Jesu återkomst och uppryckandet

Fråga:

Frågar om din uppfattning om Jesu andra tillkommelse. Tror du att Guds folk (bruden) skall vara med under vedermödan? Kommer Jesus en tredje gång då det talas om att han kommer synligt och ställer sina fötter på oljeberget? Det finns olika tolkningar om detta. Skulle vara inressant att höra din uppfattning.

Svar:

Det är en intressant fråga du ställer. Men du hittar en ganska omfattande utläggning i flera sidor:

/Lennart