Skapelsetro kontra evolutionsteori

Evolution?Stödet för evolutionsteorin sviktar

Winston Churchill har sagt: ”lögnen hinner springa två varv runt jorden, innan sanningen ens kommit ur sängen och fått på sig byxorna”. Precis så känner jag att det har varit väldigt länge nu när det gäller evolutionsteorin och skapelsetron (kreationismen). Men nu är det dags att vi skapelsetroende drar på oss kläderna och ställer oss upp och vågar stå upp för de sanningar som Bibeln vittnar om! Någon annan beskrev evolutionsteorin så här:

"För 40 miljarder år sedan exploderade ingenting och detta gav upphov till universum. På jorden regnade det på bergen och regnvattnet blev en soppa. Blixt och dunder och solsken tillförde energi så att proteiner bildades. Ur dessa uppstod bakterier och senare grodor som till slut utvecklades till prinsar."

Självklart har denna vetenskapens saga och hypotes om evolution aldrig bevisats vara sann. Den är fortfarande bara en stor mix av olika hypoteser parade med olika observationer i naturen. Ju längre vetenskapsmännen söker sig in i celler, DNA och molekyler, ju mindre talar upptäckterna till evolutionsteorins fördel. På samma sätt är det när vetenskapsmännen försöker förstå sig på universum. Sanningen är faktiskt den, att allt fler forskare världen över inser att världen är så komplex, att den inte kan ha blivit till genom slumpartad evolution och naturligt urval etc. Allt fler begriper att det måste finnas en intelligent Designer bakom alltsammans. Och ju mer fakta som läggs fram på bordet, ju mer talar fakta till skapelsetrons fördel. Många tror att det är tvärtom: att forskarna nu bevisat evolutionen. Men så är det inte. Forskarna börjar alltså få vittring på Gud! För den som söker sanningen om detta, är det inte på något sätt farligt att studera fakta och forskningsresultat och försöka bilda sig en egen uppfattning – om man nu inte är ute efter att bli stärkt i sin evolutionstro (för det är också en tro). Nej, för en skapelsetroende är det rent utav upplyftande!


Senast publicerat: