Falska profeter invaderar Sverige - avfallet synkroniseras

Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten! Läs om andra tecken här.

Alla Bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges.


Innehåll

 1. Inledning
 2. Den karismatiska förblindelsen
 3. De karismatiska lögnerna
 4. Falska profeter invaderar Sverige - avfallet synkroniseras
  1. Rodney Howard-Browne till Göteborg/Floda 26/11-3/12, 2010
  2. John Arnott på Arken 22-25 april, 2010
  3. Benny Hinn och Steve Hill på Livets Ords Europakonferens 25 juli - 1 aug, 2010
  4. Morris Cerullo i Södermalmskyrkan 15 april, 2010
  5. Jeff Garvin till The House i Göteborg 4-6 juni, 2010
  6. Reinhard Bonnke till Världspingstkonferensen i Stockholm, 24-27 augusti, 2010 samt till Mission SOS konferens ”Harvest cry”
  7. Jesusmanifestationen 2010
  8. Livets ord och Pingst står enade 2010
  9. Bill Johnson hos Kairos New Wine och S:ta Clara 2009
 5. Avfallet synkroniseras internationellt
 6. Vart är det hela på väg?
 7. Vad skall vi göra?

1. Inledning

Jag får ta risken att bli tröttsamt tjatig om det stora avfallet och dess konsekvenser, men det tillstöter ständigt förvärrande saker, och då kan jag inte tiga. Och jag tar nog i lite mer än vanligt i denna text, men det beror på att jag är uppriktigt bekymrad över läget. Har du inte sett/hört/läst mitt bibelstudium om det stora avfallet, så gör gärna det. Det finns på https://bibelfokus.se/avfallet. Där finner du en bibelförankrad förklaring till varför vi måste oroas över denna utveckling.

Många kallar den rörelse av enande som vi nu ser i den s.k. kristenheten för ”apostolisk enhet” eller kanske rent av för ”väckelse”. Man ser till storskaligheten och kraften. Man ser till de stora talarna och deras förmåga. Man ser till det spektakulära och de andliga upplevelserna. Det är lätt att dras med när det basuneras ut vilken andeutgjutelse detta är! Vilken välsignelse!! Vilket skeende!!! Men är det vad Bibeln lovar oss? Är Gud verksam i de stora sammanhangen? Är Gud bland dem som tar det lätt med Guds Ord till förmån för enhet och andliga upplevelser? Finns korsets kraft bland de vältaliga?

Låt oss minnas vad Bibeln säger om utvecklingen i den yttersta tiden:

2 Tess 2:3: ”Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram." (Avser Antikrists framträdande)

Matt 24:11-12: "Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta."

2 Petr 2:1-2: "bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas."

Luk 18:8: "Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer?" (Reformationsbibeln)

2 Tim 4:3-4: "Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

Matt 7:14: ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den

1 Kor 1:17: "Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft."

Avfallets ekumenikVisst kommer människor fortfarande till sann tro i världen (tack och lov), och så kommer det kanske att vara ända fram till Jesu återkomst. Men jag tycker inte bibelorden ovan lämnar någon öppning för en omfattande sant kristen väckelse eller andeutgjutelse och enhet i den yttersta tiden. Det finns egentligen inget bibliskt stöd för något sådant. Bibeln talar om ett andligt förfall och avfall. Det är få troende kvar när Jesus kommer tillbaka, vilket också Jesus antyder i Luk 18:8. Den andeutgjutelse som Bibeln talar om för den yttersta tiden (i Joels bok, kapitel 2) avser det judiska folket, tolkar jag det som. Det kan du läsa mer om här http://bibelfokus.se/joel.

Den enda världsvida enhet och det stora andliga uppsving som vi kommer att få se i den yttersta tiden är det som Uppenbarelseboken beskriver i sitt kapitel 13. Då skall ALLA jodens folk tillbe Antikrist i enhet - förutom Jesu sanna lärjungar. Så på något sätt måste världen förberedas på en sådan enhet, och vad är då bättre än en stark, spektakulär karismatisk rörelse som sätter fokus på välbefinnande för jaget, på andliga upplevelser, och på just enhet! Jag ser att många kristna sammanhang idag synkroniserar sina läror, satsningar, samarbete, osv. Jag är rädd att denna synkronisering inte främjar sann kristen tro utan just det stora avfallet!


2. Den karismatiska förblindelsenFörblindelse

Det florerar ett antal andliga lögner som gör att många kristna dras in i den antikristliga enhetsrörelsen. Dessa lögner går man på om man inte är noga med Sanningen. Bibeln säger i 2 Tess 2:9-12 att Gud låter en villfarelse komma över dem som inte tar emot kärleken till Sanningen. Denna kärlek är något vi kan få, bara vi visar Gud att vi vill ha Sanningen framför allt annat. När vi därför hör en ny, smaskig, kristen undervisning måste vi fråga oss om den är sann. Det samma gäller för andliga upplevelser och skeenden. Vi måste kontrollera mot Bibeln och förkasta det vi finner vara osant – hur smaskigt det än må vara med "detta nya". Är man i ett sådant läge inte noga med Sanningen, så kan alltså Gud själv se till att rullgardinen dras ner. Man blir då blind för alla villfarelser som sköljer över världen. Denna förblindelse ser vi som sagt i 2 Tess 2:9-12 och jag brukar kalla den för ”Den karismatiska förblindelsen”. Observera i bibelordet att det är tecken och under som är drivkraften i avfallet!

2 Tess 2:9-12: "Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelseöver dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”


3. De karismatiska lögnerna

Det finns framför allt tre ”karismatiska lögner” som lurar in kristna i osunda sammanhang och in i avfallets ekumenik – den antikristliga ekumeniken.

1.     Den första lögnen är läran om en världsvid väckelse och andeutgjutelse i den yttersta tiden. Denna lära kallas på engelska för Latter rain (betyder: det senare regnet). Uttrycket och idén hämtas främst från Joels bok i Gamla testamentet. Men som jag nämnt tidigare handlar Joels bok om det andliga uppvaknande som skall komma över Israel och judarna i den absolut yttersta tiden. Läs mer om detta här https://bibelfokus.se/joel.

I alla de falska andliga skeenden som kallas väckelser – typ Toronto-, Pensacola-, och Lakeland-väckelserna – hänvisar man gång på gång till detta Latter rain. Denna lögn åstadkommer att många öppnar sig för allt falskt tal om andliga genombrott, om andliga utgjutelser, om väckelser, om att vi måste bli rustade för denna period, etc, etc. Man ger sig då av – kanske över Atlanten – för att ”hämta hem” lite av denna ”eld”. Hela Latter rain-rörelsen blir till en enda stor ekumenisk rörelse, byggd på lögner och falska andliga manifestationer av kundalini-typ, och jag är idag övertygad om att Gud låter dess anhängare drabbas av den karismatiska förblindelsen. Det förebereder på så sätt alla anhängare till att gå med i Antikrists beundrarskara.

2.     Den andra karismatiska lögnen är den att kristenheten måste vara enad och stark innan Jesus skall komma tillbaka. Detta är delar av en lära inom Latter rain som ibland kallas för Kingdom Dominion. Med den lär man att kristenheten kommer att stå enad och stark i apostolisk kraft i den yttersta tiden. Ofta menar man också att detta är en absolut förutsättning för Jesu återkomst. De som predikar denna enhetslära hänvisar vanligen till Joh 17 där Jesus ber för lärjungarnas enhet. Enhetslärans företrädare överför Jesu bön om enhet till att handla om både organisatorisk enhet, ekumenik och andlig gemenskap, något vi skall kämpa för i enlighet med Jesu bön. Detta innebär i praktiken att man sätter denna enhet högre än Guds Ord eftersom man struntar i allvarliga villoläror i enhetens namn. Det som istället ses som enande faktorer är samgående, gemensamt nattvardsfirande, gudstjänster, lovsång, andliga manifestationer och andliga upplevelser. Det spelar mindre roll om dessa saker ligger i strid med Bibelns lära. Enhet till varje pris är vad som gäller! Så i tro på att denna sorts enhet är bland det viktigaste i Guds rike, vänder människor Sannigen ryggen. På detta sätt förbereds kristna också på att gå med i den antikristliga ekumenik som skall bereda vägen för Antikrists rike.

Sanningen om sann enhet är den att Guds barn, Jesu sanna lärjungar redan ÄR ett, och att de varit det ända sedan Jesu tid. Denna enhet finns på insidan, och är en Andens enhet. Den finns där mänskor underordnar sig Jesus och håller sig till hans Ord. I denna enhet får det egna jaget mindre och mindre fokus, till förmån för andras bästa.

3.     Den tredje lögnen som bidrar till den karismatiska förblindelsen är den om andliga manifestationer. Visst tror jag på andedop, tungotal och helande, men absolut inte på de groteska sätt som nu sker i den karismatiska rörelsen. Jag avser här andliga manifestationer av kundalini-typ, manifestationer som inte står något om i Bibeln, men som kan ses bland gurus i Indien, bland meditationsutövare, bland helgon i Katolska kyrkan, New age:are, shamaner, mfl. Kika på sidan 10 i nedanstående länk så förstår du vad jag avser.

 https://media.bibelfokus.se/docs/Det_Stora_Avfallet_2.pdf

Dessa obibliska andliga manifestationer har sitt ursprung i de österländska religionerna. De hittade sin väg till Väst genom mystiker, ökenfäder, helgon i Katolska kyrkan, hemliga ordnar och sällskap, ockulta sällskap mfl. De tog sig in i den protestantiska kyrkan via olika förkunnare som tacksamt tog emot ”främmande eld” i något av de sammanhang jag räknat upp. I gamla tiders väckelser sågs dessa manifestationer som antingen svärmeri, psykologiska fenomen eller som demonisk påverkan, något som bekämpades med kraft. Idag ses dessa andliga manifestationer som ett bevis för att den Helige Ande är utgjuten (!), och därför utgör de också en grund för den antikristliga ekumeniken. Så är man inte noga med Sanningen när det gäller Guds avsikt med den Helige Ande och hur han verkar, så låter Gud den karismatiska förblindelsen komma, och då är man strax med i det hyllningståg som till slut går mot att hylla den karismatiske Antikrist.

Upp 13:3-4: ”Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ’Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?’ ”


4. Falska profeter invaderar Sverige - avfallet synkroniseras

Jag vill här nämna några allvarliga händelser som drabbat Sverige under främst 2010, men som även fortsätter att drabba vårt land med samma intensitet. Det här är alarmerande saker, och jag upplever det som om Sverige invaderas av osunda krafter och villoandar mer än tidigare (det har hänt mer än det jag nämner nedan så klart). Vi ser i detta också något av en synkronisering mellan alla olika förkunnare och rörelser som betjänar det stora avfallet. Alla tar varandras hand i ekumenikens namn, och alla tar del av varandras smörgåsbord. Det blir till ett enda stort karismatiskt frosseri som absolut inte ligger i linje med Bibelns undervisning!


4.1 Rodney Howard Browne i Göteborg/Floda 26/11-3/12, 2010

TV-kanalen Vision Norge har nu etablerat sig i Floda lite utanför Göteborg. I månadsskiftet november/december 2010 hade Vision Norge en satsning i denna nya TV-studio/möteslokal med den sydafrikanske förkunnaren Rodney Howard Browne.

Vision Norge är en TV-kanal som starkt för fram Trosrörelsens olika stora förkunnare, och inte minst just Rodney Howard Browne. Eftersom Browne är en av de riktigt stora falska profeterna – jag skall strax berätta mer – så tyckte jag det var extra obehagligt att få honom så här nära min hemstad. Jag bekymras över alla kristna här och särskilt över alla blåögda ungdomar som lockades till de möten som hölls. Jag bekymras också över alla som följde händelsen på TV eller via Internet. Så jag vill varna och åter varna för denne falske profet som kom till vårt land fylld av "kundalinikrafter"! Rodney Howard Browne är en av männen bakom det som populärt kallas "holy drunkness" (helig fylla/berusning), mer om det längre fram. Det är också bekymmersamt och tragiskt att en kristen kändis som Ulf Christiansson också deltog i denna satsning eftersom han genom sitt deltagande ger en kraftig signal till alla sina fans om att Browne skulle vara en helt okey gudsman. Vilket ansvar att göra så! Ulf Christianssons medverkan ger också en bekräftelse på hur vilsen han själv är. Han var t.ex. över ett par gånger i Lakeland 2008. Detta som nu skett visar på att Ulf definitivt är en medlem i "Latter rain-familjen". Det säger oss också hur farligt det är att en gång låta sig "döpas" in i denna falska väckelserörelse. Det kan som i Ulfs fall börja med att man går på Livets Ords bibelskola eller någon annan bibelskola inom "Latter rain-familjen". Men nog om det nu.

Vem är Rodney Howard Browne?
Känner man till "Toronto-väckelsen" (mer om denna nedan) och alla de otäcka manifestationer som visade upp sig där, så kan det vara intressant att också få veta att främst Browne var den som överförde denna "smörjelse" och ande till ledarna för Toronto-skeendet. Detta skeende kännetecknades främst av "helig fylla och gapskratt", sprattlande och skakningar i kroppen, djurläten, gap och skrik och en massa andra obibliska olustigheter.

Rodney Howard Browne kommer ursprungligen från Sydafrika. Där arbetade han vid en bibelskola (Rhema) inom Trosrörelsen. Under en period eftertraktade Browne så enormt att få tag i Guds kraft, att han en dag ropade till Gud:

"Antingen kommer du hit ner och rör vid mig, eller så kommer jag upp till dig och rör vid dig!"

Om och om igen skrek han till Gud:

"Gud, jag vill ha din kraft!"

Vid detta tillfälle kom en kraft över honom som han beskriver var som att sätta fingrarna i ett eluttag. Han trodde han skulle dö av de strömmar som gick genom kroppen. Året var 1979. Efter denna upplevelse började folk som Browne bad för falla till golvet och somliga blev som "klistrade" eller "naglade" fast vid golvet av någon kraft ("glued by the spirit"). Sedan skulle det dröja tio år tills Rodney Howard Browne kunde börja verka fullt ut i denna kraft. Han hade då flyttat med sin fru till USA.

Första stora genombrottet kom 1990 då Rodney Howard Browne blev inbjuden till Benny Hinns kyrka i Orlando, Florida. Händelseutvecklingen där blev så laddad att Benny Hinn under en tid tog avstånd från Browne, men detta var troligen mer orsakat av avundsjuka än att Hinn skulle vara noga med äktheten. Ett år senare besökte Rodney Howard Browne ett möte med Kenneth Copeland. Vid det tillfället fick Browne ta emot handpåläggning och profetisk budskap av Copeland. Detta gav en extra kick åt Brownes "smörjelse".

Nästa stora skeende för Rodney Howard Browne utspelades i Carpenter's Home Church i Lakeland, Florida, dit Browne hade blivit inbjuden av pastor Karl Strader. Det var där som "holy drunkness" verkligen kom ut i dagsljuset. Folket som kom till dessa möten drabbades av gapskratt, ragglande, fallande, hoppande, krypande, skrikande, hysterisk dans, etc. Detta egendomliga genombrott kom dock lägligt för pastor Strader eftersom församlingen var kraftigt skuldsatt och folk kom i stora skaror för att få del av denna "smörjelse".

Nu var inte Rodney Howard Browne den ende mannen bakom holy drunkness. Både Benny Hinn och Kenneth Hagin hade parallellt börjat förmedla samma manifestationer. Men det blev dock så att holy drunkness och "holy laughter" (heligt gapskratt) kom att förknippas mest med just Browne. Indirekt blev det också Browne som fick förmedla denna "smörjelse" vidare till John Arnott och hans Vineyard-församling i Toronto, och via skeendet där fick "smörjelsen" ett genomslag i hela världen. Mer om John Arnott och Toronto i punkt 4.2.

Holy Ghost bartender
Eftersom Rodney Howard Browne själv trivdes med benämningen "holy drukness" och "drunk in the spirit" (full/berusad i anden) så började han också kalla sig för en "Holy Ghost bartender", dvs en "Helig Ande-bartender" som bjöd på "the new wine", dvs "det nya vinet". Han kallade ställena där han framträdde för "Joel's bar" där han syftade på Joels profetia om Guds Andes utgjutande i den yttersta tiden. Browne har även kallat sig för en "Holy Ghost hitman" vilket betyder en "Helig Ande-torped". En hitman (torped) är en yrkesmördare som sänds ut att mörda utvalda offer. Allt detta är väl ganska nära en hädelse av Guds Ande och det som han verkligen vill förmedla till oss.

Bibelstudium om holy drunkness
Jag har skrivit ett särskilt bibelstudium som heter Villfarelsen om "holy drunkness" (andlig berusning). Där visar jag på den oerhörda vantolkning dessa falska förkunnare (och deras efterföljare) gör av ett enda bibelord i Apostlagärningarna för att vinna stöd för denna absurda lära och kraft. Jag visar också på vad Apostlagärningarna har att lära oss om sannaverkningar av den Helige Ande. Där kan du också läsa mer om vad holy drunkness innebär och leder till, m.m. Jag tror det är ett viktigt studium för att inte lockas av dessa manifestationer eller bli bedragen av falska bibelcitat. Bibelstudiet har den fulla adressen: https://bibelfokus.se/holydrunkness

Det egentliga syftet med satsningen i Göteborg/Floda (?)
Vad var då det egentliga syftet med denna satsning som Vision Norge hade i sin nya TV-studio i Floda? Jag tittade själv på flera av de möten som leddes av Rodney Howard Browne, och jag kan inte få in i skallen att dessa mötens yttersta syfte var att föra människor till sann omvändelse och frälsning. Det mesta handlade om pengar, pengar, och pengar, den "kommande stora väckelsen" och om att bli smord av den smörjelse som Browne förmedlar. Självklart var talet blandat med en del kristna sanningar, men det är just det som är så förrädiskt. Under hela TV-programmen snurrade en banner längst ner i bilden som sa: "Vill du bli en partner? SMS:a ditt belopp till... Vårt bankkonto är..." osv. Kollekttalen var enormt långa, och de handlade i vanlig ordning om "sådd och skörd". Budskapet är detta: sår du in ordentligt med pengar i Rodney Howard Brownes verksamhet så skall du bli rik och välsignad! Detta tilltalar inget annat är köttet och dess begär. Det är till skam för de som sitter där och tror på detta! En stor del av Brownes förkunnelse innehöll också en massa tramsiga berättelser som har till syfte att locka till skratt och på så sätt få folk att sänka sin vaksamhet.

Taktiken är alltså denna: Spektakulära berättelser för att vinna nyfikenhet och intresse. Inblandning av några bibliska sanningar för att ge det hela ett sken av att det skulle vara från Gud. Skämt som väcker till skratt för att få folk att känna sig bekväma, och så att de sänker garden och vaksamheten. Förkunnelse om välsignelsen med "sådd och skörd". Berättelser om folk som blivit rika genom att ge bort allt de hade. Berättelser om mirakler och helande. Ta upp kollekten! Avslutning med förbön och profetior så att alla kan åka hem med en förväntan att välsignelser, helande, väckelse etc. skall komma förr eller senare. Detta hindrar även att deltagarna tänker kritiskt på sikt.

Frukten
Frukten av detta möte kommer inte bli en sann väckelse i Sverige. Den egentliga frukten ligger nu i Rodney Howard Brownes plånbok. Nu har han råd att resa till nästa ställe, bo flott, hålla nästa möte och samla in ännu mer pengar. Så håller man i gång denna pengakarusell, men de som ger blir varken rika eller välsignade utan bara bedragna - både andligt och ekonomiskt!

VAKNA!
Jag vill alltså varna så starkt jag bara kan för att ta till sig det Rodney Howard Browne och alla andra förkunnare i denna Latter rain-familj förmedlar. Det handlar inte bara läromässiga villfarelser, det kan också många gånger innebära att man blir intagen av krafter som leder till förvirring och ett andligt mörker. Det kan många vittna om som kommit ur det här. Så varför då gå den vägen!?

(Vad är "Latter rain"? Läs mer om detta här)

Källa till citat och historik:
"Counterfeit revival", Hank Hanegraaff, sid. 22-56


John Arnott4.2. John Arnott på Arken 22-25 april, 2010

Den man som mer än någon annan förknippas med den s.k. Toronto-välsignelsen (Toronto blessing) är John Arnott. Toronto-välsignelsen var och är en i allra högsta grad falsk väckelse. Den hade sitt fokus på mycket underliga andliga manifestationer av kundalinityp, men de ansvariga kallade det för ”holy drunkness” (helig fylla). Folk pladdrade, dansade och skrattade som berusade, skakade, sprattlade, upplevde värme- och ljusströmmar, man föll till höger och vänster, fram och baklänges, och folk både lät och rörde sig som olika djur. Den "smörjelse" (andemakt) som man menade var verksam i Toronto hade John Arnott hämtat indirekt från Rodney Howard Browne, men John Arnott och hans fru Carol hade också fått särskild förbön från Benny Hinn, kanske uppåt 50 gånger. Efter sådan förbön kunde Carol bli så "berusad i anden" att John var tvungen att bära henne hem. ("Counterfeit revival", Hank Hanegraaff, sid. 46)

Via länkarna nedan kan du ta del av hur det kunde se ut och låta där Toronto-välsignelsen drog fram.

https://www.youtube.com/watch?v=_wZCifteHtc

https://www.youtube.com/watch?v=NQiK_hMVC2k

Det skall också nämnas att John Arnott är en av personerna bakom lanseringen av Soaking – en andlig metod som är en slags blandning av Toronto-välsignelsen och meditation. Jag har skrivit lite mer om detta i texten Ytterligare några steg närmare New age.

Och via länken här under finns det en video där John Arnott och hans fru talar för Soaking. Där kan du också se lite av hur soaking tar sig ut. I andra fall kan soaking dock gå mer vilt tillväga.

https://web.archive.org/web/20101102092116/http://www.catchthefire.com/soaking

Att församlingen Arken nu bjuder in denne John Arnott förvånar mig inte alls, jag har aldrig sett Arken som någon sann kristen verksamhet. Soaking är dessutom något som väldigt mycket liknar den s.k. flödesbön och inre bön som Arken kör med. Läs mer om flödesbön på Arken i ett svar som finns i BibelFokus Frågor & Svar:

https://bibelfokus.se/qa/q20

Men det är mycket allvarligt att Sverige får ta emot en sådan här otäck falsk profet, som kommer i Jesu namn (!). Det annonserades dessutom om John Arnott i den annonsbilaga som Jesusmanifestationen skickade med både Dagen och Hemmets vän. Det här är vilseledande för vår kristenhet i Sverige, själar blir vilseledda, och det innebär en synkronisering av avfallets krafter!

I denna text har jag tagit med två vittnesbörd från personer som var med djupt inne i Toronto-väckelsen: Frukt av "Toronto-väckelsen"


4.3. Benny Hinn och Steve Hill på Livets Ords Europakonferens 25 juli - 1 aug, 2010

Europakonferensen är liksom Jesusmanifestationen en stor plattform för synkronisering mellan en mängd olika talare och sammanhang. Jag brukar kalla sådant här för avfallets ekumenik. I år (2010) kommer förutom de två herrar som jag tar upp i detta avsnitt, även Berit Simonsson från Oas-rörelsen (Svenska kyrkans förnyelserörelse), Göran Skytte, Stephen Sumrall, John Bevere och flera andra. Jag tycker det är oerhört farligt och tragiskt när svenska populära talare dyker upp i ett sådant här sammanhang. Det signalerar ett accept för sammanhang där det florerar allvarliga villfarelser av alla de slag. Från Göran Skyttes tal på Torp och Nyhem förstår jag dock att han blivit en ambassadör för både katolicism, obiblisk ekumenik och Latter rain (tron på en världsvid väckelse i den yttersta tiden), så helt förvånande är det kanske inte att han simmar lugnt i Livets Ords vattendrag. Hur som helst, estradkristendomen förleder både många talare och många åskådare. De mer okända och "normala" talarna smickras av att bli tillfrågade, av att få stå på så stora scener och av att kunna "nå så många människor", och strax är man en i gänget. Åskådarna låter sig lockas av de stora namnen och löften om både helande, smörjelse och andra välsignelser. På köpet får man den karismatiska förblindelsen!

Benny HinnBenny Hinn
Benny Hinn har varit Sverige tidigare, och 2010 var det så dags igen på Europakonferensen på Livets Ord. Detta var inget att förvånas över, för Ulf Ekman och Benny Hinn är goda vänner. Det är sannerligen anmärkningsvärt att så många av väldens stora falska profeter ansamlades i Sverige detta år. Det var en otäck kraftsamling, och frågan är vad som händer med Sverige efter detta. Samtidigt är det bra att Livets Ord med detta ännu en gång öppet visar hur galet ute man är. Måtte ännu fler sanningssökande kristna vakna upp av detta!

Egentligen behöver jag inte skriva så mycket om Benny Hinn, för det finns så otroligt mycket avslöjande information om honom ute på Nätet, men något måste jag nämna. En del för fram Benny Hinns skilsmässa som det stora problemet, men så är det definitivt inte. Det riktigt allvarliga är att Benny Hinn är en till 101% trosförkunnare som förkunnar alla de antikristliga lärorna om: att VI är Kristus, "JAG ÄR-teologin" (precis som inom New Age), framgång, rikedom, fullkomlig hälsa, att Jesus dog andligen och blev född på nytt, osv. Några citat visar på detta:

"Säg inte till mig att du tillhör Jesus. Du är allting Han var och allt Han är och någonsin kommer att bli...Den [nya människan] säger: 'JAG ÄR såsom Han är'. Det är just det den säger.... Som Han var, så är vi i världen. Jesus sa, 'Gå i mitt namn, gå i mitt ställe'. Säg inte, 'Jag tillhör'. Säg 'JAG ÄR, Jag är, Jag är, Jag är, Jag är."
Benny Hinn, "Our Position in Christ#2-The World Made Flesh", Orlando, FL; Orlando Christian Centre, 1991, ljudkassett #A031190-2, sid B
 

"Jag är en liten Messias som vandrar på jorden."
Från "Praise-a-Thon" program on TBN 6 November 1990

Människor samlas i hundratusental till Benny Hinns kampanjer världen över. Det sägs att en del blir helade, men alla undersökningar visar på motsatsen. En del åker hem i tron att de blivit helade, men upptäcker snart att det inte förhöll sig så (om de är ärliga). De flesta åker hem utan att ha fått något alls. Istället har man gett stora belopp till Benny Hinns fortsatta inkomstmaskineri. Och vem anklagas för uteblivet helande? Jo, alla hjälpsökande anklagar sig själva och att deras tro inte höll måttet – helt i linje med hur trosförkunnelsen undervisar. Tro skall bl.a. bevisas genom att man "sår in" stora belopp till "Guds verk", men den som inte kan göra detta kan inte heller vänta någon välsignelse tillbaka. Sedan skall man vara medveten om att de som säger att de blivit helade, kanske inte alls blivit det, och de vet det själva också. För det djävulska i hela denna cirkus är deras lära om "munnens bekännelse"; "du får det du säger", menar man. Därför vågar folk inte säga att de fortfarande är sjuka. De "bekänner sitt helande" med munnen trots att det inte finns där. De lever i en lögn inför sig själva och andra. Därför kan vi aldrig lita på vad folk säger om helande i dessa sammanhang!

När Benny Hinn var i Sverige 2003
När Benny Hinn var på Livets Ord 2003 så filmades det 3,5 timme långa mötet. Jag skall delge lite av mina intryck efter att ha tittat på inspelningen.

Under första dryga timman av mötet byggs stämningen upp med omväxlande bön, tal och lovsång som går upp och ner i styrka och tempo. Benny Hinn går under denna timma omkring som en leende mysfarbror. Han presenterar sina egna två barn, han ger sin vän Ulf Ekman lovprisningar, m.m. Det tas även upp ett ordentligt offer till Benny Hinns kampanjer eftersom det är där miljontals människor blir frälsta, menar man (trots att det sanna, fulla evangeliet inte förkunnas!). "Det kostar mycket, mycket pengar" att få folk frälsta menar Ulf Ekman som höll i offertalet. Benny Hinn utlovar också att hålla en kampanj i Sverige under 2004 eller 2005, men det blev det ju inget med (tack och lov). Efter första timman predikar Benny Hinn i runt 45 minuter om Anden och berättar om olika mirakler som han säger sig sett. Hela Bennys predikan fokuserar på Anden, och han säger att meningen med predikan är att "vinden" skall komma över honom. Här skall vi komma ihåg att Guds Ande aldrig målar några självporträtt. Guds Ande pekar alltid på Jesus! Och vår förkunnelse skall ha som mål att föra andra människor till tro. Efter Hinns predikan följer stilla musik och sång som skall skapa en helig förväntansfull stämning. "Tyst, tyst, schhhh, viska, stå upp" säger Hinn. Under tiden lyssnar han liksom in den "vind" han väntar på.

OCH SÅ, efter dessa två första upptaktstimmar med trevligheter, offer, predikan, omväxlande stilla och mäktig musik och sång – då förväntningarna är på topp – då händer något mycket märkligt och otrevligt (2 timmar och 7 minuter in i videoinspelningen). Då förändras Benny Hinns blick och blir mörk. Hans röst bli grövre och hårdare. Han verkar plötsligt aggressiv. Han domderar och styr med människor på ett sätt som inte kännetecknar Guds Ande. Allt skall nu gå fort, fort, fort! Folk handplockas och kallas fram i ett högt tempo. Han befaller människor upp på scenen. Han skränar hätska befallningar som andas allt annat än Guds frid: "Ta hit honom! Upp på scenen, snabbt! Lyft upp händerna! Ta varandras händer! Plocka upp mannen, snabbt! Kom hit! Rappa på, unge man! Rensa upp här, sa jag ju! Kom igen nu då! Detta är stunden som jag talade om. Ta emot smörjelsen! När jag räknat till tre så säg: ELD! ". Det ser ut och låter som om en främmande andemakt kommit över Benny Hinn – likt hur shamaner får kontakt med andevärlden – och det gäller då att verka medan denna ande har kontrollen. Folk faller i vanlig ordning åt alla håll, de skakar och sprattlar. Alla skall falla som bevis på att de fått del av smörjelsen. Mycket otäckt! Ändå tror många att detta är frukten av Guds Ande, men detta är en annan ande, kära bröder och systrar som söker sanningen!

Låt dig inte smörjas med den antikristliga kundalini-ande som Benny Hinn förmedlar!

(Du kanske har hört talas om att Benny Hinns kraftiga livvakter var hårdhänta under detta möte. 3 timmar och 28 minuter in på inspelningen kan du se hur livvakterna hårdhänt knuffar ner en man klädd i vitt linne från scenen när han försökt få Benny Hinn att be för hans barn.)

Falska profetior
Benny Hinn har många gånger tidigare levererat falska profetior som inte gått i uppfyllelse (se t.ex. denna länk). Som kronan på verket under sitt möte på Livets Ord år 2003, profeterade Benny Hinn att regimen i Iran skulle falla inom 24 månader. Han sa bl.a. så här: "Den Helige Ande manar mig enträget till att uppmana er att be, att inom de närmsta 24 månaderna, två år, skall den [regimen] falla samman. Lyft dina händer och prisa honom! Inom de kommande 24 månaderna, kommer den att falla!". Att regimen inte fallit ännu skyller så klart dessa trosförkunnare på att folk inte bad och trodde tillräckligt. Men sanningen är den att det inte var den Helige Ande som talade till Benny Hinn. Bibeln säger oss att Gud kommer låta falska profeter träda fram för att sätta vår kärlek till sanningen på prov. Främsta kännetecknet på falska profeter är att det de profeterar inte inträffar.

Falska helanden
Via länken nedan kan du se en avslöjande video om Benny Hinn (andra halvan är om Reinhard Bonnke):
https://www.youtube.com/watch?v=JJfaaPdP0kI
 

Falskt evangelium
I mitt bibelstudium om "Det stora avfallet" tar jag upp Benny Hinn (och många fler) med olika citat samt visar olika videoklipp: https://bibelfokus.se/avfallet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Steve HillSteve Hill
Kansas-profeten Bob Jones kallade Toronto-välsignelsen för ”våg ett” i en rad andliga "väckelsevågor" som skulle skölja över hela världen. Våg två var Pensacola outpouring(utgjutelsen), även kallad Brownsville revival (väckelsen). Lakeland outpouring med Todd Bentley var våg tre enligt Bob Jones. Den person som kanske starkast låg bakom den falska väckelsen i Pansacola var just Steve Hill. Han hade blivit intagen av andemakten bakom Toronto-välsignelsen i London-församlingen Holy Trinity Brompton som var ett mycket starkt fäste för Toronto-välsignelsen i England. Steve Hill fick mottaga denna "smörjelse" av församlingens ledargestalt Sandy Miller strax före Steve började verka i Brownsville, Pensacola.

I år är alltså även Steve Hill inbjuden till Livets Ords Europakonferens. Inte heller detta förvånar mig, men det är lika allvarligt för vårt lands andliga hälsa att Steve Hill kommer hit som att Benny Hinn, John Arnott och de andra gör det. Det här är också en synkronisering av avfallets krafter.

Via länken nedan kan du se något av hur Pensacola outpouring kunde yttra sig.

https://www.youtube.com/watch?v=Ii_t2Ok8nBA

De menar att skakningarna var Guds Andes verk. Jämför det med nedanstående video där kundalini-fenomen under meditation är synliga och fundera över var i Bibeln du hittar detta.

https://www.youtube.com/watch?v=61kHON0okEQ


4.4. Morris Cerullo i Södermalmskyrkan 15 april, 2010

Det är inte första gången denne auktoritet inom Trosrörelsens kommer till Sverige, men nu sker det i en större samordning av villoandarna över Sverige. Ett citat från Morris Cerullo visar vad han står för:

"Morris CerulloNär jag står här, broder, så är det inte Morris Cerullo du ser, det är Gud du ser, det är Jesus du tittar på."
Från "The End Time Manifestation of the Sons of God," Morris Cerullo World Evangelism ljudband 

 

Vill du veta mer vad han står för så läs på denna sida:

https://web.archive.org/web/20080721082701/http://falseteachersexposed.blogspot.com/2007/01/morris-cerullo.html


Jeff Garvin4.5. Jeff Garvin till The House i Göteborg 4-6 juni, 2010

Efter ”våg två” i Pensacola så kom ”våg tre”, det var skeendet i Lakeland, Florida, 2008 med Todd Bentley i spetsen. Där kom denna form av New age-kristendom ännu mer i dagen. Kundalini-manifestationerna blev ännu kraftigare, och vittnesbörden om resor till himlen och möten med änglar etc blev än mer spektakulära, ja rent av löjliga. En av Todd Bentleys närmaste medarbetare i Lakeland var Jeff Garvin.

The House i Göteborg bjöd in till en ”Fire Slam” (”eld-skräll”) med Jeff Garvin den 22-25 april, men pga vulkanutbrott på Island kunde inte Jeff komma. Man fick köra utan honom. Men så ombokades Jeff till den 4-6 juni, och då lovade man ett "vulkanutbrott" i Sverige istället. Något sådant har vi dock inte sett till. ”Kom och hämta elden” var ett av lockropen till denna samling.

The House är en grupp (inte en församling) med bl.a. rockgubben Ulf Christiansson som en av frontfigurerna. Ulf var över i Lakeland minst ett par gånger och blev väldigt påverkad av Todd Bentleys verksamhet. Efter detta har han blivit lite av en ”Lakeland-ambassadör”. Jag har hört från flera f.d. New agare som blivit kristna, att de upplever att det är samma andemakter i Todd Bentleys verksamhet som de upplevde inom New age. Därför flyr de sådana möten (vilket t.ex. skedde en gång när Ulf Christiansson deltog i ett möte där ett par som är f.d. New age:are var med).

Ulf Christiansson skriver på hemsidan för The House om folket och skeendet där:

"Dessa människor på The House är mycket eldiga människor, du vet, och de kommer inte sitta och vänta på att himlen skall ramla ner över dem ... de kommer att dra ner den själva, och kräva att Gud exploderar nu i vår nation. De våldsamma tar det med våld, det är inte bara ett fint bibelord men ett faktum, en verklighet som händer hos oss just nu. Vissa religiösa människor är rädda för detta, de säger att det är för mycket, inte rätt, inte ordentligt ... men jag säger, att det inte kommer som det gjorde tidigare, det kommer att vara samma ande, men i en annan 'form' bara för att utmana vårt gamla vin-tänkesätt ... kom ihåg, nytt vin i nya vinläglar!"

Det här är farliga saker. Här händer alltså saker vi inte tidigare sett i kristenheten och inte finner i Bibeln, men vi skall acceptera det bara för att "profeterna" säger att nu kommer Guds Ande på ett nytt sätt som vi inte är vana vid att se. Och man har själv med våld dragit ner detta från "himlen". Hur snett kan man inte hamna då!? Jag tycker redan att The House har hamnat mycket snett.

Att Ulf Christiansson är helt vilset ute bekräftas också av hans medverkan i satsningen som Vison Norge hade med Rodney Howard Browne månadsskiftet november/december i nya TV-studion/möteslokalen i Göteborg/Floda. Se ovan.

Lite av Jeff Garvin i Lakeland 2008 kan du se via länken nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=WyclcYAZBcQ


4.6. Reinhard Bonnke till Världspingstkonferensen i Stockholm, 24-27 augusti, 2010 samt till Mission SOS konferens ”Harvest cry” 29 augusti

Reinhard BonnkeDe två största massmötesförkunnarna i världen idag är Benny Hinn och Reinhard Bonnke. Deras enorma samlingar fungerar som deras advokater, då många pekar på omfattningen och menar att detta måste vara från Gud. "100.000-tals blir ju frälsta på deras möten" menar man, och då skall man minsann inte kritisera dessa "gudsmän". Men blir verkligen människor sant frälsta på dessa massmöten – enligt Bibelns evangelium? Blir människor frälsta till evigt liv eller enbart till att beundra dessa förkunnare? Hur djupt tränger omvändelsen in hos människorna på dessa massmöten? Vi kan begrunda att Rwanda kallades för "den karismatiska kristenhetens krona". Man ansåg att detta land var ett genomkristet land. Men det var strax före folkmorden började, och det var många av dessa karismatiker som deltog i folkmordet på runt 800.000 tutsier, ett folkslag som ansågs som lägre stående och som motståndare till Guds vilja.

Att Benny Hinn är en bedragare och falsk profet har jag bl.a. tagit upp i min video om "Det stora Avfallet". Men det kanske är mer okänt var Reinhard Bonnke står. Många fascineras av de otroliga mängder med människor som kommer till hans möten, men vet inget om hans kopplingar till "Latter rain-familjen" och dess teologi. Jag skall nämna några saker som gör att jag känner mig djupt oroad över att Reinhard Bonnke nu ännu en gång inbjudits till Sverige.

Reinhard Bonnke är en god vän till Benny Hinn, och de gör en del satsningar tillsammans. Det kan du bl.a. se i flera videor på YouTube. Här är två exempel: https://www.youtube.com/watch?v=B8jIJcKl700 och https://www.youtube.com/watch?v=CTScf6pHZP4. När man tar del av videoinspelningar från Reinhard Bonnkes massmöten så slås man över likheten mellan dessa och Benny Hinns möten. Bonnke kallar sig evangelist, men han säger knappt ett ord om vad evangelium verkligen innebär. Inget om synd, skuld, Jesu försoning, korset, omvändelse, bättring osv. Det är mest tal om helande och smörjelser. Bonnke talar om smörjelser på samma underliga och villfarna sätt som alla de andra förkunnarna i Latter rain-familjen. Det handlar om en "kraft" som kan överföras. Du kan få denna kraft i mindre och större doser.

Bonnke har också kopplingar till Kenneth Copeland. I en video (ca. 30 sek in) säger Bonnke själv att det stöd hans verksamhet fått från Kenneth Copeland har varit det största under många år. Se https://www.youtube.com/watch?v=D6G1m-g971Q.

Bonnke inbjuder då och då till "impartation breakfast" (ungefär "vidrörande-frukost" eller "kraftöverförings-frukost") där du till en fantastisk frukostbuffé också får del av Bonnkes personliga handpåläggning där "smörjelsen" från honom överförs till dig. Du utlovas ett särskilt vidrörande från Jesus till frukosten. Man kan fråga sig vad detta är för kraft som Bonnke överför. Gud kan ju ge den Helige Ande till en människa utan att en "världsevangelist" måste utföra handpåläggning. Och har man fått ta del av andedopet så har man ju redan allt på plats som Gud utlovat - vad gäller den Helige Ande alltså. Eller menar Bonnke att det saknas delar i Guds Ande i oss? Kan Gud i oss vara i oss på ett ofullkomligt sätt så att herr Bonnke måste reparera Guds Ande? NEJ, naturligtvis inte! Det här är villfarelse! Om man får något vid en sådan handpåläggning så är det ett dop i villoandar, det är i vart fall jag övertygad om. Jag kan lova dig att du kan få en både nyttigare och billigare frukost på hotell Scandic, och där kan du och Jesus äta tillsamman utan att varken Benny Hinn eller Reinhard Bonnke behöver vara med!

Reinhard Bonnkes förmåga att överföra "smörjelser" och "krafter" av olika slag har tydligen haft betydelse för Rodney Howard Browne och hans verksamhet. Browne är den förkunnare som kanske mest av alla förknippas med "holy drunkness" och "holy laughter" (helig fylla och heligt gapskratt), och som överförde denna "smörjelse" till Toronto-väckelsen. I denna sida http://www.deceptioninthechurch.com/bonnke.html kan du läsa om vilken enorm "impartation" som Bonnke utdelade till Browne innan allt med holy drunkness, Toronto, Pensacola, etc startade. I den texten ser du även hur alla dessa herrar är sammanlänkade med varandra. Där kan du också läsa om en hel del andra underligheter med Bonnke.

Jag minns den satsning man gjorde i Sverige som hette "Från minus till plus" och som utgick från Reinhard Bonnkes metoder och material. Suzette Hattingh var anställd i Bonnkes ministry vid den tiden, och arbetade bl.a. med denna satsning i Sverige. Hon var också på Arkens mirakelkonferens 2007 – bara för att nämna ytterligare ett samband. Men vad gav då denna Bonnke-satsning för bestående frukt i Sverige? Kanske någon blev frälst pga Guds nåd, men det vände inte på Sveriges nedåtgående spiral. Det blev ingen väckelse. Det fanns med andra ord en mycket stor övertro på Bonnkes metoder och förmåga redan då. Men nu försöker man igen! Reinhard Bonnke är alltså en av talarna på Världspingstkonferensen i Stockholm, 24-27 augusti, 2010 (jämte bl.a. Ulf Ekman!). Avsikten med konferensen är bl.a. att: "utrusta dig själv, andra och kyrkan!". Man sätter med andra ord stor tilltro till Bonnkes "impartation" (och Ulf Ekmans). Återigen måste jag konstatera att Pingströrelsen håller på att ledas ner i ett svart hål. Och det går undan nu! Pingströrelsen är snart helt och fullt adopterad in i Latter rain-familjen, och då är det god natt för gott. Reinhard Bonnke var visserligen på Nyhemsveckan för ett par år sedan, och då trodde jag det var en tillfällig förvirring inom Pingströrelsen. Det var många som skarpt ogillade hans besök där. Man upplevde det som osunt och obehagligt. Men det är uppenbart att ledningen för Pingst inte lärde något från det besöket. Vänskapen mellan dessa "väldiga apostlar" är oerhört korrumperande. Akta dig därför för en klapp på axeln och hala ord från dem!

Efter sitt besök på Världspingstkonferensen gör Reinhard Bonnke ett strandhugg på Mission SOS konferens ”Harvest cry” den 29 augusti. Detta är en konferens som anordnas av den församling där Johannes Amritzer är föreståndare. Som vi kunde läsa i Dagens artikel om detta så är Bonnke Johannes Amritzers andliga mentor. Detta säger så klart något om båda dess herrar. Amritzer är ledare för Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom, som är kopplat till överapostel C. Peter Wagners otäcka apostoliska rörelse. Reinhard Bonnke har också egna kopplingar till C. Peter Wagner. Wagners undervisning om bl.a. andlig krigföring (som är en viktig ingrediens i Latter rain-teologin) har påverkat Bonnkes metoder och teologi.

OBS! Detta bör du se

TV-kanalen HBO gjorde för en tid sedan ett undersökande reportage om både Benny Hinns och Reinhard Bonnkes verksamheter. Via länken nedan kan du ta del av det programmet. Man bör komma ihåg att det är ett profant program, men där framkommer ändå mycket som är intressant och gripande. När man i filmen ser hur Bonnke mottas när han anländer till Afrika, och hur han själv mottar folkets jubel med händerna över huvudet i en segergest, då kan man undra om det är Bonnke eller Jesus som är gud för dessa stackars afrikaner. Det är också förskräckligt att se alla sjuka och handikappade av olika slag som kommer fulla av hopp till dessa förkunnares möten, men som få gå besvikna därifrån – ofta med den tanken att deras tro inte räcker, och att Gud inte accepterar dem.

https://www.youtube.com/watch?v=JJfaaPdP0kI
(en stor del är om Benny Hinn, men nog så intressant ändå)


4.7. Jesusmanifestationen 2010

Det är nog många kristna som uppfattar Jesusmanifestationen som något väldigt bra och viktigt för Sverige. Men har verkligen Sverige förändrats till det positiva sedan dessa manifestationer började? Är det fler sant frälsta i vårt land idag? Är det mindre omoral och kriminalitet? Har det blivit väckelse? Var i Bibeln ser vi att vi skall hålla på med den formen av manifestationer och samlingar?

Vassula RydénFör egen del anser jag att Jesusmanifestationen är ett spektakel som främst gynnar den oönskade ekumeniken. För även här gör man avkall på Sanningen i enhetens namn. Bibeln säger att vi skall dra oss bort från de som inte har apostlarnas lära om evangelium, men i Jesusmanifestationen går evangeliska kristna in under samma ok som flera samfund och kyrkor som inte har det sanna och frälsande evangeliet. Här finner du en mix av Arken, Livets Ord, Katolska kyrkan och många andra.

Men jag vill särskilt nämna en av deltagarna, och det är Ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud.Föreningens syfte är att sprida och göra de budskap kända i Skandinavien som förmedlats genom profetissan Vassula Rydén. Denna Vassula menar att hon vid flera tillfällen fått budskap direkt av Jesus, och dessa har hon som livsuppgift att förmedla vidare. Budskapens huvudmening är ENHET och att alla kyrkor måste tillbaka till lydnaden under påven. Som du förhoppningsvis förstår kan det inte varit Jesus som sagt något sådant.  Här är ett citat från Vassulas Bok 3:

”Jag, Herren, behöver KÄRLEK och TILLBEDJAN och ENHET, alla tillsammans runt ett enda Tabernakel. Om de sökte Mina intressen, skulle de förstå hur Mitt Heliga Hjärta längtar efter och önskar denna enhet under Min Petrus ledning, Petrus som Jag Själv har gett himmelrikets nycklar; så be med iver allesammans, att de alla måtte förstå, att Jag, Herren, kallar dem att enas; Jag kallar alla som bär Mitt Namn att återvända till sann enhet, under Petrus [påven]”

Det riktigt allvarliga med Jesusmanifestationen är att den ger ett intryck av att det inte är någon skillnad mellan vanliga frikyrkor, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Livets Ord, Arken, Sant liv i Gud och alla de andra. Men skillnaden är i flera fall som natt och dag, det står mellan Sanning eller villolära, mellan evigt liv eller inte. Att oinvigda Svenssons blir förledda till att tro att de kan gå till vilken som helst av dessa kyrkor och samfund för att få veta hur de kan bli frälsta är fruktansvärt allvarligt. Det är ganska få som kan peka på frälsningens Väg idag. Det Jesusmanifestationen alltså i flera avseenden pekar på, är istället en enhetens väg, och den är MYCKET bedräglig. Här sker med andra ord en mycket bred synkronisering som går starkt i avfallets riktning.


4.8. Livets ord och Pingst står enade 2010

I mars månad 2010 släppte tidningen Världen Idag ut en artikel som beskriver samarbetet mellan Pingströrelsen och Trosrörelsen. ”Vi behöver varandra för att lyckas med missionsuppdraget” fastslår de i ett gemensamt uttalande.

Det här är ett djupt tragiskt samarbete, och det finns många genuina pingstvänner (inte minst de äldre som har känt av vingslagen från forna tiders äkta väckelser) som är bestörta över detta samarbete. Att Trosrörelsen har en mängd villoläror i sin teologi är ju ingen nyhet, och du kan läsa om det i denna text: https://bibelfokus.se/trosrorelsen. Men en mycket allvarlig villfarelse i Pingströrelsen idag är den att de tror att det är okey att samarbeta med Trosrörelsen. Skillnaden är även här som natt och dag, det står mellan Sanning eller villolära, evigt liv eller inte.  Så här ser vi en synkronisering som är mycket tacksam för Trosrörelsen, men en ödesfråga för Pingströrelsen! Världens Idags aprilskämt, om att Livets Ord skall gå med i Pingst och att Ulf Ekman skall bli föreståndare efter Pelle Hörnmark, var kanske ändå inte ett skämt helt igenom. Jag misstänker att Ulf Ekman siktar ännu högre, och denna synkronisering bereder vägen för honom.

HALLÅÅÅ Pelle Hörnmark & Co, vilket enormt ansvar ni tar på er när ni nu förleder människor – och inte minst de unga – till att tro att det inte är något problem med Livets ord och deras avfälliga teologi! Bibeln är mycket klar i sina varningar om att förleda andra människor in i villfarelser. Vi behöver alla bli mycket mer noga med vad vi undervisar, ger vidare och vad vi ger vårt stöd.


4.9. Bill Johnson hos Kairos New Wine och S:ta Clara 2009

Bill JohnsonJag skall här nämna något som är lite gammalt, men som ändå bör nämnas för att vi skall vara alerta.

Något av det mest allvarliga inom den världsvida s.k. kristenheten idag är den apostoliska rörelsen med överapostel C. Peter Wagner i spetsen. Det är en form av New age-kristendom där New age-andarna verkar ha tagit full kontroll. En av apostlarna heter Bill Johnson och är en populär förkunnare i karismatiska kretsar världen över. Många förstår inte att Bill Johnson är en viktig del i det jag brukar kalla "Latter rain-familjen" vilken alla förkunnare som jag tar upp ingående i denna text tillhör. I Bill Johnsons ministry Bethel Church förekommer exakt samma manifestationer av kundalini-typ som vi främst förknippar med Toronto, Pensacola och Lakeland. Bill Johnson samarbetar nära med förkunnare som John Arnott, Todd Bentley, Rick Joyner och många fler inom Latter rain-familjen. Låt mig ta ett par exempel:

Sommaren 2008 invigdes Todd Bentley i Lakeland till apostel av överapostel Peter Wagner. Bill Johnson deltog då i denna invigning med bön och förbön. Bill Johnson kommer in som andre förebedjaren, i vit skjorta. John Arnott, Rick Joyner mfl var också med på scenen och i förbönen.

Bill Johnson samarbetar nu även direkt med Rick Joyner och Todd Bentley, efter att Joyner "upprättat" Todd Bentley efter hans otrohet, skilsmässa och nya äktenskap m.m. Det kan man läsa om på Joyners hemsida: https://www.morningstarministries.org

Vad som nu är häpnadsväckande, är att nätverket Kairos New Wine i Stockholm inbjöd denne Bill Johnson till en konferens i april 2009. I och med detta kopplar och synkroniserar man ju sig - omedvetet eller medvetet, jag vet inte - med både den apostoliska rörelsen och med Todd Bentley mfl. Vad som är tragiskt i detta är att Carl-Erik Sahlberg, präst i S:ta Clara Kyrka, då satt med i ledningen för Kairos New Wine. Jag vet inte om Sahlberg var inblandad i detta och medveten om problemen med Bill Johnson, men det är bra att känna till dessa kopplingar anser jag. Det finns ju en risk för att S:ta Clara Kyrka börjar synkronisera sig med dessa falska profeter (vilket även sker i Jesusmanifestationen). Hur som helst signalerar S:ta Clara och Kairos New Wine att Bill Johnson är helt okey, och detta kan leda många stackars sökande kristna vilse.

Nu vet vi att Carl-Erik Sahlberg och de andra i S:ta Clara har gjort mycket gott för utslagna människor, och det är bra och härligt, men det är inget diplomatpass så att man kan göra vad som helst för galet som inte skall räknas! De kanske skulle ha stannat där i uppgiften bland de utslagna istället för att smickras och lockas av andra kallelser och erbjudanden. Jag är verkligen ledsen över de kopplingar som idag finns mellan S:ta Clara och den falska karismatiken. Att detta med Bill Johnson inte var något tillfälligt felsteg såg vi den 28-31 obtober 2010 då S:ta Clara kyrka tillsammans med Katolska kyrkan anordnade en pingt-karismatisk konferens i Stockholm. Under hela konferensen erbjöds möjligheten att gå och tillbe den s.k. hostian (det stora nattvardsbrödet) som stog framställt i en s.k. monstran. Detta är ren avgudadyrkan! Förblindelsen har med andra ord gått mycket, mycket långt! Läs mer om konferensen via denna länk.


5. Avfallet synkroniseras internationellt

En "Catch the fire-konferens" i Oslo 14-18 april, 2010

Det avfall som sker i Sverige nu är så klart ingen fristående händelse, detta sker världen över. Jag fick idag ett mail där en syster i tron gjorde mig uppmärksam på utvecklingen i Norge. Hon pekade särskilt på konferensen den 14-18 april 2010 med namnet "Himmelen intar Jorden". Här ser vi ett mycket tydligt tecken på hur den avfallna kristenheten sluter sig samman. Konferensen äger rum i den stora pingstförsamlingen Filadelfia i Oslo, och bland deltagarna finns – inte överraskande – John Arnott och Bill Johnson (åter igen på samma arena) samt personer från den norska Oasrörelsen, Ungdom med Uppgift (UMU) mfl.

EMPOWERED21 (E 21) i Tulsa, Oklahoma, 8-10 april, 2010

Jag bör också nämna den enormt stora konferens som precis ägt rum i Tulsa på den avlidne trosförkunnaren Oral Roberts universitet. Där samlades nära 10.000 förkunnare och lekmän till en synkronisering av inriktningen i kolossalformat! Nedan kan du läsa om syftet med denna konferens (översatt från deras hemsida):

 • "Enas tillsammans i en generationsöverskridande samling för ändamålet att söka en fräsch laddning/utrustning av den Helige Ande för 2000-talets liv.
 • Upptäcka nutida metoder och uttryck som behövs för att engagera nya generationer i ett Ande-laddat liv.
 • Ge tillfälle för större dialog och samarbete mellan nya spirande/framväxande (“emerging”) rörelser och historiska Ande-laddade rörelser i hopp om större framåtskridande och inflytande för Kungariket.
 • Fokusera energin från förkunnare, lärda män/forskare och ungdom från de olika strömmarna av den Ande-laddade kyrkan på skörden och utmaningarna framför oss.
 • Bevittna sammanstrålandet av de världsvida strömmarna från den Ande-laddade rörelsen till en ENAD flod av välsignelser som skall översvämma jorden."
  Se https://empowered21.com

Ja, det här är Latter rain-teologi och Latter rain-ekumenik så att det stänker om det! Jag kan inte se något av Bibelns budskap om yttersta tidens utveckling i det här, inget om Jesu snara återkomst, inget om Antikrist och hans framväxande rike, och tragiskt nog inget om en barnslig förtröstan på Guds ledning i att vinna människor. Här är det expertisen som skall lära ut "hur man gör", och ladda oss andra med den "energi" som vi måste få del av från de stora förkunnarnas händer om vi skall kunna uträtta något. Men detta är frukt från kunskapens träd, och det leder oundvikligen till avfall och självförgudning! Man tycks uteslutande vara inriktad på "power" och på en framgångsrik och blomstrande framtid. Vi får inte gå på det här, för då kommer vi inte vara beredda på alla prövningar och villoläror som kommer i den yttersta tiden.

Vilka var nu då på denna konferens? Jag skall nämna några som visar tydligt på avfallets ekumenik:

 • Steve Hill
 • Kenneth Hagin Jr
 • Ulf Ekman (var också en av talarna)
 • Cindy Jacobs mfl. från Kansas-profeterna och den apostoliska rörelsen
 • Lisa Bevere
 • Pelle Hörnmark
 • Jack-Tommy Ardenfors
 • och många, många fler...

När nu Hörnmark och Ardenfors varit och doppat sig i Latter rain-floden, så måste jag säga att jag känner mig ännu mer orolig över vart dessa båda herrar kommer att leda pingströrelsen framöver!


6. Vart är det hela på väg?

Det är ingen skillnad på den ande som är verksam i John Arnott, Steve Hill, Reinhard Bonnke, Todd Bentley eller Bill Johnson. Alla är de barn, eller barn-barn till Kenneth Hagin. Alla är döpta samma Latter rain-ande. Jag anser att Hagin är en av de största falska förkunnare som vi haft i modern tid, och hans undervisning har fått oerhört allvarliga konsekvenser för hela världens kristenhet. Den villfarelsens båt som Hagin sjösatte – som bl.a. är lastad med "holy drunkness" – den båten seglas av alla dessa förkunnare som jag räknat upp här. Det är samma villoande som fyller deras segel. Att de har bra vind i seglen betyder ju inte att det är Sanningens ande de seglar med!

Med den bakgrund som jag gett ovan måste man ställa sig frågan: vart är allt det här på väg? Vi ser hur alla kopplas till alla i den nya ekumeniken. Där kopplas Pingst, Trosrörelsen, Toronto, Pensacola, Lakeland, Oasrörelsen, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Apostoliska rörelsen, Profetrörelsen, Sant Liv i Gud, mfl, mfl. Allt körs ihop mer och mer och synkroniseras.

Är det mot en apostolisk enhet med en påföljande världsvid väckelse och andeutgjutelse i den yttersta tiden som det hela är på väg? NEJ! Detta är den karismatiska förblindelse som 2 Tess 2: 1-12 talar om, där förtjusningen över tecken och under är drivkraften. Detta är starten på det stora avfallet som lägger grunden till Antikrists rike! Vi som tror så har därför ett enormt och tungt arbete framför oss att varna alla som riskerar att eller börjat att drabbas av den karismatiska förblindelsen.


7. Vad skall vi göra?

Vill du vara kvar i eller finna ett vilsamt barnaskap hos Gud, så skall du definitivt inte anlita någon av de falska profeter som jag tagit upp i denna text. Detta kan många människor skriva under på som tyvärr kört in på den vägen men som lyckligtvis kommit ut igen. Jag får kontakt med många sådana personer via BibelFokus, ibland flera under samma vecka. Dessa kan vittna om vilken prestationsfull och krystad tro de pressats under i "Latter rain-familjen" (nu mår så klart inte alla dåligt där med en gång, några måste ju fungera som ambassadörer).

Samtidigt som vi måste varna för villoläror och falska profeter måste vi inse att vår huvuduppgift är att vinna människor för det enkla, sanna evangeliet som frälser till evigt liv. Ingenting är viktigare än det, och det är just för detta som Jesus lovat oss den Helige Ande.

Apg: 1:8: ”när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Joh 15:5: "Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt,"

Det här är så enkelt, så rent och så gratis, att du varken behöver åka över till USA, gå på bibelskola, köpa böcker, träffa Ulf Ekman eller Benny Hinn, för att få den Helige Ande och för att bära frukt. Du behöver inte en Jesusmanifestation för att vinna andra till sann tro. Vila hos och bli kvar hos Jesus så skall han leda dig i de gärningar han vill att du skall göra. Gud skall ge Anden åt den som ber honom om det. Vila i det och ge din tid och dina pengar åt nödlidande istället för att ge dem till Latter rain-familjens giriga förkunnare!

Luk 11:13: "Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"

 

Så enkelt är det att få allt av Helig Ande som Gud vill ge oss!

/Lennart


Källor:

Counterfeit Revival, Hank Hanegraaff
Kundalini Warning, Andrew Strom
True & False Revival, Andrew Strom
mfl.