Har Livets Ord lämnat trosförkunnelsen och JDS-läran?

BibelFokus har från många frågeställare fått frågan om Livets Ord lämnat trosförkunnelsen med JDS-läran och flera andra villoläror. JDS-läran är en ovanligt allvarlig villolära som handlar om att Jesus dog andligen, blev gjord till en vanlig människa full av synd, att han skildes från Fadern och fördes ner till helvetet för att plågas, och att han sedan blev född på nytt. Denna villolära avkläder helt Jesus hans gudomlighet. JDS är förkortning av engelskans Jesus Died Spiritually = Jesus dog andligen. En bakgrund till frågan är det som Ulf Ekman skrev på sin blogg om detta (sidan finns inte längre men går att hitta via Internet archive; https://web.archive.org/web/20100329225108/http://ulfekman.nu/2008/04/11/apropa-den-sk-jds-laran )

Även om JDS är långt ifrån den enda villoläran i Trosrörelsen, så utgör den en grundsten på vilken de andra villolärorna står. Så det är så klart viktigt att utröna var Livets Ord står idag i denna fråga, och även analysera det Ekman skrev i sin blogg. Nedan kommer därför ett försök till analys. Färskare uppgifter kommer längre ner i texten.

Det Ulf Ekman skrev i sin blogg 2008 upplever jag som ett försök till att dölja på vilken grund Livets Ord och Trosrörelsen faktiskt står. Nedanstående citat från Ekmans blogg visar tydligt på denna mörkläggning eftersom det innehåller rena lögner:

"Denna lära förekommer hos E. W. Kenyon och i viss mån hos Kenneth Hagin. Kenyon bygger ett filosofiskt lärosystem kring denna tanke där den ingår som en viktig byggsten i hans teologiska funderingar, medan den hos Hagin har en mer underordnad betydelse... Här finns många spekulationer... Jesus dog för oss alla men jag tror inte han dog andligen eller 'antog syndens och djävulens natur' som några har spekulerat om. "

"I viss mån", "teologiska funderingar", "underordnad betydelse", "spekulationer", det är mycket, mycket långt ifrån sanningen! Och Ekman ställer ju dessutom sig själv utanför dem som "spekulerat" kring JDS-läran, trots att det var han som tog den villoläran till Sverige och spred den flitigt! JDS var och är grundfundamentet som hela Trosrörelsen vilar på – från Essek W. Kenyon, till Kenneth Hagin, till Kenneth Copeland och vidare till Ekman. Utan JDS existerar knappast resten av Trosrörelsens teologi. Denna grund är nu lagd och ligger kvar, men det är idag mest överbyggnaden vi ser och får höra predikas om. JDS var lika mycket ett fundament för Hagin som för Kenyon, vilket man lätt ser i deras böcker. Ekman verkar själv backat från läran om att försoningen skedde i helvetet – om man läser hans blogg – men skadan är ju redan skedd – vilket han själv är skyldig till – och frågan är då vad arvtagarna inom Livets Ord tror och undervisar idag.

Begrundar man nedanstående citat av Hagin så ser man att Ekman ljög om Hagins förhållande till JDS. Det går att finna mängder av liknande citat från Hagin och andra trosförkunnare (se min text om Tio villoläror i Trosrörelsens teologi, länk sist i sidan):

"Andlig död betyder mer än att vara skild ifrån Gud. Det innebär också att ha satans natur... Jesus smakade döden, den andliga döden... Nere i de lidandes fängelse – nere i själva helvetet – tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss, eftersom han dog i vårt ställe... under det att Gud öste sin vrede och dom över Jesus, så kände Jesus att detta bröt hans och Faderns gemenskap fullständigt. Varför behövde Jesus födas? För att bli som vi är; separerad ifrån Gud. Han smakade den andliga döden för varje människa."
”The Name of Jesus”, Kenneth Hagin

Ekman försöker alltså ge sken av att JDS-läran inte var något avgörande i Kenyons och Hagins undevisning, underförstått att den inte heller var det i hans egen undervisning. Nu skall man komma ihåg att Ekman gick på Hagins bibelskola och därefter startade Livets Ord. Kenyons och Hagins läror var de facto hörnstenen i bygget av Livets Ord. Därför var Kenyons och Hagins böcker också en del av kurslitteraturen på Livets Ord. Man översatte många av Hagins böcker till svenska. Kenneth Copeland har samma undervisning, och han var också en av de förkunnare som starkt påverkade Ekman och Livets Ord. Det är därför inte förvånande att JDS var något som Ulf Ekman själv också förkunnade frimodigt och rakt på sak, med alla sina beståndsdelar. Lyssna själv till denna inspelning där Ekman undervisar detta:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Har då Ulf Ekman och Livets Ord tagit avstånd från JDS?

Nej, det tror inte jag. Det Ekman gör är att han lägger en dimridå för att förleda oss; släta över i ekumenikens namn! Den allvarligaste delen är att JDS-läran undervisar att Jesus skiljdes från Fadern. Men om nu Jesus ÄR Gud i mänsklig gestalt (vilket är hörnstenen i en äkta kristen tro) så kan ALDRIG Jesus skiljas från Gud! Och om nu Jesus ÄR Gud då behöver han ju inte födas på nytt! Men JDS lär just att Jesus blev till gjord till en syndig människa, fick satans natur, dog andligen, skiljdes från Fadern och sedan föddes på nytt. Man tar alltså ifrån Jesus hans gudomlighet och gör honom till en syndig människa utan gudomlighet. Sedan säger man att han föddes på nytt. Detta blir då grunden till självförgudningsläran inom trosförkunnelsen. För på samma sätt som Jesus i den tänkta pånyttfödelsen återvinner sin gudomlighet, kan vi genom pånyttfödelse bli gudomliga precis som Jesus, menar man. Detta är målet med JDS och hela fundamentet och förutsättningen för Trosrörelsens olika läror om framgång, rikedom, fullkomlig hälsa, läran om munnens bekännelse, den kristnes fulla auktoritet och skaparkraft, osv. Därför kan Trosrörelsens anhängare inte avsäga sig JDS, för då faller hela husbygget. (Låt oss inte heller glömma att Trosrörelsen världen över fortfarande står för JDS.)

Nu skall vi se att Ekman och Livets Ord trots allt hållit kvar vid det de undervisade från början (de talar alltså med kluven tunga). I sin bok Tillintetgör djävulens gärningar skriver Ekman nedanstående. Denna bok säljs än idag (2023-06-01) i Livets Ords webshop:

"Jesus blev gjord till synd, dog andligen och fördes ned i dödsriket...Gud lät genom den helige Ande en blixt slå rakt ned i dödsriket och uppväckte Jesus." (s. 20)

Ekman skriver så här i sin bok Doktriner (en nyare bok):

"Om vi människor på grund av synden är andligt döda, så måste rimligtvis den som återlöser oss på något sätt ta del av denna andliga död… så erfar Jesus gudsövergivenhet och andlig död." (s.174, 175)

Här ser vi hur Ekman även på senare tid undervisade om Jesu andliga död. Om nu Ekman mot förmodan idag helt tar avstånd från JDS-läran med dess subläror, då borde han ju dra in alla ex av böcker som dessa två. Han borde också offentligt be om ursäkt för alla de år som han var ansvarig för att sprida dessa villoläror. Utan detta är han inte trovärdig i det han skrev i sin blogg 2008!

Det Ekman skrev i sina böcker ligger helt i linje med vad Ekman tidigt undervisade på Livets Ord:

”Jesus ropade på korset: 'Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?' I samma sekund dog Jesus andligen. Gud såg inte längre Jesus som sin älskade Son, men som en som var förbannad, och han vände Jesus ryggen och överlät honom i djävulens händer, som tog hans ande till helvetet. Där upplevde Jesus de djupaste kval under tre dagar. För att vårt hjärta skulle bli rent måste Jesu hjärta bli fyllt av synd, och det innebar att han blev gjord till en syndare. Han fick Satans natur. Han blev gjord till synd. Efter tre dagar sa Gud att det var nog och sträckte sin hand ned i helvetet och födde Jesus på nytt. Guds Ande kom in i Jesu ande, och han blev rättfärdiggjord och levandegjord i Anden”.?
Predikan av Ulf Ekman på kassett från 1986

En annan sak som är viktig att se, är det som för några år sedan (2011-09-09) stod på Livets Ords hemsida. Där stod det som svar på frågan "Har ni förändrats?":

"Ja, visst förändras en församling med åren, det vore ju konstigt annars. Men då det gäller läran och inriktningen är den precis densamma nu som när vi startade."

Grundstenen JDS ligger alltså kvar där den först blev lagd. Det samma säger Ekman i en bok från 1996:

"...den grundläggande visionen, den grundläggande teologin, de grundläggande aktiviteterna och de grundläggande synsätten ligger kvarHär finns ingen skillnad.”
"Denna välsignade press", Ulf Ekman

Ett pinfärskt uttalande!
Finns det då nyare bevis för att den gamla läran ligger fast? Ja, faktiskt. I tidningen Världen Idags sommarbilaga från maj 2023 finns en intervju med flera av Livets Ords ledande personer. Missionsdirektor Christian Åkerhielm får där frågan: ”Har Livets Ord förändrats med åren?” På detta svarade han:

Inte undervisningsmässigt, snarare nyanserats mer, mognat.” (sidan 18)

Till detta kan vi också lägga Livets Ords 40-årsfirande den 4 juni 2023 där man tackade och prisade Gud för ALLA 40 åren! Man prisade också Ulf Ekman – som deltog på mötet – för att han under alla sina år i församlingen var trogen sin vision.

Tydligare kan det knappast bli: undervisningen som varit Livets Ords signum sedan starten 1983 ligger fortfarande fast. Så inget har egentligen förändrats hos Livets Ord – annat än det yttre sättet att förmedla dessa läror och den nya ekumeniska inriktningen med närmandet till Katolska kyrkan och mystiken m.m. Den dåliga frukten av dessa MYCKET allvarliga villoläror är fortfarande är synlig. Man förför människor till avfall från det sanna evangeliet, och leder dem sedan vidare in i andra villfarelser. Somliga far mycket illa och mår dålig, andra mår till synes gott men fungerar då som ambassadörer. Detta leder till en andlig förvirring hos många, ofta med andlig utbrändhet som följd. Jag själv har mött eller varit i kontakt med många sådana personer. Det finns alltså all anledning att fortfarande ta avstånd från Livets Ord och deras undervisning! Att försöka plocka russin ur en förgiftad kaka och tro att man klarar sig, det är är en vilsegången tanke!

Läs gärna min text nedan. Där finns en mängd avslöjande citat. Där beskriver jag också varför de olika lärorna är fel.

Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi

/Lennart