Helvetets eviga pina

Fråga:

Vad tror du om helvetet? Är där en evig pina eller?? Funderar på detta då jag vet att många med mej har barn,föräldrar,make/maka mm som inte är frälsta. Som förälder till vuxna ofrälsta (i varje fall i nuläget)barn så tänker man naturligtvis på detta. "Hallelujaglädjen" inför det faktum att vi lever i sista tiden fastnar liksom i halsen.

Svar:

Jo, skall man ta Bibeln på orden – och det skall man ju – så står det faktiskt om en pina som varar i evighet. Men vi måste först fundera över vad vi pratar om. Ingen kommer till helvetet direkt efter döden, inte heller till himmelriket. Efter döden kommer man antingen till dödsriket (för de otroende) eller till paradiset (för de troende). Där vistas människornas själar tills uppståndelsen äger rum, och den sker i två omgångar. Att man plågas redan i dödsriket ser man från berättelsen om den rike mannen:

Luk 16:23: "När han plågades i helvetet,* lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom."
* grekiska ordet haides = dödsriket

De troende som vistas i paradiset kommer att uppstå vid Jesu återkomst, före tusenårsriket, och dessa kommer aldrig inför domen (Upp 20:6). De som vistas i dödsriket kommer att uppstå till domen på den yttersta dagen, eftertusenårsriket. De som sedan går evigt förlorade hamnar vad jag kan se i det som kallas "sjön som brinner av eld och svavel". Se Upp 14:10, 19:20, 20:10 och 21:8. Här står det då om en plåga i evighet. Men att det före detta kommer att ske en dom, kanske man kan tolka som om en del kommer att bli frikända i domen, annars hade dessa ju lika gärna kunnat hamna i eldsjön direkt. Kanske man kan utläsa något av ett sådant frikännande ur Jesu ord i Matt 10:42 ihop med Matt 25:31-40. I det senare Bibelordet ser man ju att några är förvånade över att de blir frikända: "när såg vi dig hungrig...?". Dessa personer har av ren barmhärtighet hjälpt "Jesu minsta bröder". Så min tro är den, att den säkra vägen är genom tron på Jesus, men likväl kan några bli frikända i domen och på detta sätt komma till Fadern genomJesus som ju är den som kommer att döma. Så Jesus är ändå enda vägen till Fadern som Bibeln säger.

Det här innebär att vi inte kan fälla domar över de människor som dött utan en tro på Jesus. Den domen kommer Jesus att hantera, och vad utslaget blir vet vi inte med full säkerhet. Men är man väl död hjälper inga böner eller liknande, likt det Mormoner och Katolska kyrkan håller på med för avlidna. En gång skall vi dö, och sedan dömas. Vi får inte en andra chans. Det är livet här och nu som är det avgörande, och då är det tron på Jesus som är den enda säkra vägen. Det måste vi förmedla till alla som är villiga att lyssna. Låt oss inte chansa på något annat!

Vi kan fundera vidare på det här med en evig pina. Tar vi Upp 4:9 så står där att Gud lever i ”evigheters evighet” (Folkbibeln). Där har vi de tre grekiska orden aiōnas tōn aiōnōn som kan översätts med ”tidsåldrarnas tidsålder”, men så klart också så som det står i Folkbibeln ”evigheters evighet”. Men vi vet ju att Gud är evig, så det är vad dessa tre ord i kombination då så klart betyder. Tar vi sedan Upp 20:10 så står det om sjön av eld och svavel och att man plågas där i ”evigheters evighet”. Där är det samma tre ord, så det bör då vara motsvarande evighet som Guds evighet, inte minst eftersom detta är skrivet av samma författare.

Jag har skrivit en text med en del tankar om den yttersta domen, vilken jag rekommenderar för kompletterande läsning. Du hittar den via denna länk

/Lennart