakt som alla de övriga. Så detta är framför allt anledningen till varför vi skall förvänta oss att Jesus skall komma tillbaka. Guds pricksäkra Ord säger så!

VARFÖR skall då Jesus komma tillbaka? Vad är hans ärende? Jo, Jesus kommer för att ta de troende till sig, han kommer för att rädda Israel och det judiska folket undan en total förintelse, och han kommer för att upprätta ett fridsrike på Jorden i tusen år, alltså det vi brukar kalla för Tusenårsriket.

2.1 Är jag redo för Jesu återkomst?

Då kan man fråga sig så här: är jag då redo för att möta Jesus? Kan jag vi se fram mot det faktum att Jesus skall komma tillbaka? En del menar att vi måste göra oss redo för Jesu återkomst, och så hänvisar man till Jesu liknelse om de tio jungfrurna som somnade innan brudgummen kom.

Jag tror att svaret – som så ofta – finns i begreppet ”i Kristus”, ett begrepp som förekommer över 100 ggr i NT i lite olika former. ”I Jesus Kristus” har vi allt det goda som vi saknar i oss själva, och ”i Honom” räknas inte heller våra brister. När vi i NT läser om hur Jesus säger olika saker som kan kännas som ganska tunga bud, så tror jag det är Guds pedagogik för att få oss till att förstå att vi inte kommer att klara av Guds krav på egen hand. Han vill då med sina bud driva oss in i ”frälsningsarken Kristus”. Så lösningen på alla Jesu bud och påbud finns i ”livet i Kristus”, och vad betyder då det?

Jo, ”i Kristus” SES vi som både döda och uppståndna. Sätter vi vårt hopp till Jesu försoningsverk och inget annat, så räknas vår syndiga och bristfälliga människa som korsfäst med Jesus och därmed död. Samtidigt får vi tillräkna oss en helt ny och rättfärdig människa som räknas som uppstånden med Jesus, trots att vi själva saknar den rättfärdigheten. Vi får istället tillgodoräkna oss JESU rättfärdighet. Och vi får på så sätt tillgodoräkna oss Jesu alla goda gärningar. Så ”i Kristus” står vi varken utan gärningar eller utan den rättfärdighet som Gud kräver av oss. Vi får detta helt gratis om vi bara kastar oss i Jesu armar och kapitulerar inför Gud. Det är att gå in i livet ”i Kristus”.

Så med detta sagt, så tror jag inte vi kan vara mer redo för Jesu återkomst än att vi förtröstar på Jesus som vår enda räddning. Har vi satt allt vårt hopp till Honom så har vi redan här och nu fått det eviga livet utlovat. Då ÄR vi ju så klart redo för att möta Jesus när han kommer. Och om detta har Jesus sagt så här:

Joh 5:24: ”Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han harevigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

Joh 15:4: "Förbli i mig, så förblir jag i er."

Om vi då återgår en stund till liknelsen om de tio jungfrurna, så ser jag inget problem med den liknelsen i det fall man lever ”i Kristus” för då bor också Guds Ande/Kristi Ande i oss. Oljan som fem av de tio jungfrurna saknade är ju en bild för just Guds Ande. Och utan honom kan vi inte hålla våra lampor – vår tro – brinnande. Men det krävs alltså ingen prestation från vår sida för att få ha denna olja i våra lampor. Det enda som krävs av oss är att vi lever ”i Kristus”, alltså i förtröstan! "Förbli i mig, så förblir jag i er."

Så de fem okloka jungfrurna som saknade olja hade då lämnat tryggheten ”i Kristus” och börjat leva ett ”självliv” – skulle man kunna kalla det. De fem kloka jungfrurna däremot, hade förstått innebörden av evangeliet och levde sitt liv ”i Kristus” – där oljan alltså flödar fritt utan kostnad.

Så är man nu en kristen så skall man helt klart se fram emot och längta efter Jesu återkomst, och det finns många anledningar till det. Detta återkommer jag lite till sist i denna del.


3. HUR och VAR skall vi förvänta oss Jesu återkomst?

När det gäller HUR Jesus skall komma tillbaka och VAR, så rör vi vid något av det absolut viktigaste med Jesu återkomst. Vad tror ni jag tänker på då?......... Jo, att han skall komma tillbaka på exakt samma sätt och till exakt samma ställe varifrån han lämnade jorden. Det var precis vad änglarna sa till lärjungarna efter att Jesus hade lyfts upp bland molnen från Oljeberget i Jerusalem där de hade varit samlade.

Apg 1:9-11: ”Då han [Jesus] hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ’Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.’ "

När vi nu inväntar Jesu återkomst, så är det alltså exakt så här som vi skall vänta honom. Jesus skall komma tillbaka genom molnen och komma ner på Oljeberget. Det här bekräftas också av profeten Sakarja i GT.

Sak 14:1, 4, 5: ”Se, HERRENS dag kommer!.... På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem…. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig.”

Varför är det då viktigt att invänta Jesus exakt så här? Jo, för att Jesus har också förutsagt att det kommer att framträda en mängd figurer som kommer att säga att de är Jesus och Messias. Bibeln talar också om att en karismatisk världsledare skall träda fram i den absolut yttersta tiden och förföra alla Jorden folk med bl.a. tecken och under. Han kommer också att utge sig för att vara Gud och Messias och ta Guds plats. Det är alltså den person som Bibeln kallar för ”Antikrist” och det namnet kommer från grekiskans anti Christos som framförallt betyder ”istället-för-Kristus”. Alltså någon som går in och tar Jesu plats, någon som säger att han är Jesus som kommit tillbaka.

Så falska messias-gestalter kommer alla att framträda på helt andra sätt än så som Jesus förutsagt sin egen ankomst. Detta är jätteviktigt att vara vaken över så att man inte rusar i väg efter sådana som utger sig för att vara Jesus eller Kristus på det ena eller andra sättet. Vi skall läsa det som Jesus själv sagt:

Matt 24:23-27: ”Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, skall Människosonens ankomst vara.”

Vi skall med andra ord inte bry oss ifall någon säger att Jesus kommit till den ena eller andra platsen. För när Jesus verkligen kommer så skall ALLA veta det precis som alla kan se en blixt som lyser upp hela himlavalvet!

Ser man sig nu runt lite i den s.k. ”kristenheten” så ser man att det även förekommer falska profetiska budskap om att Jesus skall komma på olika sätt och till olika ställen. Här skall vi kika på ett enormt slående och tydligt exempel där man för inte så länge sedan sa att Jesus skulle framträda rent fysiskt. Det var under skeendet i Lakeland 2008 med Todd Bentley i spetsen. Mitt under pågående möte så fick Todd Bentley ett utskrivet mail i handen som var skickat från en av ägarna bakom GodTV/God Channel, nämligen självaste Wendy Alec. Hon skrev så här:

”Herren talade precis till mig och sa, detta kommer att ske i morgon kväll: ’Jag kommer i egen hög person’. Kungen kommer i egen hög person! Jag känner så intensivt, att det kommer att bli ett gudomligt besök av Guds lamm, Herren Jesus Kristus, till väckelsemötet i morgon kväll. Han kommer genom molnen i sin vagn omgiven av en här av änglar. Härlighetens Konung kommer och besöker Lakeland. I morgon kommer Härlighetens Konung att sätta sina fötter på scenen, i ett gudomligt, personligt, ansikte mot ansikte-besök!” 

Här kan du själv se när Todd Bentley sa detta:

Skall man då tro en sådan här profetia? Nej, så klart inte, för den stämmer ju inte alls med de bibelord som vi läste tidigare. Samtidigt kan man ju faktiskt vara tacksam för att det här sker så tydligt i sammanhang som GodTV och Lakeland, för det avslöjar ju de villoandar som är verksamma där.

Sedan finns det andra varianter av det här, och vi kan titta på ett exempel ifrån vårt eget land i videon nedan. Här är det Birger Skoglund som berättar om att han träffade Jesus i egen hög person.

Jag är helt övertygad om att Birger ljuger här. Låt mig förklara varför:

Berättelser av det här slaget är inte helt ovanliga i kristenheten, och ofta är de förvånansvärt banala, som här där Birger Skoglund lite klämkäckt står och förhandlar med Jesus som om han vore en tjänsteande, en anden i flaskan som man kan önska vad som helst av. "Vad vill du att jag skall göra för dig?" säger Birger att denne Jesus frågade honom. Hade Jesus verkligen trätt fram i fysisk gestalt så tror jag Birger hade fallit samman inför honom, helt kraftlös. Det var så många av Bibelns personer gjorde när de t.o.m. "enbart" mötte änglar. De greps av fruktan, förundran och bävan!

En annan uppenbar svaghet med denna typ av berättelser är att de så gott som alltid förs fram när någon vill bekräfta sig själv som förkunnare och ge auktoritet åt villoläror av olika slag. I fallet här med Birger Skoglund så använder han berättelsen i syfte att försvara den nya falska ekumeniken som går över alla gränser, och han försvarar också Trosrörelsen. Så det är ju väldigt avslöjande när någon tar till sådana här berättelser för att ge större tyngd åt särskilda läror eller rörelser, för det visar tydligt att Bibeln inte räcker till som stöd för det de vill föra fram. Många andra förkunnare i t.ex. Trosrörelsen har gjort på precis samma sätt.

En annan sak bör man reflektera över i Birgers berättelse. Han sa här att då detta hände (december 1986) bad han Jesus om 40 nya år som predikant + "moms" = 50 år. Sedan säger Birger att denne Jesus svarade att han skulle få det. Det innebär att Birger med denna berättelse indirekt (och förrädiskt) säger att att Jesus varken kommer att rycka upp församlingen och komma tillbaka innan tidigast slutet på år 2036. Att sätta tidpunkter på just ett sådant här sätt är mycket förrärdiskt! Vi måste alltid hålla oss till Bibelns vittnesbörd när det gäller tidpunkter och tidstecken.

Det är tydligt att Birger Skoglund menar att det var ett fysiskt besök av Jesus. ”Det var ingen vision” sa han ju. Personligen tror jag inte på berättelser där man säger att Jesus dykt upp i fysisk gestalt. Det stämmer inte med Bibeln att Jesus kan dyka upp rent fysiskt, kroppsligt här och nu. Jag skall visa på några saker som talar emot sådana besök, men först skall jag förtydliga mig lite. Det är inte bibelstridigt att en människa kan få höra Jesu RÖST och se honom i en SYN eller DRÖM. Det ser vi exempel på i Bibeln. Men jag kan alltså inte i Bibeln se att Jesus skulle dyka upp i fysisk kroppslig gestalt.

FÖR DET FÖRSTA så talar ju Bibeln om Jesu återkomst som en unik och framtida händelse, och den sker en särskild dag i slutet på den yttersta tiden. Det är ju då väldigt underligt om Jesus skulle komma tillbaka gång på gång innan han skall komma tillbaka. Och det är just detta som Jesus varnar för när han säger ”tro det inte”, och så pekar han på att hans unika återkomst skall vara något som ALLA skall kunna se.

FÖR DET ANDRA så har Jesus sagt så här:

Joh 16:7: ”Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.”

Det är genom sin Helige Ande som Jesus är närvarande på Jorden i dag. Och Jesus var uppenbarligen tvungen att lämna Jorden för att han skulle kunna sända sin Ande. Då kan man fråga sig hur det går med Andens närvaro om Jesus då och då dyker upp i kroppslig gestalt. Det här talar också mot fysiska besök av Jesus.

FÖR DET TREDJE skall vi läsa från i Apostlagärningarna och då ifrån Bibel 2000 eftersom jag tycker att där finns den mest tydliga översättningen:

Apg: 3:20-21: ”Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början.” (Bibel 2000)

Budskapet i den här versen är alltså att Jesus kommer att bli kvar i himlen till den dag då hela Guds plan har nått sitt mål. Även det här säger oss att Jesus inte kan dyka upp i fysisk gestalt innan det är dags för honom att just komma tillbaka hit i fysisk gestalt.

Vi skall alltså inte låta oss fascineras av berättelser om att Jesus kommit på besök. Och detta är viktigt om vi vill gå säkra mot falska förkunnare och villoläror.

Nu skall vi fundera lite mer över hur det kommer att bli när Jesus verkligen kommer tillbaka, och vi börjar då med att läsa:

Sak 14:1-5: ”Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut….. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig.”

Från andra bibelord vet vi också att världens alla arméer skall angripa Israel alldeles före Jesu återkomst i ett sista försök att göra helt slut på Israel och det judiska folket. Vi vet också vilken oerhörd mediabevakning det är av alla krig i världen idag. Du kan ju tänka dig vilken bevakning det kommer att vara när alla världens arméer tränger fram i Israel och både fördriver och dödar judarna. Vid den tiden kommer helt säker alla människor att följa det här i direktsändning via TV, radio, Internet eller i smarta mobiltelefoner etc. Tänk dig då, när Jesus kommer på himmelens skyar, mitt i denna direktsändning! Vilken CHOCK för hela världen! Särskilt eftersom man trott att messias redan hade kommit, alltså genom världsledaren Antikrist. Jag tror det bl.a. är denna chock som Jesus målar upp med bilden av en blixt från öster till väster. Något som syns och hörs av alla, överallt och dessutom oerhört kraftfullt!

Så skall jag summera detta HUR och VAR-avsnitt, så vill jag säga så här:

Invänta ingen mindre mäktig ankomst av Jesus än SÅ! Då blir du inte lurad!


4.0 NÄR kommer Jesus?

Nu kommer vi till det som många tycker är vansinnigt spännande:
NÄR kommer Jesus tillbaka?

Först måste jag bara ta upp en liten speciell ingrediens i det här med Jesu återkomst, och det är det s.k. uppryckandet. För det är mycket tydligt i Bibeln att alla troende, döda och levande, kommer att ryckas upp till Jesus vid hans återkomst.

MEN, en del bibeltolkare skiljer på uppryckandet och på Jesu återkomst och menar att uppryckandet sker i samband med en separat, hemligt och dold återkomst, och det andra är den synliga återkomsten som blir som blixten från öster till väster. Den mest extrema tolkningen säger dessutom att de troende skall bli uppryckta före Antikrists tid på Jorden, men för den tolkningen finns det inget bibelstöd vad jag kan se. Det här bibelordet talar ju också sitt tydliga språk motden tolkningen:

2 Tess 2:1-4: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom [alltså i uppryckandet], ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty FÖRST måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

Här ser vi tydligt att Antikrist måste träda fram öppet innan det ens är dags att börja fundera över Jesu ankomst och uppryckandet. Personligen tror jag inte heller på tolkningen om två skilda tillfällen för uppryckandet och Jesu återkomst. Jag tror att uppryckandet är en del i ett omfattande skeende som utgör Jesu återkomst. Jag har skrivit ett par långa texter om detta som ni kan läsa på min webbplats BibelFokus.se:

Men jag skall ändå peka på två bibelord:

Kol 3:3-4: ”Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.”

1 Tess 4:16-17: ”Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.”
(1917-års översättning)

Att gå någon ”till mötes” betyder ju att man går och möter någon som anländer, och sedan går man tillsammans den sista vägen till målet. Så tror jag det blir med vårt uppryckande. Vi rycks upp ”Herren till mötes” och så anländer vi med honom på Jorden då han ”träder fram tillsammans” med oss. Det är min tolkning av det här.

När det nu gäller tidpunkten för Jesu återkomst så kan man hävda tre saker med bra bibelstöd:

 1. Vi kommer ALDRIG att veta exakt dag eller tidpunkt för Jesu återkomst.
 2. När vi väl befinner oss i tiden strax före hans ankomst skall vi dock kunna veta att hans ankomst är nära.
 3. Vi kan veta när Jesus INTE skall komma.

Vi skall nu titta på lite bibelstöd för dessa påståenden.

4.1. Vi kommer ALDRIG att veta exakt dag eller tidpunkt för Jesu återkomst

Jesus själv sa väldigt tydligt att ingen kan veta exakt tidpunkt för hans återkomst:

Matt 24:42: "Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer."

Mark 13:32: ”Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”

En annan viktig sak som Jesus sagt i det här sammanhanget är att vi inte skall spekulera i tider och stunder.

Apg 1:6-7: ”När de nu var samlade frågade de honom: ’Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?’ Han svarade dem: ’Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.’ ”

Så ett tydligt besked från Jesus är detta: eftersom vi aldrig kan veta exakt tidpunkt för hans återkomst, skall vi inte heller lägga ner möda och tid på att spekulera i det. Och vi skall inte heller följa andra som sysslar med detta, vilket Jesus säger i detta bibelord:

Luk 21:8: ”Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte!”

4.2. Vi skall dock kunna veta när Jesu ankomst är nära

Även om vi aldrig kommer att få veta exakt dag eller stund för Jesu återkomst, så skall vi faktiskt kunna veta när hans ankomst närmar sig. I bl.a. Mattesevangeliets kapitel 24 radar Jesus upp många tidstecken som han menar att vi skall hålla utkik efter. Och efter det säger han något spännande:

Matt 24:32-33: "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta VET ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

När NI SER sa Jesus. Det betyder ju att de troende inte är uppryckta vid den här tiden eftersom han säger ”NI” (förstås med avseende på sina lärjungar i den yttersta tiden) och ”SER”, de är alltså på plats. Och när vi ser ”allt detta” kan vi alltså VETA att Jesu återkomst står för dörren. Men vi kan alltså inte veta något innan vi sett alla de tidstecken han räknade upp. Sedan säger han också detta:

Mark 13:24-27: ”Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens makter skall skakas. DÅ skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns.”

Så innan vi sett ”allt detta” är det alltså ingen idé att börja ana Jesu återkomst. Men när vi ser att alla tidstecken är på plats, då kan vi alltså veta att hans ankomst är nära, det är ju faktisk vad Jesus sa. Vi kommer aldrig att veta dag eller tid, men är vi vakna kommer vi inte att bli fullkomligt överraskade av Jesu återkomst, det är också vad Paulus skrev om just den dagen:

1 Tess 5:4: ” Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.” (Bibel 2000)

4.3. Vi kan veta när Jesus INTE skall komma

Eftersom nu Jesus har sagt så här: ”När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren", då kan man ju även med säkerhet säga det omvända, nämligen: ”När ni inte sett allt detta vet ni på samma sätt att han inte är nära och står vid dörren". Det är ju den enda logiken som blir kvar när man läser dessa olika bibelställen om Jesu återkomst.

Därför vågar jag säga att Jesus inte kan komma idag. Han kan inte komma i morgon heller. För det är ju en hel del tidstecken som inte är på plats för att Jesus skall återkomma, och detta gäller också för uppryckandet. Personligen tror jag det återstår några år, men det är en gissning som jag kanske måste revidera om det om några år visar sig att inte alla tecken för Jesu återkomst är på plats då heller.

Skulle jag nu ha fel i detta så återstår bara en underbar överraskning, för uppryckandet till Jesus är ju inte beroende av vår tolkning av uppryckandet. Men är det rätt det jag sagt här, så kan det vara farligt för vaksamheten i tron, om man tror att man skall härifrån när som helst. Det är ett varningsord som jag vill skicka med er i alla fall.


5. VARFÖR skall vi se fram mot Jesu återkomst?

Nu tänkte jag att vi skall se lite positivt på Jesu återkomst och då skall vi utgå från det här bibelordet:

Luk 21:25-26, 28: ”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas….. Men när detta börjar ske, ……..”?

” vadå?....... När vi ser dessa tidstecken som Jesus talat om, vad sa Jesus till oss att göra då?....... Var det så här han sa:

”Men när detta börjar ske, så sök efter yttersta tidens hemligheter på YouTube och i de eskatologiska sajterna på Nätet! Köp också boken 90 minuter i himlen så att du blir härligt förberedd på det himmelska livet! Läs sedan Bibeln baklänges så skall jag avslöja resten för dig!”

Man kan ju faktiskt tro att det var så här som Jesus sa om man kikar runt lite i kristenheten. Jag tänker så här, att vi kanske riskerar att förlora rätt fokus om vi ständigt söker efter häpnadsväckande tolkningar på Nätet och på andra ställen. Skall vi stå stadigt i den tid som återstår, så måste vi stå på Bibeln, ha rätt fokus och inte jaga efter det spektakulära!

Vi vet ju att det var så här som Jesus sa till lärjungarna när han talade om tidens tecken:

”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

”Se till att ingen bedrar er” är ju ett viktigt budskap från Jesus när det gäller den yttersta tiden. Men det vi läser här är också ett viktigt budskap för den yttersta tiden. Så det finns alltså en balansgång att gå mellan att se fram emot Jesu återkomst och att vara vaksam över villoläror och falska profeter.

När vi då ser allt fler tecken för den yttersta tiden och därmed förstår att Jesu återkomst närmar sig, så uppmanar han oss att bli lite mer saliga och hänförda av tanken på det som är ”ovan där”. Han vill då att vi mer än tidigare skall bli entusiastiska över hans snara ankomst. Jesus pekar även på vår ”förlossning”, alltså på den sista fasen i vår pånyttfödelse och frälsning då alla troende – levande och döda – skall förvandlas och få en syndfri och fullkomlig kropp. Vi läste detta bibelord tidigare, men då i ett annat syfte:

Kol 3:3-4: ”Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.”

Alltså, när vi ser fler och fler tecken för den yttersta tiden falla på plats, så skall vi tänka på Jesus, och på att hans ankomst är nära! Vi skall då också tänka på vår förvandling då alla våra bördor, alla våra plågor, alla sjukdomar, all synd och alla tillkortakommanden skall lyftas av oss. Det blir att gå in i den fullkomliga vilan hos Jesus! Tänker vi lite oftare på det här blir livet här och nu lite lättare att leva, tror jag.

Så skall jag summera denna första del, så vill jag säga så här: tänk ofta på allt det härliga med Jesu återkomst, håll ögonen på tidens tecken, men dras inte med i spekulationer om den yttersta tiden, och se till att ingen bedrar Dig!

/Lennart

Till del 2 ”Att vakta på det falska”