Bönedukar

Fråga:

Jag har en fråga till dej om bönedukar. Jag var i en kyrka för ett tag sedan och där var det en man som hade en tygbit och ville att pastorer och andra skulle lägga händerna på tygstycket och välsigna och be över det. Sedan skulle mannen ta det till en person som var svårt sjuk, och lägga tyget på personen för att denne skulle bli frisk. Det känns underligt. Finns det bibelstöd för att göra så?

Svar:

Nej, exakt bönedukar står det inget om i Bibeln. Jag tror att man – i vanlig religiös-mänsklig ordning – idag gjort en "metod" av något som mer var en tillfällighet under apostlarnas tid. Det handlade om att somliga människor tog tyger som hade varit i beröring med Paulus och la på sjuka människor. Dessa under som skedde var dessutom ovanliga!

Apg 19:11-12: "Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut."

Gud lät under ske på detta sätt vid den tiden och det var dessutom ovanligt. Gud gjorde troligen detta för att bekräfta sitt evangelium som hade börjat spridas genom apostlarna. Kanske det också var så att han ville bekräfta sina apostlar på detta sätt. Men att detta är något vi skall härma idag, är fel tycker jag. Det var troligen ganska vilsna människor som la ut plagg på det här sättet, lite som att syssla med magi. Det var alltså inte Paulus idé det här, utan folkets vildvuxna tro – som Gud trots allt svarade på. Guds barn/Jesus lärjungar idag, skall istället alltid lyssna in på vilket sätt Gud vill att vi agerar i vårt tid och i varje stund. Vi skall inte leta efter formler för helande etc.

Så jag själv är väldigt skeptisk till detta med "bönedukar" och att man liksom skapar en metod utifrån en udda händelse i Bibeln. Vi tänker ofta "Åhhh, där har vi det, SÅ skall vi göra, DÅ fixar det sig". Men så missar vi själva innehållet. Vi missar den djupare sanning som det yttre vittnar om! Och just i denna fråga så är ju filmen "Life of Brian" alldeles lysande. Där tappar Brian en sko, och genast säger någon: "Åhhh, vi skall bara ha EN sko". Någon annan tar Brians tappade sko och säger: "Följ mig, jag har skon!". Och så bygger man upp religiösa riter, metoder och tankebyggnader runt det som sker. Gud gör helt olika från gång till gång, och han har ofta lagt en djupare innebörd i det som han låter ske. Vi skall då be och vara öppna för det Gud vill göra idag, och hur han vill göra det idag.

En annan sak är att vi inte är kallade till att vinna människor genom att erbjuda eller predika helande i tid och otid. Bibeln vittnar ju starkt om att välsignelser inte är vägen till Gud. Välsignelser för i själva verket många gånger människor bort från Gud (det har alltid varit så). Jesus sa något om det här när han konfronterade dem som följde honom. Man följde honom för tecknens skull, men när han började tala om Sanningen så kallade de honom för besatt. Det vi är kallade till är att förkunna evangelium eftersom tro kommer av förkunnelsen (Rom 10:17). Under och tecken skall visserligen följa ORDET (Mark 16:120), men jag tror dessa är tänkta att vittna på ett djupare plan. Och de är ju just tecken på något och inte ett normaltillstånd!

Så här kan vi se på tecken och under och hur de vittnar:

  • När en blind blir helad från blindhet, så är det ett tecken på att Gud vill öppna våra ögon till att se Sanningen om honom och Livet.
  • När en spetälsk blir helad från sin spetälska (eller liknande) så är det ett tecken på att Gud vill rena oss från all orenhet i vårt liv.
  • När stum blir helad från stumhet så är det ett tecken på att Gud vill göra oss till vittnen för hans evangelium.
  • När en lam blir helad så är det ett tecken på att Gud vill ge våra kroppar kraft att gå ut i hela världen.
  • När en död väcks upp från de döda så är det ett tecken på att Gud har makt över döden och att hans barn skall uppstå till evigt liv !!!
  • osv...

Några kringresande förkunnare i Sverige håller tydligen på med bönedukar. Jag tycker att det blir mycket av en uppvisning och show av det hela, och det känns inte som om Gud har så mycket att säga till om. Man försöker tvinga fram helanden med sin "metod", och då är det ju manipulation det handlar om, eller rent av magi. Dessutom blir ju inte folk helade särskilt ofta heller, och då är det ju rena rama lurendrejeriet. Dessa kringresande förkunnare tar upp ganska stora kollekter också, och talar på samma gång om "sådd och skörd". Det gör att de som vill bli helade gärna lägger en extra slant, och på så sätt har man ju faktiskt gjort en affärsverksamhet av det hela. Väldigt olustigt!

Visst helar Gud människor ibland, men det sker nog mer i det tysta så att ingen förkunnare skall bli upphöjd och starta upp en lönsam verksamhet etc.

/Lennart