Apostasia - uppryckande eller avfall?

Fråga:

Hej! Jag undrar hur du tolkar det grekiska ordet "apostasia"? En bekant hävdar följande: i 2 Tess 2:3, det som är ett av de starkaste orden i Bibeln angående vad som kommer FÖRST, så är ordet "avfallet" översatt på fel sätt menar han. Han hävdar att ordet "apostasia", som det står i grekikans grundtext, kan översättas med både avfall och också "uppryckande". Därför har vi på så sätt missuppfattat bibelordet i just detta brev då han menar att det skall läsas "ty först måste uppryckandet komma". Vad säger du om den tolkningen?

Svar:

Jag tror det är ett typiskt önsketänkande / en önskeöversättning att apostasia skulle betyda "uppryckande". Det grekiska ordet apostat t.ex. betyder just "avfälling", så då är det ju logiskt att apostasia betyder avfall. Läser man i grekiskt lexikon så ser man att apostasia kan betyda: "avfall, övergivande, avhopp, att falla ifrån". Så att utifrån dessa ord tala om "uppryckande" blir helt fel. Ordet apostasia används även i Apg 21:21 och där syftar det på att judarna överger Mose lag - alltså avfaller från Mose. När det talas om uppryckande i 1 Tess 4:17 så används där istället en böjning av det grekiska ordet harpazo vilket alltså är ett helt annat ord som inte ens är snarlikt. Apostasia används sedan inte på fler ställen.

När du i vissa greiska lexikon (jag har inte sett det i mina) ser att apostasia kan betyda "departure" så måste du slå upp det ordet i ett engelsk lexikon, för då ser man att det även kan syfta på just detta att "överge" (den sunda läran). Detta blir tydligt i titeln på en bok som "väktaren" Ray Youngen skrivit, den heter "A time of departure" vilket syftar på att vi nu lever i avfallets tid.

Sedan måste vi också se på summan av Guds Ord, och då är det ju väldigt mycket som talar MOT ett tidigt uppryckande. Så skulle det nu funnits en möjlighet att tolka apostasia som "uppryckande" - en möjlighet som jag menar inte finns - så måste man välja en tolkning som harmonierar med resten av vad Bibeln säger. Det är ju så översättare arbetar. 

Dom som talar för ett tidigt uppryckande ("pre tribulation") menar ofta att just uppryckandet är det sätt på vilket "den" röjs ur vägen som står i vägen för antikrists framträdande. Men det är ju istället ganska uppenbart att det är avfallet som möjliggör framträdandet. Personligen tror jag det är Guds Ande i alla sanna kristna som hindrar Antikrists framträdande. Men genom avfall decimeras ju antalet kristna och därmed också Guds Andes närvaro på Jorden. På motsvarande sätt var det också på GT:s tid. Det var ju just på grund av avfall som Gud lämnade sitt tempel och som Babels kung intog Jerusalem. Inte på grund av att dom trogna judarna blev bortryckta på något sätt. Många skeenden i Bibeln har två uppfyllelser, och vi kan dra lärdom av det första.

/Lennart

Svenska