Vad är Kinesologi?

Fråga:

Hej! En person rådde mig att pröva Kinesologi för att få ordning på problem i min kropp. Jag är rädd att detta leder till new age, men den som rådde mig till detta säger att det inte har något med new age att göra. Vad har du att säga om detta?

Svar:

Hejsan! Vad jag förstår är kinesologi en form av "manuell muskeltestning" där man mäter muskelrörelser och reaktioner. Ordet kinesologi härstammar från grekiskan och betyder ungefär "rörelse-kunskap". Det hela handlar om en diagnostisk teknik för att förstå sig på olika problem som folk har med sin kropp. Sedan får man olika typer av behandlingar efteråt beroende på vilken diagnos som ställs. Behandlingar som kan erbjudas är t.ex. massagetekniker, strukturella mobiliseringar (vad det nu är?), mental och emotionell stresshantering, avslappningstekniker (meditaion eller yoga), näringsterapi och nutritionsmedicin, akupressur och akupunktur (källa  http://www.kinesiologi.se/kinesiologi.asp). Det finns gott om kritiker som menar att kinesologi inte är vetenskapligt underbyggt utan rent kvacksalveri.

På sätt och vis kan kinesologi tyckas vara neutralt eftersom det har med fysisk muskeltestning att göra, men på hemsidan kinesologi.se säger man ändå så här:

  • "Vår typ av kinesiologi är inte samma sak som traditionell akademisk kinesiologi (biomekanik och träningsfysiologi). Kinesiologi kommer heller inte från Kina (utan från USA), men vi använder oss mycket av den gamla kinesiska kunskapen om akupunkturmeridianer och energiflöden i kroppen."

Ja, då är det plötslig väldigt tydligt att man i kinesologi-sammanhang kan blanda in skrock och ockultism direkt i själva kinesologin. Av det kan man förstå att detta lätt kan bli en inkörsport till österländska helandekonster med ockulta inslag och New age i olika former. Eftersom många av behandlingsformerna (som jag nämde ovan) också är av österländskt andligt ursprung, anser jag att det helt klart är farligt att ge sig in på detta. Det finns dessutom många former av kinesologi, t.ex. "astrologisk kinesologi", vilket då blir ren skrock och ockultism. Svenska kinesiologi skolan har t.ex. haft kurser i hur man lär sig att testa om man t.ex. varit en egyptisk prinsessa i ett tidigare liv (källa Wikipedia). Så här kommer reinkarnationstron in ogenerat.

Skall man då alls ge sig åt det här bör man kolla upp vilken sort det är som används, och vilka behandlingar som kommer att rekommenderas efter genomförd analys. Förmodligen rekommenderas någon av de former jag nämnde ovan. Själv vill jag rekommendera att inte alls ge sig åt kinesologerna med tanke på hur mycket orent som förekommer i samband med kinesologi. En titt i deras tidningsställ och på anslagstavlor avslöjar säkert en hel del.

/Lennart