Fråga om omskärelse

Fråga:

Har en fråga vad det gäller omskärelse. Hade en diskussion häromdagen, då jag tror det är så att messianska judar följer traditionen att omskära sina pojkar. Min "motståndare" tyckte att det borde de inte göra, för att det gamla förbundet är ersatt, och de är frälsta av nåd. Jag sa att de är givetvis frälsta av nåd, men att de är ett utvalt folk, till evig tid, och det är på grund av detta de gör det. Hur ser du på detta?

Svar:

Vi kan börja med detta Bibelord. Och jag har tagit det ur Reformationsbibeln eftersom översättningen där är bra:

1 Kor 7:18: "Är någon kallad såsom omskuren, skall han inte bli som en oomskuren. Är någon kallad såsom oomskuren, skall han inte låta omskära sig."

En sak står helt klart i Bibeln, och det är att vi hedningar inte skall omskära oss. Det sa "hedningarnas apostel" Paulus rakt ut (se även t.ex. Gal 5:2-3). Även vid "det första apostlamötet" fastställdes att omskärelsen inte skulle omfatta hedningarna (Apg 15:20) då de angav vilka regler skulle gälla. Men i och med att apostlarna sa detta, så sa de ju indirekt att judarna skulle fortsätta med omskärelsen. Den kristna tron är ju ingen ny religion, utan bara judendom som blivit fullt uppenbarad, ett gammalt förbund som blivit förnyat. Det fina för oss "hedningar" är att vi kan få vara med i Israel utan att omskära oss. För vår del räcker det med hjärtats omskärelse. Men för judarna uppfattar jag det som att alla gamla regler kvarstår, men att även de kan få hjärtats omskärelse genom tron på Jesus och Guds nåd. En sak kvarstår dock inte i judendomen, och det är tempeltjänsten med sitt prästerskap. Det är raserat en gång för alla eftersom Jesus ersatte den ordningen med sitt fullkomliga offer.

Det Paulus gick till rätta med hos Galaterna (som var hedningar, dvs icke-judar) i brevet till dem, var att de försökte bättra på sin frälsning genom att börja med laggärningar, och då var omskärelsen en sak som de trodde var nödvändig även för dem. Men omskärelsen är inte nödvändig för hedningarnas frälsning, inte heller för judarnas. Men den är ett förbundstecken för judarna, och det är liksom en annan sak än en frälsningsfråga. Vi skall komma ihåg att Paulus faktiskt lät omskära Timoteus (som var av judisk börd) av hänsyn till judarna.

Skall jag summera detta, så skall vi kristna inte leva som judar, och kristna judar inte leva som oss hednakristna, vilket vi kan utläsa ur det inledande Bibelordet. Vi är två olika folk med olika uppdrag. Judarna är fortfarande Guds utvalda folk med ett särskilt uppdrag som skall slutföras i den yttersta tiden. Vi är Jesu lärjungar med uppdraget att vittna om honom. De som blir kristna blir visserligen inympade i det äkta olivträdet Israel, men är fortfarande inympade grenar, inte äkta grenar. Först när Jesus kommit tillbaka blir vi ett folk. Skall jag vara riktigt ärlig tror jag inte vår uppgift är att vinna judarna först och främst, Gud har sin särskilda plan för detta folk. Jesus sa ju dessutom till de första lärjungarna "gå UT i världen och gör alla folk till mina lärjungar". Det grekiska ordet för "alla folk" är ethnos, och det syftar på de icke-judiska folken.

Det här var ju ingen lång teologisk utläggning; jag är ju inte teolog. Men det var ett försök till ett logiskt, Bibliskt resonemang. Hoppas det var klargörande i alla fall. Vill du ha mer kunskap i detta ämne så lyssna till Sven Reichmanns undervisning. Den hittar du här.

/Lennart