Profetskola – rätt eller fel?

Fråga:

Jag skulle vilja ha lite hjälp angående profeter. I mitt sammanhang talas det mycket om hur viktigt det är med att det finns profeter/profettjänst (mer än vad det talas om lydnaden till Guds Ord) och därför diskuteras om vi möjligen skall ha en profetskola. Somliga talar om två sorters profeter, en profettjänst samt den profetgåva som alla kan be om att få, och det är den profetgåvan skolan skulle handla om.

Jag är rädd att det kan bli ett upphöjande av människor. Det är mycket fixering kring Andens gåvor i vår tid och att det måste hända saker, och gör det inte det så prestera man fram det. När Guds Ande och Guds kärlek får flöda så tror jag att vi själva inte alltid märker det, just för att vi inte skall berömma oss utan ge Herren äran. I vårt fall har jag även en känsla av att man vill ha reda på vad som skall hända utav en "Profet" för att själv slippa lyssna.

Om du har tid blir jag glad över en kommentar från dig.

Svar:

Hej där!

Rent generellt måste vi i alla lägen fråga oss "vad står det om detta i Bibeln?". Då konstaterar jag att det i NT inte står något om att man t.ex. skall "lära sig tala i tungor", att man skall "lära sig höra Guds röst" eller "lära sig profetera" (t.ex. genom att göra små enkla trevande försök). Det fanns visserligen profetlärjungar på profeten Elisas tid, men det handlade inte om att de skulle lära sig höra Guds röst, vad vi kan se i texterna. Dessa profetlärjungar levde och vandrade med Elisa – precis som Jesu lärjungar gjorde med honom. Genom detta danades profetlärjungarnas karaktär och stärktes deras tillit till Gud, och på så sätt mognade de successivt som gudsmän. Det tog med andra ord tid; det var ingen snabbkurs i hur man profeterade. Man kan även se på hur Samuel fick vägledning i början av sin "karriär" som profet. Då var det inte snack om att lära sig att höra Guds röst, för rösten hörde han klart och rent. Det han fick vägledning i av prästen Eli var hur han skulle bemöta Guds tilltal. Samuel var då endast en ung pojke.

På NT:s tid kom tungotalet bara över folk; den Helige Ande manade fram det utan problem. Ingen uppmanades att börja staka på några underliga läten (ka... ka... ba... ba...) för att få igång något. Plötsligt så kom det bara. På samma sätt kom profeterandet vad jag kan se. Läs t.ex. det här:

Apg 19:6: "Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade."

Både tungotal och profeterande kom i samma stund den Helige Ande kom över dem. Det står inget här om att Paulus bad dem försöka tala i tungor eller pröva att profetera något. Den Helige Ande bara drog fram det på direkten, helt enkel och avspänt. Vad ljuvligt när Guds gåvor får komma så här! Så, på det här sättet tror jag alla Guds gåvor skall komma. Manar vi fram något är det kanske frågan om köttsliga uttryck. I värsta fall demoniska. Och det är viktigt att det inte kommer på ett sätt som gör att vi kan berömma oss.

Profeterar vi falskt är vi enligt Bibelns definition falska profeter, även om man bara "prövar sig fram". Jag tror inte man skall "pröva på" profeterande. Det är ju oerhört allvarligt att säga något till en annan person och säga att det är från Gud – ifall det nu inte är det – för det kan låsa folk eller leda dem vilse. Får man en profetia från Gud tror jag den är tydlig, då behöver man inte vara osäker på att Gud har talat.

Vi måste också komma ihåg att det finns långa tidsperioder då Gud väljer att vara tyst på grund av de troendes olydnad. Jag tror vi är inne i en sådan period nu. Då får istället villolärorna och det ockulta ett uppsving – vilket blir Guds sätt att pröva vad vi är ute efter. Då försöker många med allehanda metoder och tekniker "lära sig" de andliga nådegåvorna. Då är det högsäsong för falska profeter och bibelskolor. Men det borde istället vara högsäsong för att läsa Bibeln och be på egen hand där hemma i kammaren, och i förkrosselse och omvändelse söka Guds vilja. Jag tror att Gud talar till oss i våra tankar, och leder oss på det sättet. Vi kan möjligen behöva lite kunskap om att detta kan vara en verklighet, men det är en så naturlig sak att vi inte får göra för stor affär av det. Men tänk också på det, att Guds röst hör vi främst genom Bibelordet! Gud gick ofta tillrätta med det judiska folket för att de inte ville "höra Guds röst", men det handlade då om att de inte ville följa det som stod nertecknat i Skriften.

Liten parentes: Kanske kan vara bra att känna till att jag tror på andedopet och på nådegåvorna, men jag vill att detta skall ske på Guds sätt. Då kommer det också att kännas rätt och gott samt stämma överens med Bibelns olika texter om detta.

En sak som är oerhört viktig här, det är Paulus undervisning. Då tänker jag på detta att Guds kraft bara kan flöda genom oss ifall vi är som bräckliga lerkrukor. Detta är verkligen något att ta fasta på. Jag vet inte om du lyssnat på/läst min undervisning om att pröva. Där tar jag upp just detta: var Guds kraft flödar någonstans. Läs gärna den texten: Visst skall vi pröva.

Jag ser att många som driver "profetskolor" tar bra betalt. Om det nu hade varit rätt med dessa skolor, skall man då ta betalt för att lära ut hur man hör Guds röst? Det är ju precis som man gör inom New age. Så enbart det är mycket olustigt. Men nu tror jag alltså inte att vi skall ha dessa profetskolor. Använd istället dina pengar och din tid till att göra gott bland medmänniskor och till att umgås med Gud där hemma i kammaren eller tillsammans med trossyskon.

Nedan får du lite av detta jag tagit upp ovan fast i punktform och med Bibelhänvisningar.

 • Bibeln säger inget om profetskola.
 • Bibeln säger inget om att man kan "lära sig" eller "prova på" att profetera (det samma gäller för tungotal och helande).
 • Bibeln säger inget om att det skall finnas personer som skall lära ut hur man profeterar (eller talar i tungor och helar).
 • När profeten Samuel som ung grabb hörde Guds röst för första gången behövde han inte träna på att höra rösten. Den hördes rent och klart. Det han fick hjälp med av prästen Eli var hur han skulle svara på Guds tilltal. (1 Sam 3)
 • Att profetera i Guds/Jesu namn är ett oerhört stort anspråk som Gud ser med största allvar på. Att säga något i hans namn som inte är ifrån Gud är därför ett stort felsteg. (5 Mos 18:20)
 • Att profetera är en nådegåva. En gåva är inget man tar utan något man får när givaren vill ge den. Den Helige Ande delar ut sina gåvor så som HAN vill. (1 Kor 12:11)
 • Andens gåvor skall vara till nytta och då främst för andra än mig själv. (1 Kor 12:7)
 • En förutsättning för att Guds kraft skall flöda genom oss är att vi är små och svaga i oss själva. (2 Kor 4:7, 2 Kor 12:10)
 • Vi behöver inte kunskap för att få tungotal eller profetians nådegåva. Vi kan få detta om och när Gud vill ge det, det ser vi på många ställen i Apostlagärningarna.
 • Kunskap kan göra oss uppblåsta så att Gud inte vill använda oss. (1 Kor 8:1, 1 Kor 1:17)
 • Vi ser i GT i Bibeln att det kan finnas perioder då Gud väljer att vara tyst på grund av sitt folks olydnad. Då hjälper inga "profetskolor" utan endast omvändelse, förkrosselse, syndanöd och att söka Gud och hans vilja. Att söka Gud och hans vilja gör vi inte i bibelskolor utan där hemma i vår kammare i bön och bibelläsning. (5 Mos 4:29, Ps 14:2, Ps 34:19, Ps 51:19, Mika 6:8)
 • Lägg dina pengar och din tid till något som ligger mer i linje med Guds Ord och vilja än profetskolor. (Jak 1:27)

Om du nu med detta i tanken begrundar beskrivningen av en slags "profetkurs" som New Wine-rörelsen i Sverige erbjuder (på engelska), då ser vi enkelt hur allvarlig ner i diket en sådan kurs är. Så här beskrivs den kursen (jag har översatt beskrivningen till svenska från engelska):

Praktisk profetisk träning
Den här kursen förbereder dig för en profetisk kallelse som sträcker sig bortom underhållning och självrekommenderande kristendom. Gud förbereder och reser upp en armé för att bryta träldomens bojor och för att befria fångarna. Om du är redo att hoppa in i den fulla verkligheten av dina profetiska gåvor, för att klargöra din förståelse av tiden och hur dina gåvor kommer att användas för striden som ligger framför oss, då är den här kursen för dig.
New wine Sverige

När sådana här kurser erbjuds har man ställt Guds Ande, Guds tidsramar och Guds beslut helt utanför. Här är det kunskap och farliga saker som "impartation" och "activation" som gäller (Impartation = överföring av kraft från en särskilt "smord" förkunnare. Activation = aktivering av gåvor som man menar finns där men är vilande, vilket också skall utföras av en särskilt "smord" förkunnare). Dessutom kan ju vem som helst som vill bli en märkvärdig "profet" i kristenheten bara "hoppa in i" denna typ av kurser och sedan kliva ut som en prisad profet. Suck!

Ja, det var en del tankar om profetskolor och liknande utombibliska företeelser.

/Lennart