Blir Antikrist en fysisk person eller ett rike?

Fråga:

Här är en fråga som vi fått in till BibelFokus lite då och då: ”Blir Antikrist en fysisk person eller ett rike/ett imperium?”. Ja, det kan man fråga sig. Kanske det kan vara intressant att se vad Bibeln säger om denna Antikrist.

Svar:

I Bibelns Nya testamente kan vi läsa om ”fördärvets son”, ”motståndaren”, ”den laglöse” (2 Tess 2), ”vilddjuret” (Upp kap. 11, 13,14, 15, 17, 19, 20 ), ”Antikrist” (1 Joh 2) och ”Bedragaren” (2 Joh 1:7). Personligen tror jag att dessa benämningar syftar på en och samma PERSON, en person som kommer att vara en djävulsk, global ledare i den yttersta tiden, och den absolut sista diktatorn i världens historia. Denna sista Antikrist (det har funnits fler, se 1 Joh 2:18) blir en manlig, fysisk person. Han omtalas ju som just HAN i flera av Bibelns texter. Vi skall se på några:

2 Tess 2:8: "Sedan ska den laglöse träda fram, HAN som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.”

Denna person skall också utge sig för att vara Gud:

2 Tess 2:4: ”HAN sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud”.

I detta sammanhang kan det vara viktigt att känna till att ordet ”Antikrist” kommer från grekiskans anti Christos som kanske främst bör översättas med ”istället för Kristus”. Antikrist är alltså en person som säger sig vara Messias/Kristus/Gud och därmed lurar de flesta människor. Sedan sägs detta i Uppenbarelseboken som visar att Antikrist blir manlig person:

Upp 17:11: "Vilddjuret som var och inte är, HAN är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot fördärvet."

Även i de följande verserna tycker jag det framgår att Antikrist är en person eftersom man tillber honom (folk har väl knappast någonsin tillbett ett rike?):

Upp 13:1-4: "Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?”

Upp 13: 8: "Alla jordens invånare kommer att tillbe det

Sedan sägs det att vilddjurets tal är ”en människas tal”, vilket väl också pekar på att det handlar om just en människa:

Upp 13:18: "Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666”

I Uppenbarelsebokens kapitel 17 talas om vilddjuret som en i kretsen av 10 kungar, vilket antyder att det är en person. Och avslutningsvis ser vi i NT en dom över vilddjuret och att det plågas i evigheters evighet. Ett rike kan ju knappast tas fängslas och plågas, och detta skall ske tillsammans med personerna Satan och den falske profeten:

Upp 19:20: ”Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.”
Upp 20:10: "Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.
”

Så allt detta tycker jag för egen del pekar starkt på att Antikrist är en fysisk, manlig person, men som självklart även leder ett antikristligt, globalt rike.

Om vi sedan kikar i profeten Daniels bok i Gamla testamentet, så finns där ett antal texter som många tolkar som om de handlar om den kommande Antikrist. I kapitel 11 står det skrivet om den onde kungen från Nordlandet. Det är just en fysisk, manlig person, eftersom denne omnämns som ”han”. Om honom står det att han skall ”ställa upp förödelsens styggelse” (vers 31). Det är denna vers som Jesus hänvisar till när han talar om den allra yttersta tiden i Matteusevangeliets kapitel 24, och därför finns all anledning att tro att Daniels profetia om Nordlandskungen också syftar på den siste Antikrist. En intressant sak att notera i sammanhanget är att det om denna person står att han ”kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar” (Dan 11:37). Ordet ”gudar” i den hebreiska grundtexten står i pluralform, och därför är detta översatt med just "gudar" i våra moderna svenska Biblar. Detta kan då möjligen innebära att Antikrist varken kommer att vara kristen, jude eller muslim, för alla dessa religioner har ju endast en gud. Dock är det så att samma hebreiska ord (i pluralform) också används för  "Gud" i Bibeln, men i fallet med Dan 11:37 har översättarna inte valt detta alternativ (kallat "förstärkande plural"). Så det finns med tanke på detta kanske en anledning att vara vaksam åt andra håll (än att han är kristen, jude eller muslim) när det gäller Antikrists bakgrund.

Ja, detta vara lite tankar jag ville dela. Jag hoppas detta kan bidra till en bibelförankrad vaksamhet över dessa ting. Läs gärna min text om Signalement på den kommande Antikrist.

/Lennart