Vad är Rotary för något?

Fråga:

En frikyrkopastor som är med i Rotary - vad säger du om det? Jag har blivit omvänd från New Age och blev bestört då jag fick veta detta. Känner stort obehag i min ande över att "min" pastor är med i ett sånt sammanhang". Är jag för känslig bara?

Svar:

Rotary är inte alls ett hemligt sällskap så som t.ex. frimurarna eller tempelriddarna är. Rotary var från början en slags lunch-klubb för män i näringslivet. Detta är vad man ibland kallar en "social klubb". Idag kan både män och kvinnor vara medlemmar och man måste nog inte längre vara affärsman. Så i sin grundtanke och i sin verksamhet finns nog inget skumt med Rotary. Du kan läsa mer om Rotary på Wikipedia.

MEN sedan finns det en del risker med den här typen av sällskap där det finns starka band mellan medlemmarna. Den första risken är att det kan vara en grogrund för korruption. Jag har själv sett när en chef tillsattes, och där man kan misstänka att det var gemenskapen i Rotary som var grund till anställning istället för kompetensen. Detta är bara ett exempel på korruption, och du kan säkert tänka ut fler möjliga varianter.

En kanske otäckare fara med sociala klubbar är att dessa kan vara en rekryteringsbas till andra sällskap (typ frimurarna) dit det är för hög tröskel för "vanligt" folk att komma in. I en enklare social klubb (typ Rotary) kan individer kännas på pulsen och studeras för att hitta lämpliga kandidater till avancemang in i de hemliga sällskapen. På motsvarande sätt utgör de "lägre stående" hemliga sällskapen rekryteringsbas för de mer avancerade och ockulta sällskapen. Det är ju precis så som själva gradsystemet i t.ex. frimurarna fungerar, och då är det självklart att sociala klubbar och sällskap kan fungera på detta sätt också. Detta är jag inte ensam om att tycka. Jag har själv hört vittnesbörd om detta, och det skrivs en del om det på Internet.

Så vad skall man då tycka om en pastor som är med i Rotary? Ja, gemenskapen med församlingen tycks inte räcka. Han vill antingen frottera sig med herrar i lite högre social rang eller så är det kanske ett försök till evangelisation? Gäller det första alternativet så vittnar det om att köttet inte är korsfäst och då är ett sådant medlemskap en fara. Får en sådan person sedan frågan om han är intresserad att komma med i ett annat sällskap, så blir han smickrad och lockad och därmed ett lätt byte. Sedan börjar avfallet på allvar. Så i sig tycker jag inte Rotary verkar vara skumt, men det finns uppenbara och allvarliga risker, och ett medlemskap kan som sagt vittna om att man har en svag karaktär som inte är helt överlåten till Gud.

/Lennart