Skall vi bunkra förnödenheter?

Fråga:

Hej Lennart! Är det bibliskt att börja samla in förnödenheter inför den kommande utanförskapet när antikrist regerar, eller ska vi som på Mose tid, helt och fullt lita på att Gud försörjer oss. Samt är det synd att ta emot hjälp från de som har märket på sig om någon erbjuder sig. Gud välsigne dig broder.

Svar:

Hej,

Det var ju en lite spännande fråga, det här med att samla på sig förnödenheter inför yttersta tiden. Man får nog försöka tänka på det här utifrån både ett förnuftigt och ett bibliskt perspektiv.

Det första som slår mig är att vi inte vet när svårigheterna drabbar oss. Vi vet inte ännu när Antikrists tid kommer. I alla tider har man ju trott att det är "NU". Jag tror den skulle kunna komma inom bara kanske ett-två år; det saknas några komponenter för att det skall funka idag tycker jag. Men det kan ju också dröja 5-15 år, vad vet jag. Så ur det här perspektivet vore det galet att börja samla på sig förnödenheter.

För det andra har vi ingen aning om var vi kommer att vara den dag detta kommer. Vi vet inte om vi lever, vi vet inte var bor, om vi får ta med oss saker ifall vi flyttar osv. Privat ägande kanske är reglerat på ett sätt som det inte är nu osv. Så ur detta perspektiv vore det också galet tycker jag.

För det tredje känner jag att vi måste leva i trons vila och förtrösta på att det löser sig, det har ju Jesus lovat. Bara vi håller vår del och söker Guds rike i första hand (Matt 6:33). Vi kan jämföra det med hur Guds folk blev försörjda på ett mirakulöst sätt i öknen med det dagliga mannat. Men om någon samlade manna för två dagar eller fler så gick det mask i den extra ransonen (2 Mos 16:19-21). Det här är med all säkerhet ett Bibelord till de som lever i den yttersta tiden också. Man kommer att kunna räkna med dagligt "manna från himlen" på något sätt, och vi skall inte bunkra upp.

Det kristna livet handlar också om att "vandra i Anden" Med det måste vi förstå att Gud vill vägleda sina barn från dag till dag. Om nu Anden tydligt skulle mana någon till att bunkra upp förnödenheter så skulle det så klart inte vara fel, men då skall man ju vara ganska säker på att det är Gud som vägleder. Sedan får inget bli en standard bara för att Anden en gång manade att göra på ett särskilt sätt. För någon kan det ena vara rätt, men för en annan kan det vara fel. Så att leva i trons vila, i förtröstan som ett Guds barn, och att mer och mer lära sig att vandra i Anden är det som gäller för den smidigaste överlevnaden i svåra tider.

Sedan frågar du om vi skall kunna ta emot hjälp/mat från människor som tagit emot vilddjurets märke i den yttersta tiden, om man alltså inte själv gjort det. Bibeln visar ju tydligt att den som inte tar detta märke på sig inte kommer att kunna köpa eller sälja (Upp 13:17). Däremot tror jag byteshandel kommer att blomstra, men det är en annan fråga. Många av oss kristna har idag arbetsgivare som inte är troende men som vi blir försörjda av, så jag har svårt att se varför vi inte skulle kunna ta emot hjälp om någon skulle vilja hjälpa av ren godhet. Ett Bibelord här som jag ofta tänkt på är det som står i Matt 10:42:

"Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge - amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön."

Jämför gärna detta med det som står i Matt 25:31-40. Man kan fundera över om detta har att göra med yttersta tiden och med människor som hjälper "dessa mina minsta bröder" med förnödenheter.

Så JA, vi kan nog räkna med att Gud kommer att ge oss hjälp från de mest oanade håll, och detta kanske rent av blir till en räddning för de som hjälper.

/Lennart