När kommer ekumeniken med New age?

När kommer ekumeniken med New age? Är det egentligen en relevant fråga? Ja, eftersom kristen ekumenik inte är något som är bibliskt förankrat utan något som kännetecknar en avfallande och trolös kristenhet, så är frågan högst relevant. Frågan är inte OM vi kommer att se ekumenik mellan kristenheten och New age utan NÄR! I denna text vill jag dels lyfta fram lite fakta om var New age-rörelsen står idag, samt vilka likheter vi nu kan se mellan New age och den ekumenik-förförda kristenheten. Jag menar att det nu finns helgjutna fundament på vilka denna antikristliga ekumenik kan byggas.


Innehåll

 1. En kommande världsvid enhetsreligion
 2. New age lever och frodas
 3. En falsk messias är i antågande – är det någon som bryr sig?
 4. De stora ”sanningarna” inom New Age – och inte bara där!
 5. Fruktan och åtskillnad hindrar den globala enheten
 6. Ett nytt Holocaust?
 7. En kommande New age-pingst!
 8. Politisk lobbying
 9. Var står New age i Sverige?
 10. Den "semantiska revolutionen"
 11. En plattform för enhet med New age
  1. Eukaristin som ett fundament för enhet
  2. Självförgudning som ett fundament för enhet
  3. Mystika karismatiska upplevelser som ett fundament för enhet
 12. Har ekumeniken med New age redan börjat?
 13. Försvara pärlan!

1. En kommande världsvid enhetsreligion

Ekumeniken har redan inneburit ett samarbete mellan och en sammanslagning av många samfund och kyrkor. Förr i tiden var detta fullkomligt otänkbart på grund av teologiska skäl. En sådan ekumenik förutsätter ju en utarmning av tron och många avsteg från Bibelns olika fundamentala sanningar. Här skall man vara medveten om att Katolska kyrkan – som alltid befunnit sig långt ifrån Bibelns läror – inte kommer att förändra sina läror det minsta för att bygga ekumeniken allt större. Därom vittnar historien. Det blir istället de protestantiska och evangeliska kyrkorna som bit för bit tvingas montera ner sin ofta med blod vunna teologi, allt för enhetens skull! Teologen David Hedegård såg tidigt detta, och skrev redan på 50-talet i sin bok Ekumenismen och Bibeln:

"Den teologiska liberaliseringen är en av de viktigaste förutsättningarna för den ekumeniska rörelsens tillkomst."

Vi ser i Uppenbarelsebokens kapitel 13 att ALLA jordens folk i den yttersta tiden kommer att tillbe den upphöjda figur som där kallas vilddjuret. Alla förutom Guds sanna barn kommer att göra så. På andra ställen i Bibeln kallas denne världsledare för ”Den Laglöse” och Antikrist. Folken kommer att beundra och tillbe denna karismatiska, andliga och politiska diktator. Folken kommer att vara så förförda att de inte bryr sig om hans totalitära metoder.

Om nu ALLA jordens folk kommer att underordna sig denne ledare, som också är en religiös ledare, så är det självklart att hans framträdande kommer att föregås av ett stort ekumeniskt arbete mellan alla religioner inklusive en avfallen och trolös kristenhet. Hans framträdande blir kronan på verket för detta arbete. Detta blir ett fulländat Babels torn, ett monument över folkens enhet! Guds sanna barn kommer att stå utanför detta enhetsbygge, och de kommer att vägra acceptera både denna falska enhet och världsledaren som tillbes som gud. Dessa kommer att bli hårt förföljda pga denna vägran och för deras fruktansvärda ”brott” att de menar att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud och enda chansen till folkens räddning.

När vi förstår att ALLA religioner kommer att gå samman i den yttersta tiden, så förvånas man inte över de ekumeniska strävanden som vi idag ser i hela världen. Man förvånas då inte över att avfallna lutheraner strävar mot enhet med den Kyrka som reformationen en gång avslöjade som en skökokyrka. Men man förstår då också att förr eller senare kommer den avfallna kristenheten börja ett ekumeniskt arbete med New age, eftersom ALLA skall bli ETT! Eller är det redan på gång? Ja, vi skall kika på lite uttalanden, skeenden och tendenser som pekar på att detta arbete faktiskt redan rullar på, även i Sverige. Även om det inte sker fullt öppet ännu, så är det på gång.  


2. New age lever och frodas

Är det någon som tror att New age bara var en tillfällig fluga? Eller att New age som rörelse bara hade idéer om människors kroppsliga och andliga hälsa? I så fall har man blivit felinformerad. New age är idag en mycket kraftfull rörelse med både globala politiska och totalitära andliga anspråk. Dess företrädare vill förändra alla människor och därmed hela världen för att vår planet skall evolutionera in i en ”guldålder”. Det här handlar i huvudsak om ”andlig evolution”, och den kan bara ske om ALLA är med på tåget. De som motsätter sig detta måste ”avlägsnas” på ena eller andra sättet, menar de stora New age-profeterna.

För ett antal år sedan fanns en ganska stor vaksamhet i kristenheten mot New age. Knappt något med koppling till New age slank in i församlingarna. Idag har många församlingar omfamnat det ena eller andra från det smörgåsbord som New age dukat upp, sådant som tidigare var fullständigt tabu. Mer om detta längre fram. Även på våra vanliga arbetsplatser och i sjukvården frodas New age. Där erbjuds akupunktur, energimassage, meditation, mindfulness, yoga, zonterapi, ledarskapsträning, mental träning, m.m. m.m. Det här ansågs ofta som suspekt även bland icketroende svenskar för ett antal år sedan. Idag är en del av dessa terapiformer t.o.m. obligatoriska på en del arbetsplatser.


3. En falsk messias är i antågande – är det någon som bryr sig?

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:5636500-death-concept-woman-surprised-by-evil-sinister-creature.jpgJag har nyligen läst en mycket alarmerande bok om New age i USA. Boken heter False Christ coming – does anybody care? Den är skriven av Warren Smith som tidigare var djupt inne i New age-rörelsen. Idag är Warren Smith en kristen förkunnare, och en av hans främsta uppgifter är att avslöja och varna för New age och rörelsens allt större framfart och anspråk. Warren Smith har länge följt utvecklingen inom New age och noga studerat de stora företrädarnas böcker och uttalanden. Det handlar om personer som Neale Donald Walsch, Barbara Marx Hubbard, Marianne Williamson, mfl. Warren Smith ger i sin egen bok en otäck inblick i vad dessa företrädare har i sikte. Alla är de aktiva för att deras ”messias” skall kunna framträda snarast, men det är en falsk messias, och vi vet från Bibeln vem det handlar om.

Vill du höra Warren Smith (på engelska) kan du söka fram flera av hans föreläsningar på YouTube. Sök på orden: Warren Smith new age.


4. De stora ”sanningarna” inom New Age – och inte bara där!

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:du_ar_gud.gifInom New age (och många andra rörelser/religioner) är den främsta ”sanningen” att människan i sig själv har något gudomligt inom sig, oavsett tro. De menar att vi människor är ETT med ALLT och ALLA och därmed också med Gud. Deras tro kan också uttryckas som att Gud finns i allt och alla samt att allt är Gud. Detta kallas panenteism respektive panteism. Vi är därför gudomliga i oss själva, enligt dessa läror.

Denna stora ”sanning” är något som alla New age-företrädare kraftfull försöker föra fram på det ena eller andra sättet. Det handlar då främst om kunskapsspridning, och avsikten med den är att människor skall få ett ”högre medvetande”, en ”högre kunskap”, en ”högre gnosis”. Men liknande ”högre kunskap” förekommer även inom kristen mystik och annan villfaren kristendom, där det då går precis lika bra att tjäna pengar på motsvarande kunskapsspridning. Få människor tänker på att denna syn på människan även serveras välförpackad tillsammans med många olika alternativa läkekonster och avslappningsövningar som t.ex. akupunktur, meditation, mindfulness, yoga, zonterapi, chi gong, m.m.

Några citat från kända New Age-profeter pekar på denna ”gnosis”:

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:global.gifGå därför, och undervisa alla nationer och sprid vitt och brett det NYA evangeliet: VI ÄR ALLA ETT…. DU är redan Gud. Du vet bara inte om det…. DU är Skaparen och det skapade.”
Neale Donald Walsch: Friendship with God
 

”Är han [Jesus] Kristus? O ja, vid sidan av DIG.”
”När Gud skapade dig gjorde Han dig till en del av Honom”.
Helen Schucman: A course in miracles

Det mycket avslöjande att läsa kristna mystiker. Där ser man exakt samma teologi. En i Sverige mycket populär "kristen" mystiker är den katolske karmelitmunken Wilfrid Stinissen:

"Människans djupaste kärna är född av Gud (s. 31). Hennes grund är en gnista av Guds kärlek (s.32). Hennes äkta personlighet är Guds kärlek (s 33). Ljuset finns i hjärtats djup (s.128). Därför behöver vi bara bli det vi är: ljus (s. 164). Ljuskällan finns i solar plexus (s.165).  För varje människa gäller att hennes djupaste jag är Kristus (s. 42)."
Wilfrid Stinissen: Kristen djupmeditation

En annan stor ”sanning” inom New age är att den enda ”synd” som egentligen existerar är att inte inse/tro på att man är ett med Gud och ett med allt och alla. Man menar att denna ”synd” hindrar mänsklighetens andliga evolution. Därför måste alla övertygas om den stora ”sanningen” att vi alla innerst inne är gudomliga. Den enda sanna försoningen är därför – enligt New age – att inse att skilsmässan mellan Gud och människan (dvs. syndafallet) i själva verket aldrig hände. Försoningen är således endast ett kunskapsproblem, och synd är då brist på rätt kunskap. Det vill säga: ät från Kunskapens träd så blir du frälst! De som vägrar ta emot detta NYA evangelium ses som cancerceller i mänsklighetens gemensamma kropp, och dessa måste därför avlägsnas. Ytterligare några citat från stora New Age-profeter:

”Den fulla insikten i försoningen, är därför erkännandet av att skilsmässan [mellan Gud och människa i syndafallet] aldrig har inträffat.”
Helen Schucman: A course in miracles
 

”När du till sist ser att det inte finns någon åtskillnad i Guds värld – vilket betyder, att det inte finns något som inte är Gud – då, till sist, kommer du att släppa taget om det påhitt som du har kallat Satan.”
Neale Donald Walsch: Conversations with God

Även här omfattas de kristna mystikerna av samma teologi:

"Man kan alltså säga att det som ligger till grund för människans alla villfarelser är en fundamental illusion: hon vet inte vad eller vem hon är. Inom buddismen betonas det att synd kommer av brist på kunskap, brist på medvetenhet. Därför bör man upplysa och medvetandegöra människan. Den som är medveten om vad han är, är nödvändigtvis god, han strålar av kärlek. Det är detta som Jesus säger: ’Sanningen skall göra er fria’. (Joh. 8: 32) (s. 30). Ja, vår synd består i att vi förnekar vår djupaste natur (s. 36)."
Wilfrid Stinissen: Kristen djupmeditation


5. Fruktan och åtskillnad hindrar den globala enheten

Denna rubrik skulle man kunna tro kommer från något svenskt ekumeniskt möte i vår tid, men det är lika mycket ett budskap från New age. Man menar att det är fruktan och oviljan att enas som står i vägen för mänsklighetens enande och den tänkta andliga evolutionen som mänskligheten står inför.

• Fruktan definieras inom New age som rädslan för det nya, en rädsla för de som tänker ”rätt”, en rädsla för ”sanningen”, en rädsla för enhet.

• Åtskillnad definieras inom New age som oviljan att bli ETT med allt och alla, att hålla sig till den egna religionens fundamentala sanningar, som t.ex. att säga/tro att Jesus är enda vägen till Gud.

Fruktan och åtskillnad är med andra ord synd och satan för en New age:are. Men begrunda också hur ekumenikens ivrare inom kristenheten allt oftare använder samma argumentation! Både Pelle Hörnmark och Ulf Ekman driver på ekumeniken med dessa argument, och Peter Halldorf menar på motsvarande sätt att det är rädsla som hindrar oss från att se och söka det gudomliga inom oss.

Först några New age-citat om fruktan för det nya och enhet:

”Fruktan kommer att slå mot hjärtat av dessa föreställningar och kalla dem falska…. Fruktan kommer att förvränga, förakta, fördärva. Och så kommer fruktan att bli din största fiende.”
Neale Donald Walsch: Friendship with God
 

”Att förena sig med Försoningen [= att förstå att allt är ETT och att ALLA är gudomliga] är vägen ut ur fruktan.”
Helen Schucman: A course in miracles
 

"Vi är födda att visa Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss - den finns i oss ALLA. Och när vi låter vårt ljus lysa, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma. När vi blir fria från vår egen fruktan, befriar vår närvaro andra omkring oss.”
Marianne Williamson: A Return to Love

Nedan kommer några liknande citat från ekumenikens pådrivare, som handlar om ekumenikens kritiker och deras rädsla för ”det nya”. Jag är fullt övertygad om att avsikten med dessa uttalanden är att jämna vägen för den ekumenik som dessa ledare både i skymundan och delvis öppet arbetar för:

”Kära broder och syster. Låt inte människor som är fyllda av fruktan, fyllda av fördomar och som inte har en generös och storsint ande, och som inte har sett Herren Jesus Kristus i hela hans härlighet och ljuvlighet i sin kropp över hela världen. Låt dem inte skrämma dig! Låt dem inte skrämma dig!”
Ulf Ekman: Nyårsvakan på Livets Ord inför 2010

”Vi vet hur viktigt evangeliet är och hur frälsningsavgörande det är att detta förkunnas rätt. Problemet blir att detta kan skapa fruktan för sådant som är annorlunda och ovant men som faktiskt kan vara något som Anden vill lära oss.”
Ulf Ekman: KERYX nr 1, 2004

”Till slut, den bön Jesus ber om alla troendes enhet kommer att till fullo besvaras till slut - och ingen makt i höjden eller i djupet kommer att kunna hindra detta. Men det kan ta sin tid. Inte minst med tanke på vår ständigt återkommande fruktan, våra fördomar och vår ovillighet att vilja lämna status quo.”
Ulf Ekman: Dagen 2009-01-21

”Men samtidigt som den helige Ande verkar fram enhet i Skandinavien och ut över hela världen, finns det tyvärr bakåtsträvare som på grund av sin egen fruktan, sina fördomar och okunskap sprider rykten eller kokar ihop alla möjliga konspirationsteorier. Dessa människor tror sig veta alla möjliga saker om till exempel Livets Ord och Ulf Ekmans ’dolda’ agenda. Om det inte hade varit så fruktansvärd tragiskt kunde man ha gett dem diplom för stor fantasirikedom.”
Remi Høidal på sin blogg

”Bara den som är otrygg är rädd för ett samtal”
Pelle Hörnmark i Dagen 2011-03-23 som svar på kritiken mot hans och Pingströrelsens närmande till katolicismen

”Eller är det rädslan för att på allvar möta oss själva som gör att vi drar oss för att söka inåt? Tänk om vi skulle upptäcka att människan har djup som ingen död i världen kan plåna ut. Att själva evigheten ruvar i våra egna bröst."
Peter Halldorf: Citat från hans bok "Jungfrumark"

Självklart är det rena förtalet och dumheter att säga att sådana som jag och andra inte vill se ekumenik och självförgudning på grund av vår egen rädsla. Vad vi önskar är endast att gå den smala vägen med Jesus i trohet till hans Ord. Det är inte fruktan, utan exempel på den kärlek till sanningen som kan rädda oss från att gå med i antikrists segertåg (2 Tess 2:9-12)! Men avsikten med detta smutskastande är så klart att skrämma de som vacklar och att förlöjliga och neutralisera de som är emot.


6. Ett nytt Holocaust?

Vad vill då New age göra med de som inte vill lämna sin fruktan och åtskillnad? Vad kommer man att göra med dessa ”cancerceller” som måste ”avlägsnas”? Ja, det kan man sannerligen undra. Jag ser framför mig en ny slags förintelse eftersom några citat från New age pekar i den riktningen. Vi vet också att den yttersta tidens världsdiktatur kommer att förfölja de som trilskas med att tro på Jesus som den enda vägen till Gud:

”Allt som hindrar manifestationen av mänsklighetens gudomlighet måste drivas bort från denna planet.”
Messages from Maitreya the Christ
https://web.archive.org/web/20111008051903/http://www.share-international.org/background/printed/messages.htm

”Kirurgen vågar inte lämna kvar någon cancercell i kroppen när han stänger igen efter den känsliga operationen. Vi vågar inte lämna kvar någon självcentrering på Jorden efter urvalsprocessen.”
Barbara Marx Hubbard: The revelation

Upp 13:15: ”Och det [den falske profeten] fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.”

Upp 12:11: ”De [Jesu sanna lärjungar i den yttersta tiden] övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.”


7. En kommande New age-pingst!

I den villfarna kristenheten är en stor drivmotor idén om en stor andeutgjutelse i den yttersta tiden. Då sägs kristenheten blir så andligt stark och triumferande, att vi skulle kunna kalla det en andlig evolution och revolution. I och med denna "tredje pingst" menar somliga att de kristna kommer att få åtnjuta fullkomlig hälsa och välfärd. Det är i vart fall innebörden av de läror som kallas ”Latter rain”, ”Kingdom dominion” och ”Manifested sons of God” (betyder ungefär: ändetidens andeutgjutelse, Kungarikets herravälde och Guds manifesterade söner). Dessa läror kanske inte dyker upp helt avklädda i den förkunnelse vi vanligen hör, men detta är grundbultar inom stora delar av den karismatiska kristenhet som jag brukar kalla ”Latter rain-familjen”.

Latter rain-familjen undervisar att de troende i den yttersta tiden skall bli nästan som gudaväsen i andlig kraft och makt och på så sätt bygga ett gudsrike på jorden FÖRE det att Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt Tusenårsrike! Denna villfarelse har fungerat som bränsle till alla möjliga olustiga pingst-karismatiska yttringar i kristenheten, såsom Trosrörelsen, Toronto blessing, Pensacola outpouring, Lakeland, och den fortsätter ständigt att ge bränsle till nya sammanhang.

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:new_age.jpgDet är skrämmande att se hur lika tankegångarna inom Latter rain-familjen är de inom New age. Inom New age tror man nämligen på ett kommande andligt skeende som man kallar för ”Planetary Pentecost” (en ”Planetarisk Pingst”). Somliga skulle säga att detta är satan som kopierat Guds tanke. Men när man vet att Latter rain-teologin är en obiblisk lära, så ser man här istället två villfarelser som kör i mycket parallella spår. Tittar man djupare in i Latter rain-familjens skafferi, så ser man också många företeelser som är direkta kopior från New age, inte tvärt om. Räknar man med trosförkunnelsens vi-är-gudar-lära till Latter rain-skafferiet, så blir likheten med New age ännu mer skrämmande.

Kommer då Latter rain-familjen och New age att mötas längre ner utmed vägen? Kan det vara så att samma andemakt som verkar inom New age idag rör sig i våra kyrkor och förleder oss att tro att det är någon slags väckelse? Håller denna andemakt på att förbereda kristenheten för en Planetarisk Pingst? Ja, det är vad Warren Smith menar (författaren som jag nämnde inledningsvis), och det är inte alls omöjligt med tanke på hur den villfarna kristenheten och New age allt mer har tankegångar som liknar varandra. Några citat från New age-profeten Barbara Marx Hubbard:

”Alternativet till Harmagedon är den Planetariska Pingsten. När en kritisk massa är i den övre salen av medvetenhet på en planetarisk skala, kommer var och en höra från sitt inre, på deras eget språk, Guds mäktiga ord. Alla som är i samklang kommer att bli radikalt förändrade till att bli som och göra som Jesus.”
”Här är vi nu, redo vid antingen randen av en förintelse större än vad världen tidigare skådat …. eller på tröskeln till global sam-skapelse vari varje person på Jorden kommer att attraheras till att deltaga i sin egen evolution till gudomlighet.”
”Harmagedon är, mina kära, ett förskräckligt manus som du och jag skriver om just nu.”
Barbara Marx Hubbard: The revelation

Här bör nämnas att Brian McLaren, som väl kan sägas leda Emerging Church-rörelsen, också talar om ”ett alternativ till Harmagedon” (Emerging church kan översättas med ”Den Spirande Kyrkan”). Det alternativ man menar finns till Harmagedon har jag tolkat som just ”den spirande kyrkan” och dess ”sociala evangelium” vilka är själva kärntankarna i Emerging Church-rörelsen. Den senaste boken från New age-profeten Barbara Marx Hubbard heter märkligt nog Emergence!

Ulf Ekman förkunnar också ett ”Latter rain-budskap” i linje med det jag nämnt. Bl.a. hans bok Helig eld och levande stenar handlar om detta och presenteras så här i Livets Ords webbshop:

”Ulf Ekman…. visar på vilket sätt Gud idag bygger sitt tempel på jorden och lyfter fram olika sidor och aspekter av den upprättelse som behöver ske för att Kristi kropps fulla potential ska träda fram. När detta sker kommer en väckelse av aldrig tidigare skådat slag att bryta fram.”

Vi tar ett citat från en annan Latter rain-anhängare:

"Restaureringen [av Kyrkan] är ett verk av Anden att föra oss personligen, Kyrkan kollektivt, och slutligen världen universellt tillbaka till sin ursprungliga renhet [tiden före syndafallet]. Väckelse är när det förfallna templet snabbt sopas ren, snabbt byggs upp och dramatiskt fylls med glans. Från den förnyade Kyrkan kommer att komma utstrålande härlighet, kraftgärningar, frukt för världen och frälsning för nationerna."
David Mansell, in "Times of Refreshing" supplement to Covenant News

Som du förhoppningsvis kan se, finns all anledning att inte haka på de sammanhang som förkunnar en NY pingst, en världsvid andeutgjutelse, en världsvid väckelse, osv. Jag är övertygad om att man längre ner utmed vägen kommer att gå hand i hand med New age om man faller för dessa villoläror i "kristenheten". Vill du läsa mer om Latter rain kan du läsa min text Ändetidens andeutgjutelse enligt Joel i GT. Den finns på https://bibelfokus.se/sv/joel


8. Politisk lobbying

Som jag nämnde inledningsvis har dagens New age-rörelse inte bara andliga mål, man siktar även in sig på politiken. Deras företrädare ses allt oftare som kommentatorer i amerikanska nyhetskanaler. En händelse som öppnade upp för detta var 11 september-attackerna. Efter den händelsen tog nyhetskanaler i USA in flera kända New age-profeter för att de skulle ge sina kommentarer till det inträffade och ge amerikanska folket hopp(!). En person som starkt bidragit till att föra in New age-budskapen i amerikanarnas vardagsrum är Operah Winfrey som man idag kan se som en av New Age-rörelsens främsta evangelister.

I USA finns också flera starka politiska lobbygrupper och fredsorganisationer som är helt och hållet sprungna ur New age. En sådan grupp är The Peace Alliance som har som mål att ”möjliggöra medborgarnas engagemang för ett fredssamhälle”. En annan grupp är The Global Renaissance Alliance som grundats av Marianne Williamson och Neale Donald Walsch. Gruppens mission är att ”rusta krafterna för icke-våld som en social makt för det goda”. Det kan ju låta fint, men vi kan med säkerhet förstå att det här handlar om att medvetandegöra mänskligheten om ”vår egen gudomlighet”, dvs samma gamla lögn från Eden om att ”ni blir som Gud”. Det var ju med den lögnen allt elände startade!


9. Var står New age i Sverige?

Jag har grunnat en del på om Sverige ännu hamnat lika djupt i andligt avfall som USA – med avseende främst på New age. Tittar man i den svenska kostnadsfria New age-tidningen Free (hette tidigare Energivågen) så ser man där fortfarande enbart en massa erbjudanden som handlar om eget välbefinnande och utveckling, hälsa, spådom, m.m. Där finns inget om politik, fred och globala satsningar etc. Men det betyder inte att detta är obefintligt i Sverige. När jag i maj 2011 kikade in i New age-bokaffären Vattumannen i Stockholm såg jag där minsann böcker av Barbara Marx Hubbard samt böcker på svenska (!) av både Neale Donald Walsch och Marianne Williamson. Det här säger mig att utvecklingen i Sverige går åt samma håll som i USA. Vi ligger möjligen några år efter, eller så är aktiviteterna bara inte lika synliga här ännu.

En med New age parallell utveckling i Sverige som jag oroas över, är det ekumeniska arbetet i nu så gott som alla samfund i Sverige. I detta arbete öppnar tidigare rent evangeliska samfund idag dörrarna till både Trosrörelsen och till Katolska kyrkan. Med på köpet får man så klart en mängd villoläror. Svenska kyrkan har redan tagit in mycket från New age i olika kyrkor (mer om det längre fram), och något samfund har även öppnat dörrarna för Islam. Det samlande ordet är ENHET! Och i vissa fall är det även FRED! Sätter man dessa två ting före sanningen och evangelium kommer dessa samfund och församlingar hamna där Uppenbarelsebokens kapitel 13 pekar på: i en enad mänsklighet som med en mun prisar en gemensam andlig ledare! Denna enhetens superkyrka i den yttersta tiden är det som Bibeln kallar ”den stora Skökan”: ett avfallet trolöst Guds folk som horat med kungar, presidenter, näringsliv, andra religioner och maktcentra (läs Uppenbarelsebokens kapitel 17 och 18).

Det som är frapperande i detta andliga kaos är hur samfundsledarna bemöter kritiken från enkla bibeltrogna gräsrötter samt från de förkunnare som inte hoppat på det ekumeniska tåget. Man smutskastar dem och säger (som jag tidigare nämnt) att de drivs av fruktan! Man säger att de är splittrande i sina åsikter, och att det är de som orsakar uppslitande trätor i församlingarna. Resonemanget är alltså det samma som inom New age: fruktan och åtskillnad är den ondska som står i vägen för utvecklingen, två ting som New age utpekar som synd och satan! Underligt hur likt man tänker! Vem är inspiratören bakom detta?


10. Den "semantiska revolutionen"

När olika sammanhang skall närma sig varandra – som t.ex. inom ekumeniken – så är det en god början om parterna rör sig med samma vokabulär. Orden kanske till att börja med har olika innebörd för de olika parterna, men har man samma uttryckssätt och ordval är det alltså en god början. På sikt förändrar man sedan invanda begrepps innebörd för att anpassa sig än mer till motparten, samtidigt som man inför nya gemensamma begrepp, tolkningar och synsätt.

Man skall vara medveten om att det pågår en strategiskt planerad förändring av kristna ords och begrepps innebörd, en slags smygande ”semantisk revolution”. Redan på tidigt 1900-tal började ekumenikens ivrare omtolka och förändra den kristna vokabulären så att det ekumeniska arbetet skulle kunna gå smidigare att genomföra. Detta var t.ex. nödvändigt för att alla olika kyrkor och samfund skulle kunna samarbeta inom Kyrkornas Världsråd som bildades 1948. Toralf Gilbrant skriver i sin bokserie Tidens tecken, del 3:

”Om bara ord får ha sin vanliga betydelse, har vi här [i Kyrkornas Världsråds bekännelse] en trosbekännelse som skulle vara tillfredställande för alla kristna människor. Men liksom modernismen har undergrävt kristenhetens stora historiska trosbekännelser och gjort dem till rent symboliska framställningar av sanningar som nu uppfattas på ett helt annat sätt, så är Kyrkornas Världsråds basis föremål för en tolkning som gör det möjligt för unitarer och modernister att acceptera uttalandet, samtidigt som de förnekar hela dess innehåll. Modernister som förnekar Kristus som Gud, och unitarer som förnekar treenigheten, känner sig inte på något sätt utestängda från Kyrkornas Världsråd, även om dess grundläggande uttalande hävdar både Kristi gudom och treenigheten.

Detta måste ses utifrån den högst speciella ekumeniska vokabulär som är utvecklad för att tillfredsställa rörelsens konservativa bibeltroende medlemmar, samtidigt som man ger modernisterna fritt rum. De ekumeniska ledarna som är ängsliga för att medlemmarnas motstridande syn på de bibliska sanningarna skall riva sönder gemenskapen, harför att undvika en sådan splittring utarbetat en vokabulär och tagit i bruk en tolkningspraxis somlåter samma ord ha vitt skilda betydelser. Dr James DeForest Murch skriver om detta: ’Ingen större fara har kommit över den kristna kyrkan än denna ekumeniska dubbelhet i avsikt att uppnå kristen enhet.’ ”

Toralf Gilbrant citerar i samma bok den stora språkbegåvningen och teologen David Hedegård. LÄS DETTA NOGA, för det här förklarar väldigt väl varför alla kan samarbeta med alla, trots att vi fortfarande kan höra de gamla hederliga kristna begreppen från de värsta enhetsbyggarna:

”Inom den nyprotestantiska teologin har man nått en utomordentlig kunnighet när det gäller att omtolka de bibliska texterna och de gamla bekännelserna. Fortfarande använder man de gamla uttrycken men ofta låter man dem betyda något helt annorlunda än de ursprungligen gjorde. På det sättet kan man förneka hela den bibliska kristendomen och ändå berömma sig av ’bekännelsetrohet’. Ett sådant bedrägeri skulle aldrig förekomma inom någon annan vetenskap än teologin!”

I samband med att det stora ekumeniska mötet hölls i Stockholm 1925, under ledning av biskop Nathan Söderblom, höll pingströrelsens ledare Lewi Pethrus ett brandtal mot detta möte. Han sa då bl.a. detta:  

Man har övat sig oerhört med att använda ord, som döljer ens inre avsikter…. Det är så detta möte framför allt kommer att verka: det suddar ut de klara linjer, som Guds Ande under århundraden arbetat fram, särskilt under och efter reformationen. Men vi har män i svenska kyrkan, som arbetar på lång sikt. Det de inte vinner i dag, det vinner de i morgon. Och så nära, som vi nu är att öppna för katolicismen, har vi aldrig varit.”

Med hjälp av bl.a. denna smygande ”semantiska revolution” har det varit möjligt för protestanter att närma sig Katolska kyrkan, trots att de båda har helt olika frälsningsläror. På samma sätt har detta bidragit till att göra det möjligt för den evangeliska kristenheten att närma sig Trosrörelsen, trots att dessa båda också har olika frälsningsläror och olika syn på Jesu gudomlighet och mycket annat. Samma sak sker nu när frikyrkorna omfamnar den Katolska kyrkan. På sikt kommer så klart även dessa kyrkors och samfunds olika teologier synkroniseras helt, detta arbete har ju redan påbörjats. Här är det intressant att se vad en katolsk jesuit och "kristen" mystiker säger:

"Mystiken är en djupt mänsklig erfarenhet som man återfinner i alla kulturer och i alla tider. Det fenomen som språket pekar mot är universellt. Det kommer en tid då vi kommer att utveckla ett gemensamt sätt att tala och även något slags gemensam teologi."
William Johnston, Se – med kärlekens öga

Vem står då näst i kö som den avfallande kristenheten kommer att omfamna? Kan det vara New age? Ja, jag tror det är fullt möjligt. Man använder redan mycket liknande begrepp och tankegångar, och även synen på människan och Jesus blir allt mer lika. Jag har tidigare skrivit en hel del om de likheter i andliga upplevelser som finns inom falsk karismatisk kristenhet och inom New age. Det handlar om erfarenheter och upplevelser av ”kundalini-typ”. Men här vill jag sätta fingret på likheter i begrepp, tankegångar och synsätt. Jag skall ta några ytterligare exempel på begrepp och tankegångar som liknar varandra.

Inom New age talas det om ”The coming of the cosmic Christ” (ankomsten av den kosmiske Kristus) och ”the new disciples of Christ” (Kristi nya lärjungar). Katolska kyrkan talar om ”The coming of the eucharistic Christ” (ankomsten av den eukaristiska Kristus), ”the eucharistic man” (den eukaristiska människan) samt ”eucharistic reign” (eukaristiskt välde). Latter rain talar om ”Manifested sons of God” (Guds manifesterade söner) och ”Kingdom Dominion” (Kungarikets herradöme). Granskar man termerna handlar det om att människan blir gudomliggjord och därmed utgör Kristi fulla närvaro på jorden.


11.0 En plattform för enhet med New age

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:eukaristin.gifSom du förhoppningsvis sett i denna text, finns det idag oroväckande likheter mellan New age och den del av kristenheten som vurmar för en snart gränslös ekumenik. En ekumenik dessa två emellan kan byggas upp av många liknande tankegångar och bekännelser. Men jag vill avslutningsvis peka på en grundläggande plattform på vilken denna ekumenik kan byggas. Den plattformen ser ut att bestå av framförallt tre fundament:

 1. Eukaristin (den katolska nattvarden) – ”du blir vad du äter”!
 2. Självförgudning – ”du blir som Gud”!
 3. Mystika karismatiska upplevelser – fenomen av kundalini-typ!

11.1 Eukaristin som ett fundament för enhet
Det är ingen hemlighet att påvekyrkan vill evangelisera, missionera och knyta fler till sig med hjälp av sin form av nattvard – kallad eukaristin. Läs här vad påven Johannes Paulus II sa år 2000:

Eukaristin är ett 'missionerande sakrament' inte enbart därför att missionens nåd strömmar ut därifrån, utan också därför att den innehåller i sig principen och den eviga källan till frälsning för alla. Firandet av det eukaristiska offret är därför den mest effektiva missionshandling i världens historia som den kyrkliga gemenskapen kan utföra”.
The International Eucharist Congress, 21 juni, 2000, återgivet av L'Osservatore Romano 28 juni, 2000

I Sverige hjälper flera av de stora kyrkoledarna till med denna mission, och då tänker jag på Peter Halldorf, Ulf Ekman, Hans Weichbrodt mfl. Att Peter Halldorf medverkar i en nattvardsgudstjänst på Nyhemsveckan 2011 borde få många pingstvänner att boka om sin semester och tillbringa den på annat håll än på Nyhem! Men även New age har fått fokus på eukaristin. Läs återigen vad New age-profeten Barbara Marx Hubbard skriver:

"Du har kommit hem till mig. Brödet och vinet håller inom sig substansen av min nya kropp. Nyckeln för dig nu, varje dag, är att andas djupt i en ’förlossningarna erfarenhet’ av den uppståndna kroppen. Ta sedan nattvarden och upplev hur min kropp omvandlar din (OBS! katolska nattvardssynen: brödet ÄR Jesu kropp och du blir vad du tar in – min anm.).
Barbara Marx Hubbard, The Book of Co-Creation: The Revelation - Our Crisis Is A Birth, Novato, CA: Nataraj Publishing, 1993

”Göra detta [eukaristin] i förberedelse för ”Planetens födelse” som kommer att framkallas genom denna erfarenhet, till Kristi nya lärjungar som valde att arbeta tillsammans för ”Planetens Pingst”, när Guds Ande hälls ut på alla människor. Detta är syftet med ditt uppdrag på jorden. Alla dina projekt kommer att styras om, anpassas och bli laddade med kraft, om ni accepterar detta syfte och sätter det först."
Hubbard, Barbara Marx, The Book of Co-Creation: The Revelation - Our Crisis Is A Birth, Novato, CA: Nataraj Publishing, 1993

En grundtanke i den katolska eukaristin är att brödet och vinet, under det att prästen läser de magiska invigningsorden, förvandlas till Jesu kropp och blod rent fysiskt! Dessa kan därför tillbedjas, och man menar också att man BLIR vad man äter:

. . . i eukaristin får vi del av Guds ende Sons kropp och blod... [och] delaktigheten av Kristi blod och kropp har ingen mindre effekt än att det förvandlar oss till vad vi har mottagit.”
http://users.stargate.net/~ejt/corpchr3.htm

Här finns alltså tankegångar som berör något ”djupt” och på vilka enhet kan byggas.

11. 2 Självförgudning som ett fundament för enhet
Självförgudningsläran berördes något redan i föregående punkt, men denna förtjänar också en egen. Som kanske är bekant, så har alltid läran om att vi kan ”bli som Gud” varit en grundsten i Trosrörelsens teologi – trots att detta var satans frestelse i Edens lustgård!! Fler och fler samfund omfamnar idag Trosrörelsen, och dörrarna är nu vidöppna för andra att anamma denna lära. När man samtidigt öppnar upp för Katolska kyrkan – som i vissa fall står för samma tankegångar – är risken ännu större för att de tidigare evangeliska och lutherska kyrkorna hoppar på tåget. Här finns således också en ”djup” och frestande plattform på vilken enhet med New age kan byggas. Som jag tog upp inledningsvis är ju den stora missionsuppgiften inom New age att sprida kunskapen om att vi är ETT med Gud och därigenom gudomliga. Allt går alltså fram mot det som Latter rain i alla år förkunnat: att de kristna skall utvecklas till att bli ”Guds manifesterade söner”. Jag vill peka på ett citat från Katolska kyrkans läror för att förtydliga detta förhållande:

"Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skullefå del av hans gudomoch antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar."
Katolska kyrkans katekes, artikel 460

En företeelse som hjälper till med detta avfall i kristenheten är den allt mer populära ”kristna mystiken” med meditation och kontemplation m.m. Ett känt fenomen inom sådan mystik är att utövaren – när denne borrar sig inåt i sig själv – upplever att man är ETT med ALLT och ALLA. Man upplever därmed att man har det gudomliga inom sig. Här skall man vara medveten om att dessa upplevelser är exakt identiska, oavsett om det handlar om s.k. ”kristen” mystik eller mystik inom hinduism, buddism eller New age. Mystik är med andra ord en utmärkt plattform för enhetsbygge över alla religionsgränser, och vi kommer med all säkerhet därför se mer och mer av detta lanseras av ekumenikens största pådrivare. Vi låter den katolske mystikern William Johnston bekräfta detta faktum:

"Bortom jaget, bortom det personliga omedvetna, bortom det kollektiva omedvetna, bortom arketyperna talar alla de stora religionerna om ett mysterium. De använder sig av olika termer: Buddha-naturen, Brahman och Atman, gudomsgnistan, varats grund, själens centrum, men alla pekar mot samma verklighet.
Mystiken eller kontemplationen är ett återvändande, en väg tillbaka till harmonisk enhet. Den gör oss till ett med oss själva, till ett med mänskligheten, till ett med Alltet – som är Gud."
William Johnston, Se – med kärlekens öga

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:toronto.jpg11.3 Mystika karismatiska upplevelser som ett fundament för enhet
Detta är ett ämne som jag och många andra tagit upp många gånger tidigare, inte minst i samband med att vi såg alla bisarra fenomen runt Todd Bentley i Lakeland, Florida. Jag avser här otäcka andliga manifestationer av kundalini-typ, manifestationer som inte står något om i Bibeln, men som kan ses bland gurus i Indien, bland meditationsutövare, bland helgon i Katolska kyrkan, New age:are, shamaner, men också väldigt mycket i stora delar av den s.k. karismatiska kristenheten. Fler och fler i kristenheten tycker dessa manifestationer är helt okey, och de tror att det här är ting som har den Helige Ande som ursprung - vilket det så klart inte har, och självklart är det få karismatiker som hävdar att den Helige Ande och Kundalini är samma sak. Men det finns de som ligger något före i avfall när det gäller öppenheten kring dessa saker, vilket nedanstående citat från en katolsk jesuit visar:

”Jag tror inte att det är till någon hjälp att identifiera kundalini med den helige Ande. Jag föredrar att säga att den helige Ande, källan till all kosmisk energi, är källan till kundalini.”
William Johnston, Mystik för en ny tid

Ytterligare ett citat från William Johnston visar på kopplingen mellan kundalini och manifestationer vi sett i den karismatiska delen av kristenheten:

”Energin flödar genom ryggraden till kronan längst upp på huvudet och för med sig en upplysning som verkar vara grundsatsen i all asiatisk meditation från Indien till Japan. Man måste hålla ryggen rak och tillåta energin att flöda fritt. Ibland kommer zenupplysningen till meditatören som en psykologisk explosion följd av gapskratt som får kroppen att skaka i tio minuter, en kvart. Så mäktig är den energi som frigörs.”

Men dessa obibliska andliga manifestationer har inte sitt ursprung hos den Helige Ande utan i de österländska religionerna. De hittade sin väg till Väst genom mystiker, ökenfäder, helgon i Katolska kyrkan, hemliga ordnar och sällskap, ockulta sällskap mfl. De tog sig också in i den protestantiska evangeliska kyrkan via olika kringresande förkunnare som spred denna ”eld” med hjälp av löften om helande, välsignelser, framgång, kraft och rustning m.m. I gamla tiders väckelser sågs dessa manifestationer som antingen svärmeri, psykologiska fenomen eller som demonisk påverkan, något som bekämpades med kraft. Idag ses dessa andliga manifestationer som ett bevis för att den Helige Ande är utgjuten(!).

Eftersom denna typ av manifestationer nu släppts in i stort sett alla kristna sammanhang utgör dessa också ett inbjudande fundament för enhet över alla gränser. Och eftersom dessa manifestationer också förkommer inom nyandligheten blir detta säkerligen ett fundament även för enhet med New age.


12. Har ekumeniken med New age redan börjat?

Nu kanske du undrar om kristenheten redan har börjat söka enhet med New age? Absolut! Ovan har jag försökt peka på att det finns många beröringspunkter mellan New age och en avfallande trolös kristenhet, så en grund finns nu att bygga på. Och faktum är att samarbetet redan är igång, på vissa håll med full kraft. En av de stora drivkrafterna bakom integrationen av New age i Svenska kyrkan är t.ex. biskop Bengt Wadensjö, en man som jag hellre kallar New age-profet än kristen.

Svenska kyrkan verkar vara främst i ledet vad gäller samarbete med New age. Flera församlingar i Stockholm har redan tagit in fullfjädrade New age aktiviteter där man t.o.m. blandar in detta i mässan när man firar nattvard. Läs mer om det via denna länk: https://bibelfokus.se/tecken5 eller denna: https://bibelfokus.se/tecken6. På andra håll låter man kända New age-företrädare komma in och föreläsa. Men liknande aktiviteter är även på gång i frikyrkligheten. Där kan man ibland stöta på sådant som meditation, yoga, qi gong, mindfulness, Frälsarkransen (radband), Tikva (”kristen yoga”) m.m.

Frälsarkransen kan du läsa om här:
https://media.bibelfokus.se/docs/Fralsarkransen_och_livets_parlor.pdf.

Tikva kan du läsa om här:
https://bibelfokus.se/tikva.

Du kan vara säker på att intresse för Frälsarkransen och Tikva, men även ljuständning och ikoner, är ett förstadium till ett allt större intresse för både katolicism och New age.

Eftersom ekumeniken inom Sveriges kristenhet nu är så utbredd, påverkar det så klart alla vad den ena eller andra kyrkan sysslar med. Jag anser därför inte att t.ex. frikyrkorna kan peka finger åt Svenska kyrkan pga de fullfjädrade New age-aktiviteter Svenska kyrkan erbjuder i t.ex. Stockholm. Alla frikyrkor har ju en djupgående ekumenik med Svenska kyrkan, vilket man menar är det samma som den Andens enhet det står om i Joh 17. Har man alltså ekumenik med varandra så delar man också varandras andlighet. Även om jag inte ser ekumeniken som likställd den Andens enhet Jesus talade om, så tror jag ändå man smittas av varandras andlighet när man samarbetar så som sker i det ekumeniska arbetet. Därför kan man med fog säga att New age redan idag har en fot inne i det ekumeniska arbetet Sverige!


13. Försvara pärlan!

Det sanna evangeliet är som en liten, ömtålig men oändligt dyr pärla. Institutionskristendom har i alla tider begravt denna pärla under all sköns bråte som asketism, religiösa riter, metoder, sakrament, lagiskhet, expertkunskaper och villfarelser av alla de slag. Detta har hindrat många människor från att finna det enkla och dyrbara evangeliet. Istället snärjs de in i religiösa system som förslavar istället för att frälsa. Vid olika tider har Sverige upplevt äkta väckelse även om det var länge sedan sist. Då har pärlan blivit synlig i sin nakna och sköna enkelhet. Då har folk fått uppleva en sann frälsning genom nåd allena. När vi nu ser detta evangelium återigen begravas under allehanda religiöst bråte, måste vi varna och samtidigt peka på den enkla pärlan. Vi måste hjälpas åt att gräva fram pärlan och hålla den synlig för de som söker Sanningen och det eviga livet hos Gud!

Den negativa utveckling som jag här beskrivit är tyvärr inget Guds barn kommer att kunna stoppa, Bibeln har ju förutsagt hur det skall bli i den yttersta tiden. Men låt oss i alla fall informera så mycket det går och leda människor från mörker till ljuset hos Jesus Kristus och till barnaskapet hos Gud vår Fader!

Till sist: Jag tror det är hög tid att varje kristen ber över nedanstående bibelord och frågar Gud om vad det kan betyda för det egna livet framöver:

Upp 18:4: "Och jag hörde en annan röst från himlen säga: 'Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor'."

 

/Lennart


Läs också:

• Solveig Hendriksen: Dalai Lama och den kontemplativa enheten
• Stig Andreasson: Femtekolonnare inom svensk kristenhet
• Lennart J: Ett Bibliskt förhållningssätt till kristen enhet och ekumenik